Veliki četrtek in bedenje v vrtu Getsemani

Ob 19. uri se bomo zbrali pri slovesni sveti maši in se spominjali Jezusove zadnje večerje, postavitve zakramenta svete evharistije in zakramenta svetega mašniškega posvečenja. Pri maši se nam bodo predstavili tudi prvoobhajanci. Po maši pa se bomo v kapeli do 24. ure pridružili Jezusu, ki je molil v vrtu Getsemani.

Bedenje bo potekalo po naslednjem razporedu:

Daljna okolica – 20.30 – 21.00

Bližnja okolica – 21.00 – 21.30

Člani ŽPS – 21.30 – 22.00

FILM – 22.00 – 23.30

Molitvena skupina, zakonska skupina in mladi – 23.30 – 24.00

 

Zakrament svete evharistije

Jezus je skupaj z učenci obhajal pasho – spomin na izhod Izraelcev iz Egipta. Že v tem prazniku se skriva kar nekaj simbolov. Pri pashi so Judje po božjem naročilu jedli enoletno čisto jagnje (tudi Jezus je naše Jagnje), nekvašen kruh (tudi Jezus z učenci je delal enako in kruhu, ki nam je hrana za življenje dal pomen hrane za večno Življenje), pili pa vino (ki ga vinogradnik, ki je Jezus, preoblikuje v žlahtno pijačo, zaradi svoje barve pa nosi tudi pomen krvi, ki bo prelita).

Preden so sedli, da bi jedli, se je Jezus opasal, vzel vrč z vodo in vedro in učencem umil noge, da bi jim dal zgled, kako naj bodo vsem služabniki. Vemo, da se je Peter temu sprva uprl, kasneje pa se je popolnoma prepustil.

Med večerjo, pri kateri so jedli enake jedi, kot Izraelci že dvatisoč let nazaj, je postavil zakrament svete evharistije z besedami, ki jih v spomin na ta dogodek slišimo pri vsaki sveti maši:

Potem, ko je zbral svoje apostole v dvorani zadnje večerje, je Jezus vzel v svoje roke kruh, ga razlomil, jim ga dal in rekel: “Vzemite in jejte od tega vsi: To je moje telo, ki se daje za vas.” Potem je vzel v svoje roke kelih z vinom in rekel: “Vzemite in pijte iz njega vsi: To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Učenci sprva teh besed niso razumeli, saj je bilo njihovo srce zakrknjeno in so šele kasneje doumeli, da je Jezus že med zadnjo večerjo daroval svoje telo in kri za grehe vseh. Tako je bil postavljen zakrament, brez katerega kristjan ne more živeti. Nihče namreč ne more trditi, da je kristjan, če ni navzoč pri sveti maši, saj je samo tako lahko povezan z Jezusovim telesom.

Zakrament svetega mašniškega posvečenja

Lomljenje kruha, ko je Jezus svoje učence “naučil” kako darovati njegovo telo in naročilo “To delajte v moj spomin!”, je postavitev zakramenta duhovništva, ki so ga sprva opravljali apostoli, danes pa duhovniki. Še danes na povsem enak način duhovniki lomijo kruh, izgovarjajo enake besede in na ta način ohranjajo spomin na Jezusovo daritev. Na ta dan svoj praznik praznujejo vsi, ki so prejeli mašniško posvečenje: duhovniki in škofje. Zato jim za ta praznik le čestitajmo!

Nova zapoved

“Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.”

Na veliki četrtek je Jezus svojim učencem dal novo zapoved ljubezni. Vse od desetih božjih zapovedi in njihove razlage, pa tja do dveh zapovedi ljubezni do Boga in bližnjega, je Jezus strnil v eno samo zapoved ljubezni.

Vrt Getsemani

Po večerji se je Jezus odpravil v vrt Getsemani, kjer je v strahu molil in se pogovarjal z Očetom. V dogodkih, ki so sledili, se je pokazalo, da je Jezus pravi človek, ko je v smrtnem strahu prosil Očeta, naj gre to trpljenje, ta kelih, mimo njega in hkrati pravi Bog, saj je dodal: “Ampak ne moja volja, ampak Tvoja naj se zgodi!” Samo Bog lahko sprejme tako trpljenje, ki ga je čakalo že naslednji dan. Besede pravi Bog in pravi človek izgovarjamo tudi v naši veroizpovedi in so v prvih stoletjih po Kristusu zelo razburjale duhove.

Tako kot učenci, ki jih je Jezus povabil, naj skupaj z njim bedijo in molijo, smo tudi mi ta dan povabljeni k bedenju do 24.ure.

 

Veliki četrtek v sebi skriva veliko zakramentov, simbolov in globokih pomenov. Povabljeni, da jih skupaj premišljujemo!