Oznanila župnije Škofljica 25.2.2018

PO   KATERI   POTI ?

 Veliko staršev se sprašuje o tem, zakaj njihovi odraščajoči otroci ne spoštujejo preveč radi družinskih navad glede obiska maše in praznovanja nedelje? Pa je res tako? Smemo res reči, da mladi ne sprejemajo  izročila, če ne praznujejo nedelje tako kot njihovi starši. Ali mladi sploh sprejemamo kakšno izročilo. Jih zanima, kaj se je zgodilo v preteklosti?

Težave, ki jih imajo mladi s sprejemanjem izročila  in z oblikovanjem lastnih izkušenj, so kompleksne. Tako je tudi pot do rešitve sestavljena iz mnogih dejavnikov.

Najprej se moramo vsi vprašati  s kakšnim namenom želimo mladim posredovati versko izročilo. Ali nam gre za to, da bodo mladi vero sprejemali tako kot mi /doživljajo/. Kaj mislimo o tem, ko rečemo versko izročilo ali mislimo tudi na obsežno prepletenost verskih vsebin s kulturnim izročilom. Ali bi te naše želje imele kakšen uspeh, če jim prenesemo  vero po naših željah. Precej zanesljivo ne. Čisto drugače pa bo , če si cilj prenašanja verskega izročila mladim zastavimo v skladu z  tem, da je Bog stopil  v človeško zgodovino, potem je glavni cilj  prenosa verskega izročila na mlade dosežen takrat, kadar dosežemo, da se mlad človek za ve tega, da je Bog  vstopil tudi v njegovo osebno zgodovino. Drugače rečeno, ko izkusi, da Bog  spreminja njegovo življenje in mu dodaja čisto novo in poseb-no kvaliteto. Tako bo tudi sam izkusil. Sam bo imel izkušnjo o Bogu.

Versko izročilo ne bo več  nekaj, kar živi na osnovi  in iz spominov  »ta starih«, marveč dogodek, ki odmeva v njegovem življenju.

Razmisleku o namenu prenosa verskega izročila na mlade mora nujno slediti še razmislek o tem, na kakšen način bomo cilj skušali doseči. Na kratko bi lahko rekli: postopoma, s pomočjo vzgoje za vero na temelju človeških izkušenj in z dobro komunikacijo.

Že v začetku se moramo odpovedati hotenju, da bi mladi čez noč postali idealni verniki. Tudi takrat, ko bo škof pospravil mitro v kovček po birmi, se to ne bo zgodilo. Pot dozorevanja v veri je pot postopnosti. Gre za proces, za katerega bi lahko rekli, da se nikoli ne konča. Odrasli velikokrat pričakujemo, da mladi ne bodo naredili nobene napake in bodo bolj popolni in pogumni od samih odraslih. To odseva tudi na področju vere. Čeprav gre za postopnost se ne odrekamo končnemu cilju. Vsi vmesni koraki so samo delni cilji, s katerimi gremo naproti končnemu cilju.

Za ilustracijo: Konkreten primer iz »tradicionalne«  župnije, ki se je zgodil v tradicionalni verni družini na sveti večer in se dotika verskega izročila.  Družina z otroci med 10 in 17 letom. Zbrali so se k molitvi. Oče se je obrnil k materi in ta je odkimala. Je prehlajena. Oče je nato pogledal najstarejšega sina in mu namignil z glavo: »Daj ti, jaz sem utrujen.« Sin je zavil z očmi in je začel nejevoljno drdrati očenaš. Oče ga je prekinil: »Kaj še rožnega venca ne znaš moliti!?«  Kako pa bi ga kar naenkrat znal, če ga nikoli ni molil naprej? Velikokrat je ta fant že sladil  skupni molitvi rožnega venca, nikoli pa ni sam molil naprej. Tako je povedal. Kje pa piše, da bi moral kar naenkrat – resnici na ljubo, samo zaradi slabega dneva očeta in matere – znati moliti rožni venec Ali starša, kljub slabi volji in utrujenosti naložita otroku tako odgovorno nalogo kar na sam sveti večer. Sta svojim otrokom saj skušala pojasniti, zakaj bodo /in so že tolikokrat/ molili rožni venec, ali je edini razlog za to bil, »ker se pri nas tako dela, dokler bova midva ukazala«.

Katehetski pedagoški leksikon  ob besedi izročilo zapiše – da so predmet krščanskega izročila vsi darovi  razodetja in milosti. Nosilec tega razodetja pa sta Bog sam in cerkvena skupnost. Za krščansko izročilo  je temeljno dejstvo, da je Bog stopil v zgodovino in sta njegova darova – milost in beseda, omogočila spremembo v zgodovini človeštva. To so doživeli kot osebno izkušnjo. Tako pa se je počasi oblikovalo izročilo. Vsaka generacija na svoj način doživi vstop.

Križev pot – v nedeljo 25.2. 2018  ob 18 uri

Križev pot je za nas vernike velika priložnost za vajo v dobrem, za rast v verskem življenju , pa tudi neposredna priprava na cilj življenja. Jezusa spremljamo na poti trpljenja smrti in vstajenja. Ob molitvi vernik odkriva ljubezen božjega Sina do človeštva in s tem tudi sam poskuša doseči vsaj kakšen vzgib predanosti do božjega Sina in do bližnjega. Križev pot ni samo razgibavanje čustev temveč tudi pot sprejemanja odgovornosti življenja.

To lepo molitev so v Evropo prinesli v času križarskih vojn – najbrž »vojaki« za osvoboditev svetih krajev Svete dežele. Vnet in navdušen nad to molitvijo je bil posebej Leonard Portomavriški. Papež Benedikt XIV pa je vsem dušnim pastirjem naročil naj to pobožnost uvedejo v svojem kraju /1742/.

To nedeljo bomo molili križev pot na Gumnišču ob 18 uri. Vsi člani ŽPS ste sodelavci pri tem. Molili bomo križev pot za družine v duhu misijona. Družini smo posvetili ves misijon. Vabljeni molivci iz vse župnije. Pokažimo, da nas skrbi versko življenje v naši župniji in med mladimi družinami.

 

Vabljeni na križev pot 18.3. 2018 ob 15 uri  Tabor pri Grosupljem- avtobusni prevoz. Prijave sprejemamo, že sedaj. Križev pot pripravljajo vse župnije naše dekanije, ki bomo to leto obhajali sv. misijon. Poromali bomo k znameniti cerkvici v naši dekaniji, molili križev pot in prisluhnili nagovoru g. častnemu kanoniku Janezu Kebetu.

 

Ljubljen tudi po ločitvi

Srečanje bo 11.3. 2018 v župnijski dvorani v Grosupljem ob 19 uri. Srečanje bo vodil g. Vili Lovše, DJ. Izrazili si bomo izkušnje, moč, upanje, da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali. Skupine so odprte za vse z izkušnjo ločitve, tudi če dolgoletna partnerska zveza ni bila zakonska ali če s sedaj v novi zvezi. Dobrodošli so vsi, ki so še v postopkih ločevanja, v prvih letih samskega življenja, pa tudi če je od razveze minilo že precej let. Ne glede na to koliko časa je že minilo, bolečina, ki je bila potlačena, ne zastara in stiska ne mine. Bolečina, ki ni izpovedana, se zapiše v telo in zastruplja naše odnose. Nimamo se radi, ker se oblagamo s krivdo. Ne sprejemamo drugih ker se primerjamo  z njimi ali pa mislimo, da

nas obsojajo. Bogu zamerimo, ker nas je doletela ta preizkušnja, zato se raje smilimo sami sebi, kot, da bi sprejeli , da smo zanj vedno ljubljeni in dragoceni. Mnogi so se znašli v preizkušnjah, povabimo jih na srečanje. Že povabilo bo veliko dobro delo.

Kaj je zlo in kako nastopa v današnjem svetu

Maja 2014 je novomeški škof Andrej Glavan iskal primernega duhovnika za službo uradnega eksorcista. Še isti mesec je to postal frančiškan Peter Vrabec iz samostana v novem mestu. Srečanje bo vodil 2.3. 2018 ob 19 uri v Šmarju Sap. Nanizal bo pogovor o sodobnih duhovnih problemih in demonski obsedenosti  ljudi z očetom Laži, ki že od začetka sveta zapeljuje ljudi. Zaupal nam bo tudi nekatere izkušnje o srečevanju in izganjanju hudega duha, in nas opogumil, da proti njegovemu delovanju nismo nemočni. Vabljeni.

Tečaj za zakon

Mladi, ki stopate na skupno pot, se dobro zavedate, kako je za to pot potrebno »delati in se truditi«. Pri tem vam hočemo biti v pomoč, še prav posebej, ko sklepate in prejemate zakrament sv. zakona. Tečaj bo v Ljubljani od 19.3. – 23.3. ob 19.3o. Zaročenci in vsi ki se pripravljate na skupno življenje vabljeni.

Cerkev čistijo v mesecu marcu – Žagarska, Ahlinova, Habičeva in ul. Jerneja Petriča.  Hvala februarcem.