Oznanila župnije Škofljica 6.1.2018

SIMBOL  NAŠEGA   MISIJONA

 

 

Najbrž ste že vsi videli simbol našega misijona, v cerkvi, ko skupaj molimo molitev za uspeh misijona, morda imate tudi že doma molitev v zloženki ali pa ste jo videli tudi na internetu in še kje. S tem simbolom bomo označevali vse kar bo v povezavi z našim misijonom v naši župniji. Upam, da bomo ta simbol z lahkoto sprejeli za svojega in se ob njem vedno znova bogatili sebe in druge. Je preprost, je pa tudi bogat v svoji vsebini.

Sam simbol nam prikazuje stavbo, hišo dom, družino in križ, ki povezuje vse skupaj. Če bi se ustavili pri posamezni besedi, kaj vsaka posamezna beseda pove, kakšen pomen nosi v sebi, kaj se s tem dogaja v povezanosti z osebo, stavbe, doma…lahko pridemo do najrazličnejših ugotovitev, dogodkov življenja, do zgodb napora, veselja, srečevanja, sožitja, prijateljstva…rasti, umiranja.

Ta hiša, ta dom sestavljajo  mož – oče, žena- mati in njuni otroci. Vsi živijo v skupnosti, ki ji pravimo družina. Družina je osnovna celica družbe in tudi osnovna celica Cerkve. In posebej v tej smeri bomo razmišljali tudi ob misijonu, čeprav ne bomo pustili ob strani tudi osnovnih verskih resnic. (o Bogu, življenju, ljubezni, o Kristusu, o grehu, o večnem življenju, o peklu…).

Kakor prikazuje slika sta mož in žena tudi enakovredna. Oba dvigujeta svojo roko da s tem naredita streho in varujeta svoj dom pred slabim vremenom, nevarnostim, ki pretijo skupnemu življenju. Oba držita tudi znamenje križa, ki ju povezuje z zakramentom sv. zakona. Kristus povezuje moža in ženo in jo tudi blagoslavlja s svojo milostjo. Svojo drugo roko pa imate še prosto za družino, za pomoč drugim. Družina, ki bi bila usmerjena samo v svoje iskanje dobrega, živela samo zase, za svoj svet, lahko rečemo po svetopisemsko, da v njej ni življenja. Otroci se držijo staršev, ker so povezani z njimi in so od njih tudi odvisni. Zato  prehaja tudi moč iz staršev na otroke, prehaja tudi beseda, prehaja nauk, prehaja morala, prehaja vera, prehaja način delovanja…Otroci so tudi na varnem in zaradi tega imajo odlične možnosti za svoje odraščanje in razvijanje svojih darov in telesnih in umskih sposobnosti.

Kakšne velike potenciale ima družina. Kaj vsega ima zakonska skupnost. Kako velike priložnosti ustvarja za rast posameznika, ne samo otrok temveč tudi za očeta in mamo. Tega ne smemo zanemarjati v današnjem času. Čeprav se na tem področju bije hud boj. Družini si želi vzeti vrednote, vzeti čas, vzeti medsebojno zvestobo, povezanost…

Ob tej simbolni podobi hišice, doma se večkrat ustavimo. Najbrž bomo vsakikrat odkrili kakšno novo idejo, misel, podobo, ki nam bo lahko v življenju v pomoč.

Pred desetletji so vsi misijoni imeli enak moto za misijon. Glasil se je REŠI SVOJO DUŠO. Pri vsem misijonu je bil poudarek posebej na posamezniku in na tem, da reši svojo dušo. Poudarek je bil na morali. Na reševanju samega sebe, ne pa tudi občestva. Danes v tem pogledu čutimo drugače. Že ves svet imenujemo kot eno večjo vas, ker posegamo že po novih in novih planetih. V marsikakšni cerkvi lahko vidimo na križu  majhno tablico na njej piše reši svojo dušo in so tudi navedeni misijoni kdaj so se odvijali.

Tudi mi smo si izbrali moto misijona.  Misijon se bo odvijal pod geslom NISMO  SAMI. Tudi to geslo, ki smo si ga izbrali nas vabi k sodelovanju in v našo sredo kliče tudi nove sodelavce, prijatelje, znance, družine, vse, ki se nam želijo pridružiti so dobrodošli. V tem motu tudi ni letnice starosti – z veseljem bomo skupaj z otroci, z mladimi se pogovarjamo o njihovi prihodnosti, zakonci, si boste menjali izkušnje, starejši si podarjali upanje – nismo sami.

Jezusov krst – naš krst – krščevanje

Ko je krstitelj položil roko nate in te mazilil, je s tem preprostim dejanjem na viden način  pokazal, da ti Bog zagotavlja svoje varstvo in ti s tem daje svoje življenje, svojo moč, svojo milost in svetost. Ob krstu te je Bog stisnil v svoj objem. Postal si božji otrok: brat oziroma sestra Jezusa Kristusa, ki je zate daroval svoje življenje in ti zagotovil posebno božjo naklonjenost ter odprl vrata v srečno večnost. S krstom si postal kristjan: član družine vernih, ki z besedo in dejanjem izpovedujemo svojo vero v troedinega Boga – Očeta in Sina in sv. Duha. S krstom si postal tudi novi človek – očiščen podedovanega greha, s katerim se rodi vsak človek in te je ločeval od Boga. Vse to so resnični in neizbrisni darovi tvoji duši.

 

Trikraljevska akcija v letu 2017

Tudi v tem letu so hodili po naših vaseh sveti Trije kralji z pastirjem. Želi so prinesti božji blagoslov na vaše domove. Z veseljem in nasmehom na svojih ustnicah so to delali. Z veseljem so se tudi vračali. Kljub slabemu vremenu so prvi dan korajžno vztrajali. V popoldnevu pa je le preveč deževalo za »peš obiske«. So ostali doma in sušili svoja premočena oblačila. V petek je bilo vreme veliko bolje in tudi razpoloženje Treh  kraljev se ni zmanjšalo. Hvala za tako navdušenje, pogum in odločnost pomagati svojim vrstnikom po svetu, ki so v raznih stiskah. Vsem sodelavcem gre najlepša zahvala otrok, ki bodo deležni vaše ljubezni – darov, ki ste jih posredovali. Čemu bodo namenjeni letošnji darovi – obnova šol, graditev šol, obnova vrtca, dograditev cerkve, oprema za kapelo, katehetski center…Vsem Bog povrni!!

Verski tisk  2018

Lahko bi to poimenovali, kakor je rekel ameriški škof Robert Barron »Potovanje v srce katoliške vere. Škofija ima tudi svojo spletno stran. Kljub temu, da ima v svoji škofiji veliko dela se vedno ukvarja tudi s spletno stranjo. Te besede, ki jih je izrekel in zapisal v knjigi se lahko nanašajo tudi na naš verski tisk: »Mislim, da je poučevanje o veri ključno. Cerkev gre skozi hude čase in mislim, da politični angažma  v tem trenutku ni najboljši. Zdaj moramo učiti, pričevati in kazati na resnico, da je v vsakem srcu hrepenenje po Bogu

Družine zagotovite si tednik Družina cena na leto do konca januarja 101,40 € naročnina Ognjišča za leto 2018 je 32€, Misijonska obzorja so za 9€, mnogim je zelo všeč dvomesečnik Prijatelj za bolnike za 11,70€, letna naročnina za Mohorjeve knjige znaša že nekaj let 46€ samo za koledar 2018 pa 17,50€, revija za mlade, ki se vključujejo v družbo in postajajo samozavestni #najst pa 23,40€. Odloči se lahko posameznik ali pa tudi celotna družina za verski tisk. Poskrbimo za versko literaturo v našem domu.

 

Ob letošnji devetdnevnici 2017

Najprej se zahvaljujem katehetu in sodelavcu Matevžu Strgar, da je vedno pripravljen pomagati pri glasbenih točkah, da z otroci prepeva in pomaga solistom na instrumentih. Otroci lažje in bolje sodelujejo. Hvala tudi igralcem za božični večer, ki so nam na preprost način pokazali to čudoviti božično skrivnost. Ob devetnevnici je bilo premalo rednih obiskovalcev in nekoliko  so zatajili tudi  otroci 7,8 in 9 razreda. V tem času jih moramo bolj podpreti – tudi skupaj s starši doživeti lepo pripravo na praznike. Hvala skavtom, pevcem, in nekaterim skupinam v župniji. Naj bo to za nas vzpodbuda za naprej.

 

Vsi otroci imajo ta teden redne veroučne ure. Pidite!!