Kako pa jaz lahko pomagam?

V Zavodu sv. Stanislava se nas je zbralo preko 320. Skupaj z g. nadškofom Stanislavom Zoretom smo razmišljali in snovali načrte za prihodnost naših župnij.

Najprej nas je g.nadškof seznanil z nekaj dejstvi: Od 233 župnij v naši škofiji jih ima 183 svojega župnika, ki stalno biva na župniji, ostale so v soupravljanju. Po projekcijah bo do leta 2030 župnikov dovolj samo še za polovico teh župnij in še to bo veliko število duhovnikov starejših od 70 let. Nedvomno je že danes potrebno zavzeto vključevanje laikov v delo župnije, na kar pa g.nadškof ne gleda s pesimizmom, ampak jemlje vse kot blagoslov in obogatitev pastoralnega življenja. Laiki bodo v bližnji prihodnosti po naših župnijah prevzemali vse naloge, za katere ni potrebno posvečenje – diakonsko, duhovniško ali škofovsko. Morda bo iz vrst laikov, ki bodo zavzeto sodelovali pri delu, vzniknil tudi kakšen duhovni poklic več.

V nadaljevanju smo slišali pričevanja župljanov iz župnije, ki je nedavno nenadoma ostala brez župnika, saj je ta umrl. Na to, da bodo ostali brez duhovnika, se nikoli niso pripravljali, zato je bilo potrebno zelo hitro poprijeti za delo. V močno oporo pri organizaciji jim je bil dekan njihove dekanije, ki jim je moralno in tudi drugače stal ob strani, bil pa ob tem tudi sam zelo ganjen, kako so se še isti večer župljani pričeli dogovarjati o prevzemanju nalog, za kar jim je zelo hvaležen. Tako danes laiki v tem župniji učijo verouk, vodijo pevske zbore, skrbijo v celoti za gospodarske zadeve, vodijo župnijsko pisarno, dekan pa je samo tisti, ki župnijo soupravlja in organizira svete maše. Vso organizacijo pogrebov prevzemajo laiki. Župljani so veseli pomoči ostalih duhovnikov in so jih vzeli za svoje, kljub temu, da si želijo svojega župnika.

Drugo pričevanje pa so nam podali župljani četrte največje župnije pri nas – kar 15.000 jih je. Gre za mestno župnijo, v kateri se večina župljanov med seboj ne pozna. Laiki so že od ustanovitve župnije, 20 let zelo aktivni pri delu v župniji in je čisto samoumevno, da župnik zaradi pomanjkanja časa potrebuje njihovo pomoč. Prevzemajo vse naloge, ki jih lahko in so svojemu župniku desna roka. Ta jim popolnoma zaupa in se v njihovo delo ne vtika, kljub temu pa jih spremlja, posluša njihove želje in poda seveda tudi svoje mnenje.

V tretjem delu smo po manjših skupinah nadaljevali razmišljanje o delu v naših župnijah in si izmenjali nekaj dobrih praks sodelovanja v župniji. Prišli smo do ugotovitve, da bolj kot bodo župniki predajali odgovornost, bolj bodo laiki osebno in zavzeto sodelovali z njim in se čutili odgovorne. Ker naši župniki našo pomoč zelo potrebujejo smo razmišljali tudi o konkretnih delih, ki bi jih v naši župniji lahko prevzeli drugi, s talenti obdarjeni laiki.

NEKAJ DEL, KI JIH V ŽUPNIJI OPRAVLJAJO LAIKI IN ZA NJIH NI POTREBEN ZAKRAMENT MAŠNIŠTVA (desni klik na sliko in odpri sliko v novem zavihku):