Strogi post

Na vsak petek v postu velja zdržek od mesnih jedi, na veliki petek pa se le enkrat v dnevu do sitega najemo, saj velja strogi post. Vsi, ki so dopolnili štirinajst let in še niso stari šestdeset let, so se dolžni postiti. Namen posta ni toliko v odpovedi hrani in pijači, temveč v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.