Oznanila župnije Škofljica 18.3.2018

DRUŽINA   JE   ODLIČNA   ŠOLA

Zavzemanje za družino je sestavni del družbenega nauka Cerkve in s tem naše vere. Vedno obstaja skušnjava, da je človek tiho, pasiven in najde različne izgovore in opraviči svojo nedejavnost. Zavzemanje za družino  v naši družbi je tudi odlična šola, kjer človek odkrije svet medijev, politike in ljudi, ki ga na koncu tudi bogati. Ob tem lahko človek svojo vero poglablja in odkriva božja znamenja.

Živimo v času, ko je družina ena izmed osrednjih družbenih in cerkvenih tem. Vsi ti dogodki nas vabijo, da se zavedamo pomena družine za ohranitev družbe, vzgojo otrok in prenos vere na prihodnje rodove. Jezus je prišel za vse ljudi. Cerkev mora povedati sodobnemu človeku, katera je pot v življenje in katere so življenjske in družbene zmote, ki človeka oddaljijo od Boga, prizadenejo bližnjega in ogrozijo človekovo življenje.

Dejstvo je da smo katoličani državljani Slovenije in tudi mi nosimo odgovornost za skupno dobro. Mnogi nekatoličani mislijo, da imajo edino oni sami  pravico do izrekanja o družbenih vprašanjih, da odločajo tudi v našem imenu, kaj je dobro, kaj je slabo in kam naj gre naša država. Takim sloganom ne smemo in ne moremo verjeti ali jih sprejeti. V demokraciji uresničujemo tudi svoje pravice in dolžnosti.

V Cerkvi se je izoblikovala vrednota  zakonske zveze in družine, ki je za nas kristjane najboljši prostor za posredovanje življenja, vzgojo otrok in prenos vere na prihodnje rodove. Pri tem je pomembno, da mlade vzgajamo za odgovorno družinsko življenje ter jim pomagamo pri življenju in njihovem poslanstvu. Eden glavnih razlogov za pojav enostarševskih , razvezanih itd. družin je v odsotnosti družinske vzgoje v naši družbi. Zato ni nenavadno, da ljudje v družbenem ozračju, ki družini, zvestobi, materinstvu in očetovstvu ni najbolj naklonjeno, obupajo oz. se ne poročijo, ker se bojijo ločitve. Za takšne je ključno, da postane Cerkev kraj, kjer so vsi dobrodošli in da nobenega ne izključuje. Nedavni sinodi in stališče papeža Frančiška so vsem nam lahko v veliko pomoč

Čeprav se zdi, da mladi uživajo v razvrednotenem svetu, so vendar njihove izjave velikokrat ravno nasprotne. Posebej tisti, ki so žrtve razpadlih družin, razcefrane ljubezni in človeške samopašnosti, hrepenijo po odnosih, ki bi vsebovali tisto, za kar so bili sami prikrajšani in si želijo urejenih družin. Žal se njihove želje le redko uresničijo, saj liberalni pogled njihovih staršev in močan vpliv okolice naredi tudi iz njih v času odraščanja labilne osebnosti, ki jih svet pogoltne in pogosto odloži na »smetišču zgodovine.«

Temeljna vrednota družine je trdna vez med zakoncema. Prepričan sem, da bolj kakor  zaradi spolne dopolnitve Bog ob stvarjenju dobro ve, kako pomembna sta za obstoj družine dva, ki v tisočerih odnosih postajata eno. Značaja se dopolnjujeta, načrti usklajujejo, dialog dobi najvišje mesto, odpuščanje postaja pogostna izkušnja, vzgoja otrok nima razpoke v zidu jasnih načel, izhajajočih iz božjih zakonov, kamor bi otroci lahko izvrtali luknjico svojih zahtev, ki vodijo v greh…Prava ljubezen ima v družini svoj rajski prostor. Zato bi morali skrbno negovati to božjo in človeško skupnost kakor »punčico svojega očesa.«

Vprašali bi se, v čem se loči splošna nravna vzgoja od krščanske. Se ne loči, nasprotno: naravna vzgoja je nujna podlaga za nadgradnjo – krščansko vzgojo. Končno je potreben za vsako veliko »potezo« tehten razlog. Če starši otrokom ne pojasnijo zakaj naj bi bili dobri, plemeniti, drugačni od svojih vrstnikov, otroci ne vedo zakaj na bi bili luč, če pa je tema tako vabljiva. Edini resnični  vzrok človekovega vzgojnega kroga in drugačnega obnašanja, povsem druge lestvice vrednot je lahko samo Bog, njegova ljubezen, zato je za kristjane središče vzgoje KRIŽ, – ne kot strašilo, ampak dokaz  največje božje ljubezni, pred katero ni mogoče »barantati«, najmanj jo obsojati. Človek je božje stvarjenje in najboljši  božji izdelek.

Teden družine 2018

Teden družine je letos posvečen razmisleku, ki ga je podal papež Frančišek v povedi: Moški in ženska, ki se ljubita! To je božja mojstrovina. Vsaka družina v župniji prejme zloženko in v tej zloženki je pripravljena za vsak dan ena misel. Poleg te misli pa je tudi za vsak dan pripravljena ena naloga za može in druga za ženo. Ljubezen med možem in ženo naj postaja vedno bolj podobna božji ljubezni. Te ljubezni pa nista deležna samo zakonca, temveč tudi vsa družina in celo okolica. Tako bosta vsak dan bolj odkrivala, da je zakon ne samo pogodba, zveza, temveč kar nas uči mati Cerkev, da je zakrament. To bomo storili za družino  – za polnost življenja.

Nadškof Stanislav za radio Ognjišče

»Dragi sobrat, ljudje, ki so nam kot duhovnikom zaupani, živijo obdani z množico sporočil in vsebin, ki nenehno pritekajo v njihov življenjski prostor. Ker nam je vsem zaupano oznanjevanje evangelija, si moramo prizadevati, da bi naši ljudje tudi preko medijev imeli dovolj poti, preko katerih bi spoznavali tudi dobro in lepo v našem svetu, kar je eden od poudarkov Radia Ognjišče. Naše oznanjevanje doseže bolj ali manj samo nedeljsko občestvo. S tem se ne moremo zadovoljiti. Zato je pomembno, da s pozitivnim odnosom podpremo tudi Radio Ognjišče, saj drži Pavlova ugotovitev: »Kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj slišijo, če ni oznanjevalca?« /Rim 10,14/. »Da se le, pa naj bo kakršen koli način že, oznanja Kristus. To mi je v veselje  in mi tudi bo v veselje« (Flp 1, 18).«

Upamo, da se strinjate, da je Radio Ognjišče v slovenskem medijskem prostoru zelo potreben in je lahko tudi vam v pomoč. Z roko v roki  lahko marsikaj premaknemo in spremenimo na bolje. Le skupaj smo lahko močnejši.

Urne kazalce bomo iz sobote na nedeljo pomaknili za eno uro naprej!

 

Oljčne vejice si vzemite po maši za cvetno nedeljo. Svoj dar pa dajte v skrinjico in s tem boste pomagali župniji na Primorskem. Hvala za pomoč

 

Postni čas nas vabi k obisku sv. maše tudi med tednom. Božja beseda nam vliva upanja in nam osvetljuje tudi trpljenje vsakdanjega dne. Jezus nam s svojim trpljenjem kaže na odrešenje, na poveličanje. Vabljeni tudi veroučenci.

 

Na današnji križev pot gremo z svojimi prevoznimi sredstvi. Pridi!1

 

Praznik mater in očetov

Že v ponedeljek bomo obhajali praznovali Teden družine – očeta in matere. Najprej se bomo zbrali pri sv. maši v cerkvi. Pri sveti maši bodo sodelovali člani družin – z petjem, glasbo in recitiranjem. Po maši lepo vabljeni v pevsko sobo, kje si bomo skupaj ogledali zanimiv film z naslovom Božja volja. Lani smo večer imeli samo za moške letos sta povabljena oba. Otroke bodo varovali mladi oratorija.

Spoved za veliko noč 23.3. 2018

Za dobro spoved se je dobro zamisliti, kako živim pred Bogom. Vsak naj iskreno pogleda v svojo notranjost in se pusti Bogu presenetiti. Bog nas lahko napolni z neskončnim usmiljenjem. Zavedati se moramo, da smo potrebni neskončnega usmiljenja. K skupni spovedi vabljeni tudi mladi iz 8 in 9 raz. Vabljeni k spovedi. Spovedovali bodo trije dekanijski duhovniki. Spovedovanje bo ob 18h.

V domu SOŠ bo v sredo 21.3. ob 14 uri. Spoved za 4,5,6 in 7 razred bo v pon. 26.3. ob veroučnih urah. Tudi danes je duhovnik na razpolago za sveto spoved.

ŽUPNIJA NA INTERNETU

Že nekaj časa lahko spremljate župnijsko dogajanje tudi preko interneta. Vabimo vas, da nas večkrat obiščete na prenovljeni spletni strani in se naročite na prejemanje oznanil preko e-pošte. Naslov spletne strani: http://www.skofljica.info, Facebook: https://www.facebook.com/zupnijaskofljica/, Youtube: http://www.youtube.com – vpišite župnija Škofljica. Vsebine so vedno sveže, lahko se pridružite postnim akcijam. Dogajanju okrog misijona, si pogledate videoposnetke predavanj, ali pa spremljate dogajanje naših skupin in oznanila.