Velikonočna poslanica nadškofa msgr. Stanislava Zoreta

 

»Vi veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji. Veste o Jezusu, ki je hodil iz kraja v kraj in delal dobra dela. Razpeli so ga na križ in umorili. Bog pa ga je obudil od mrtvih.« Jezus je vstal.

Sporočilo o Jezusovem vstajenju je najpomembnejša vest celotne človeške zgodovine, kajti do tistega trenutka, ko je Jezus vstal od mrtvih, so naši koraki vodili samo do groba: do groba naših bližnjih in prej ali slej tudi do groba vsakega izmed nas.

Ko je Jezus vstal od mrtvih, gredo naši koraki naprej in zato mora danes po vsem svetu odmevati svetu sporočilo: Jezus je vstal! Zares je vstal!

In mi, kot velikonočni kristjani, moramo svetu prinašati oznanilo, da Jezus nese s seboj v vstajenje svoje poveličane rane kot znamenje svoje istovetnosti. In v Jezusu je tudi vsako trpljenje, ki mu ga izročimo, poveličano. Zato moramo reči odločno ne vsakemu zlu, ki na svetu povzroča trpljenje. V moči vstalega Jezusa Kristusa se moramo skloniti k vsaki bolečini, k vsakemu trpljenju; v moči njegovega vstajenja se moramo dotakniti vsakega obraza, osušiti solze, ki tečejo iz bolečine; v moči vstajenja se moramo naučiti spoštovati trpljenje. Posebej tisto trpljenje, za katerega ne znamo najti zdravila. V moči Jezusovega trpljenja in vstajenja moramo ljudje vedno znova prinašati upanje, da zadnje besede nimata trpljenje in ne smrt, ampak ljubezen in vstajenje.

Vsem kristjanom in vsem ljudem dobre volje voščim blagoslovljeno veliko noč. Jezus je vstal! Zares je vstal! Jezus živi in zato praznujmo. Praznujmo Jezusovo vstajenje in praznujmo tudi svoje vstajenje.

Msgr. Stanislav Zore
Ljubljanski nadškof metropolit in
predsednik Slovenske škofovske konference