Oznanila župnije Škofljica, 29.4.2018

MESTO   MLADIH V   ŽUPNIJI

 

Cerkev se danes srečuje z mnogimi zahtevami po korenitih spremembah, ki so nujne, da bi še lahko odgovarjale na potrebe vernikov. O tem piše tudi krovni dokument Cerkve na Slovenskem Pridite in poglejte. V tem dokumentu najprej piše, da se bo treba najprej osredotočiti na  celotno Cerkev in tudi na majhna občestva, oziroma skupine. Vsaki skupini bo treba nameniti drugačen način pozornosti, saj ima vsaka tudi pomembno vlogo v Cerkvi. Ena pomembnih skupin je tudi skupina mladih. Kakšna je njihova vloga? Kakšne so posebnosti obdobja mladosti?

Danes velikokrat slišimo črnoglede misli, da »iz mladih tako ali tako ne bo nič«. Pa vendar preden podamo kakšno kritiko mladih, jje potrebno nekoliko premisliti. Cerkev je leto 2008/9 razglasila za leto mladih. S tem je želela opozoriti, da je vloga mladih še kako pomembna in potrebna. Mladost je čas, ko ima človek veliko energije in zagona, ki mu omogoča, da išče nove zamisli, nove rešitve za probleme, ki mu pridejo naproti, je pa tudi čas človekove rasti, po kateri poti bo hodil, kako bo uresničil svoje življenje. Zaradi tega so mladi močni, po drugi pa najbolj krhki. Mlade je dobro opisal papež Janez Pavel II, ko je izjavil: »Vedno sem se čutil zelo blizu mladim. V sebi nosijo izredno velike možnosti.« Mladi lahko razvijejo te možnosti, če so seme, ki je padlo na plodna tla. Plodna tla pa morajo biti v župniji. Kaj to pomeni. V prvi vrsti je pomembno, da ima vsaka župnija, odprta vrata za svoje mlade, različne možnosti za delo.

Župnija naj bo prostor za mlade. Današnja družba se je znašla v veliki krizi, ne le finančni, mislim pred vsem v krizi vrednot, kriza družine, krizi v spoštovanju vrednot. Vedno več je razvezanih parov, tudi če nekateri ostajajo skupaj, tudi v teh skupnostih ni vse v najboljšem redu ali kot bi moralo biti. Vse to pa močno vpliva tudi na mladostnike in na oblikovanje njihove samopodobe. Zato je prav, da ima včasih mladostnik v cerkvi nekakšno zatočišče. Župnija je lahko in bi tudi morali biti tak prostor. Ta zavest po naših župnijah vsaj počasi raste in po mnogih župnijah že imajo razne delavnice za mlade, razne skupine, pevske zbore in druge oblike druženja ter delovanje mladih. Kjer se mladi čutijo sprejete, slišane, tam se bodo tudi dobro počutili, se pozitivno razvijali in v sebi odkrivali svoje poslanstvo, po tem pa bodo bogatili tudi druge okoli sebe.

To je le kratek opis, kakšne naj bi razmere župnije, ki je odrta za mlade, bile. Zavedam se, da je mladinska pastorala eden največjih izzivov, s katerim se srečuje današnja Cerkev in z njo duhovniki, saj je danes za mladostnike toliko raznolike ponudbe, med katero lahko izbirajo, a , je žal zelo malo kakovostne. Ravno zato ne smemo vreči puške v koruzo. Če torej predpostavimo, da je župnija mladim naklonjena, pa se pojavi kakšno vprašanje, kakšno mesto naj zasedejo, kakšna je oz. naj bi bila njihova vloga?

Mesto mladih pri bogoslužju. Najprej bi omenil samo sodelovanje pri bogoslužju. Mislim, da je odveč, da na dolgo in široko razpravljam o tem, kako so poleg duhovnika pomembni tudi ministranti; res je da so večinoma osnovnošolci, pa vendar ti dobijo zgled od svojih starejši vrstnikov. Prav tako so mladi dobrodošli kot bralci, pevci in pripravljalci bogoslužja. Ena pomembnejših nalog v župniji je tudi animatorstvo. Tako lahko prevzamejo mnoge naloge in pomagajo pri najrazličnejših nalogah, prevzamejo tudi odgovornosti za mlade. Tako se učijo tudi odgovornosti za svoje življenje. Učijo se strpnosti in spoštovanje drugega.

Mlade lahko vidimo tudi kot prostovoljce. Pomagajo pri večjih praznikih, obiskujejo stanovalce v domovih /starejše/, pomoč mlajšim pri učenju. Lahko bi mnogim pomagali tudi v domačem okolju. Tako bi oznanjali Kristusa. Lahko sodelujejo tudi pri mnogih skupinah v župniji. Možnosti je veliko. Potreben bo velik posluh za njihove ideje. Naj nam pomaga Petrova beseda: »Saj ste vendar živi kamni v zgradbi!« Tako boste služili Gospodu.

SODELAVCI V ŽUPNIJI – PRI BOGOSLUŽJU

Vsak izmed udeležencev bogoslužja v cerkvi, si je že lahko ogledal plakat, na katerem so zapisana dela, ki jih lahko opravlja vsak laik v župniji. Že drugi vatikanski koncil je o tem veliko govoril, zadnje čase pa se o tem tudi še več piše in govori, saj primanjkuje duhovnikov in tudi samih sodelavcev v bogoslužju.

Laiki imajo dolžnost in pravico do apostolata že zaradi svojega združenja s Kristusom. Gospod sam jih določa za apostolat, ker so po krstu včlenjeni v Kristusovo skrivnostno telo in pri birmi okrepljeni z močjo sv. Duha. Apostolat izvršuje kristjan v veri, upanju in ljubezni, ki jih sv. Duh vliva v srca vernikov. Zapoved ljubezni nas sili, naj se trudimo za božje kraljestvo in večno življenje in da bi vsi spoznali edinega pravega Boga in božjega Sina Jezusa Kristusa. Vsak kristjan je povabljen, da sodeluje na svoj način v župnijski skupnosti. Ta področja so zelo različna od molitve do gospodarskih del v določeni skupnosti. Danes si bomo ogledali samo nekatere nekatera dela, ki jih laik vernik lahko opravi pri bogoslužju, za lepše doživljanje bogoslužja, za večjo božjo slavo, za varovanje bogoslužja…

Povabljen si, da pomagaš po svojih močeh pri bogoslužju:

a/ oblikovanje bogoslužja in sama priprava na bogoslužje

b/oblikovanje prošenj, uvodov, zahval,

c/branje beril in voditelji za branje beril

č/priprava seznama bralcev in pridobivanje bralcev

d/skrb za projekcijo pesem, za razne slovesnosti slike in opozorila

e/krašenje cerkve, vzdrževanje bogoslužnih prostorov, skrb za lepoto

f/kako laik gleda na okolico cerkvenega prostora, na snago

g/pranje in likanje cerkvenega perila, varovanje mašnih plaščev, cerkvenih dragocenosti

h/skrb za petje pri bogoslužju /organisti, pevovodje, pevci, instrumental8isti /orgle, skrb za notno gradivo, pevska soba, omare za hrambo instrumentov, vodenje ljudskega petja, petje psalmov…/

i/vodenje molitve rožnega venca, vodenje in sodelovanje pri molitveni uri

j/vodenje in sodelovanje pri ljudskih pobožnostih /ob smrti v vežici, ob skupnih praznovanjih, križev pot, »Marijo nosijo«…

k/skupine za ministrante /mladi, veroučenci, starejši moški…

Vsa ta dela so potrebna. Zato je potrebno tudi veliko sodelavcev, ki ste pripravljeni nekaj svojega časa nameniti tudi skupnosti, od nje tudi prijemamo. Vabljeni k sodelovanju. Se nadaljuje prihodnjič!

CERKEV ČISTIJO V MESECU MAJU – Ravenska pot in Dolenjska cesta. Pripravite tudi venec za šmarnice, cerkev, kapela.

 

ŠMARNICE

Letošnje šmarnice bodo namenjene otrokom. Poslušali bomo kako je živel in deloval Friderik Baraga, v domovini in onstran velikega morja. Lepo vabljeni k šmarnicam. Mladince pa prosim, da vsak večer po maši pripravijo kakšno »razpoloženje« za otroke. Združite moči skavti, mladinci in sodelavci oratorija.

 

PRIPRAVA NA KRST  – Čeprav se je človek odvrnil od svojega Stvarnika, ga on vseeno rešuje. Kristus je s svojim trpljenjem in vstajenjem svet premagal in svet osvobodil. Tako je človeku ponovno odprl vrata v raj. Vabljeni na pripravo, ki bo v ponedeljek 3o.4. ob 19.3o uri v zakristiji.

MOLITEV V SREDO

V sredo bomo po maši molili do 20 ure, je prva sreda v mesecu po namenu sv. očeta – da bi laiki izpolnili svoje poslanstvo.

 

PREDAVANJE p.PETRA VRABCA 

V petek bo prišel v našo sredo gospod pater Peter Vrabec iz Novega mesta. Srečanje se bo pričelo v dvorani ob 19.45. Spregovoril nam ob o hudobnem duhu, o njegovem delovanju, o moči in sili hudobnega duha. Poslušalci lepo vabljeni.

 

Za nedeljsko popoldansko romanje v Žužemberk  in Dobrnič romarji namenite 8€.

 

Spletite venec za Marijin kip v cerkvi in za kapelo – za mesec maj.