Pot v Emavs

 In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema.

Tako kot sta se dva izmed učencev odpravila v Emavs, da bi vsem sporočila veselo novico, se tudi kristjani odpravimo na pot. Če naj se na Veliko noč ne bi odhajalo od doma, saj se mora tako velik praznik obhajati doma, pa smo na velikonočni ponedeljek poklicani, da obiščemo svoje sorodnike, sosede in prijatelje in se skupaj z njimi družimo, se pogovarjamo in se igramo “velikonočne igre”.  Velikonočne igre s pirhi so vpisane celo v register žive nesnovne dediščine: http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Kulturna_dediscina/REGISTER/RZD/Rzd-02_00012.pdf

Nekaj predlogov za igre s pirhi:

Foto: Rok Mihevc

SEKANJE PIRHOV

Potrebujemo toliko pirhov, kot je igralcev in vsak od igralcev potrebuje svoj kovanec (najboljši je tisti za 2 evra). Naloga tekmovalcev je, da svoje pirhe postavijo na primerno razdaljo od označenega mesta (ne več kot 3m). Z označenega mesta morajo kovanec vreči tako, da ta “preseka” pirh. Za zadetek je pomembno, da kovanec ostane v jajcu in ni dovolj, če le predre lupino. Zadetek je veljaven šele po tem, ko ga dvignejo s tal in kovanec ostane v njem.

BALINANJE S PIRHI

Igra je podobna pravemu balinanju. Najprej na razdaljo 4m od črte postavimo pirh, igralci pa prav tako v svojih rokah držijo vsak po en pirh in z njim poskušajo zadeti in zdrobiti tistega, ki smo ga prej postavili kot “balinček”. Zmaga tisti igralec, ki s svojim pirhom zbije “balinček” in mu predre lupino. Zaradi jajčaste oblike je precej težko vreči pirh naravnost.

TRKLJANJE

Pri trkljanju (rolkanju, valičanju) tekmovalci pirhe spuščajo po klančini, največkrat po nekoliko nagnjeni deski, in skušajo zadeti jajca sotekmovalcev, ki ležijo na tleh. Če tekmovalčev valeči se pirh zadane nastavljenega, je zadeti pirh njegov. Zmagovalec je tisti, ki zadene največ pirhov.

Poleg igranja velikonočnih iger, pa so že v starih časih mladi fantje izkazovali svojo ljubezen dekletom tako, da so jim na velikonočni ponedeljek prinesli pirhe, ki so jih sami pripravili.

Pa veliko veselih trenutkov v Emavsu!