Oznanila župnije Škofljica 27.1.2018

POMNOŽITVE   ŠTEVILO  VERNIKOV

 

A/Na praznik sv. Simona in Juda Tadeja prosimo  v mašni prošnji »pomnoži število vernikov«, se more poroditi samo pri kristjanu, ki je ukoreninjen v svoji veri in svoji Cerkvi, ki doživlja svojo vero in Cerkev, kot nekaj kar mu koristi, podpira njegovo življenje in se svoje vere tudi veseli. Samo veren kristjan si lahko želi, da bi tudi drugi postali kristjani, kdor to ni, bi moral postati.

B/Vsi verni moramo biti s svojim življenjem misijonarji. To se lahko tudi vadimo in so tudi vaje za to delo. Vse kar bogati naše vsakdanje  krščansko življenje pripovedujemo tudi drugim. Našega življenja z Bogom in Cerkvijo ne smemo zakopati globoko v molk. Tako kot nam je samoumevno pripovedovati o nogometni ali rokometni tekmi, ki se je odvijala v nedeljo ali pa kot smo šli na nedeljski izlet, tako mora kristjan pripovedovati o škofovem obisku župnije ob birmi, o dobrem nagovoru v cerkvi, o predavanju, ki ga je imela logoterapevtka in podobnih doživetjih. O vsem tem se je potrebno pogovarjati tudi z nevernimi, »a s ponižno samozavestjo«.

C/Naslednji način je da z nevernimi zavestno vzdržujemo stike. Vsak kristjan mora imeti »svojega ateista«, od katerega tudi izve kako neverujoči razmišlja o svetu, o življenju, o smrti in o drugih življenjskih temah. Razum ostaja kdaj brez moči. Sčasoma mora kristjan vedeti  »kaj veruje nekdo, ki ne veruje.«

Č/Krščanstvo ne skrbi samo za bogoslužje ampak vabi tudi k prireditvam, ki izrazito verska vprašanja ostajajo zadaj, predavanja, amaterska predstava, orgelski ali zborovski koncert. Neverujoči se pri tem bolje počuti kakor pri samem slovesnem bogoslužju. Seveda naj bi mu stal ob strani tudi kristjan Psihološki prag je nižji. Neverujoči naj bodo lepo sprejeti, morda celo posebej pozdravljeni s strani voditelja. Somišljeniki si iščejo prostor, morda bo nekega dne rekel želim pripadati tej skupnosti. Vsi naj bodo v občestvu dobrodošli in jim pokažemo tudi, da so dobrodošli v občestvu.

D/Ko govorimo o dejavnostih Cerkve, nikakor ne moremo mimo diakonske službe. Jezus je to velikokrat pokazal z svojim oznan jevanjem in besedo. Vsi smo poslani da služimo svetu. Kristjan ne dela zase in je vedno pripravljen pomagati drugim. Tu se postavi tudi vprašanje kje dobiva moč za svoje nesebično služenje. Pomagati bližnjemu je enako vredno. Bolnišnica je bila enako pomembna kot cerkev.

E/Doslej smo govorili o posameznem kristjanu. Vendar vsak pripada določenemu občestvu. Občestvo mora biti dejavno. Preseči moramo bojazen pred mediji, družbo, politiko, javnost mora iskati in se pozitivno predstaviti, ne zgolj na deski pred cerkvijo ampak tudi v časopisu. Mnogi uredniki niso verni, želijo pa si večkrat sodelovanja tudi z druge strani. Navsezadnje živijo od novic. Tudi Cerkev lahko posreduje veliko pozitivnih novic, jubilejev, izobraževanj…povabilo mladine na romanje na svete kraje, predavanje o nakupovalni omami v adventnem času, župnijski dan, žegnanja, razna praznovanja. Pri vsem tem gre za to da se Cerkev navzven predstavi čimbolj zanimivo in privlačno.

F/Obstaja tudi vpliv Cerkve na javnost. To opazimo šele, če ta izostane. Občestvo in Cerkev sta lahko blagoslov za družbo. Lep primer za to imamo prerok Jeremija govori rojakom naj skrbijo za mesto Babilon. Molite zanj h Gospodu. Krščansko okolje se zavzema za »vrednote«. Pri tem sodelujemo – brez velikega hrupa za dobro vzgojo, udeležujejo dogodkov v kraju, volitev. V krščanskih občestvih je manjša kriminaliteta,  tako ugotavljajo tudi nemške ankete. Napoleona III so vprašali, kako da bo plačal duhovnike iz državnega proračuna. Tega ni delal iz ljubezni do Cerkve, ampak je upal, da bo to pomagalo preprečevati kazniva dejanja.

»Kaj mi brani, da ne bi bil krščen?« (Apd 8,36).

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE  Vse bralce, ki že pridno hodijo na srečanja Slomškove bralne značke in tudi tiste, ki bi se nam radi pridružili, vabim na drugo letošnje srečanje, ki bo v soboto, 3. februarja 2018, ob 9. uri v pevski sobi. Da bo druženje prijetnejše, bomo tudi kaj lepega ustvarili. Povabljeni vsi predšolski in šolski otroci.

 

Predstavitev prostovoljskega dela v Etiopiji 2017

Ste se že kdaj vprašali, kje leži Etiopija? Kakšna je njena pokrajina? Kakšni so njeni ljudje? Kako izgleda delo misijonarjev v tistih krajih?

Vse to in še veliko več zanimivega boste izvedeli v soboto, 3. februarja po večerni maši ob 18.30 v pevski sobi. Svoja doživetja bo opisala Lucija, enomesečna prostovoljka v Gambeli na jugu Etiopije.

 

Poslovimo se od letošnjih jaslic – poderite ta tempelj

Prišel je čas, ko se bomo dokončno poslovili od letošnjega božičnega časa in praznikov okrog novega leta. Občudovali smo milino teh prazničnih dni, doživljali mir in veselje pevajočih angelov, ki so prinašali in sporočali najbolj veselo novico za ves svet: »Rodil se vam je Odrešenik sveta. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri božičnem doživetju. Naj še naprej v nas živi Novorojeni in nas vžiga za vse lepo in dobro. Sodelavce jaslic pa prosim, da se dogovorite za dan, kdaj boste »podrli« jaslice. Podre se jih do praznika svečnice, to je tokrat do petka. V petek že praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju.

Ob tem bi opozoril, da postavite vse stvari na določena mesta in se jih tudi primerno shrani. Biti moramo pozorni na to, da se stvari ne poškodujejo in da so uporabna za prihodnja leta. Po možnosti naj bo tudi sam prostor, kjer so shranjene stvari primerno pospravljen in so stvari zložene po skupinah /pastirji skupaj, lučke skupaj, deske skupaj…Hvala za opravljeno delo.

 

Tečaj za zakon – za skupno življenje

V Ljubljani poteka tečaj od ponedeljka do petka, Krekov trg 1, ob 19.30 do 21.30 v februarju od 19 do 23.2. 2018. V Stični v samostanu pa od 3.-4. 10. – 11 in 17.2; ob sobotah ob 18uri in ob nedeljah ob 8h.

 

Nedelja sv. Pisma

Cerkev, ki ji pripadamo nam z to nedeljo želi približati sv. Pismo, v nas želi vzbuditi zanimanje za to nadvse pomembno knjigo za naše življenje. Po njej nam govori sam Božji si, ki se je učlovečil tudi v besedi, ki jo poslušamo pri vsaki sv. daritvi. Sveto Pismo nam daje navodila in moč za naše zemeljsko življenje, ki pa se steka v večnosti. Po mnogih župnijah imajo tin »svetopisemski maraton. Vse berejo od a do ž, npr. V Ljubljani Vič ali pa pri sv. Jožefu v Ljubljani. Tudi pri nas bomo to nedeljo brali sv. Pismo eno uro, med 9 in 10 uro. Pridi!

Čiščenje cerkve in okolice

Za vse je to pomembno opravilo. Čistoča pripomore v k večjemu zadovoljstvu, k hitremu ukrepanju, k dobremu počutju, k večjemu zdravju, k spoštovanju stvari, ki jih uporabljamo…Z vsem tem pa pokažemo tudi ljubezen do Boga in naših bližnjih, ki se zbiramo v božjem svetišču. To je naš skupni dom in se skupaj veselimo ljubezni Boga, ki se sklanja v naše življenje. Ta mesec bodo prostovoljno žrtvovali svoj čas Šmarska do /AC/. Kočevska – Malnarjeva, Primičeva, Ob potoku. Povabite in dogovorite se med seboj.

 

Srečanje Karitas – dekanije 3.2. 2018

Po parih letih bo zopet srečanje sodelavcev Karitas v naši župniji. Prišli bodo iz župnij naše dekanije. Pričetek srečanja bo ob 7.3o z sveto mašo. Med sveto mašo bomo delili tudi blagoslov sv. Blaža. Člani pa bodo svoje delo nadaljevali po sveti maši v pevski sobi. Na socialnem področju je vedno veliko novih izzivov in tudi dela. Situacije so od dneva do dneva različne in tudi od kraja do kraja. Vabljeni.

 

Praznik Svečnica – Jezusovo darovanje v templju

Slava tebi Kristus, ki si luč v razsvetljenje narodov. Današnje bogoslužje zveni slovesno in veselo, ko Kristus prvič prihaja v tempelj, obenem pa ima daritveni značaj, ker prihaja, da bi bil darovan. Pri obeh mašah bo blagoslov sveč. Sv. maša bo dopoldne ob 9 uri in zvečer ob 18 uri. Vabljeni.

 

 

Prvi petek – bolnike bom obiskal po sv. maši v petek, začetek okrog 10 uri . Molimo za bolne brate in sestre.

 

Ognjišče in Družino plačamo v župnijski pisarni.