Teden molitve za duhovne poklice

REDOVNICE imajo eno najpomembnejših vlog v Cerkvi, saj je tudi žene Bog poklical v svojo službo. Ženskih redov je v Cerkvi toliko, da jih je nemogoče prešteti, saj vedno znova in znova nastajajo novi redovi. Eden najstrožjih, pa tudi eden najlepših redov so klarise, ki jih pri nas srečamo v Nazarjah, v Dolnicah, pa tudi v Turnišču. Njihova naloga je, da dan in noč molijo za potrebe Cerkve. Ostali redovi imajo različne naloge. Tako pri nas srečamo še: usmiljenke, uršulinke, hčere Marije pomočnice, karmeličanke, Marijine sestre, misijonarke ljubezni, sestre sv. križa, sestre skupnosti Loyola, šolske sestre, …

http://www.nadskofija-ljubljana.si/duhovni-pokli…/redovnice/