Oznanila župnije Škofljica, 6.5.2018

 

MAŠA BOGASTVO ZA OTROKE IN ODRASLE

  

Evharistično slavje  je zagotovo oblika praznovanja, ki se mu nobeno drugo slavje ne more približati niti z vidika razširjenosti  niti z vidika obstoja. Ohranilo se je v 2000 letni zgodovini z svojo bistveno strukturo. Prilagoditve niso posegle v osnovno notranjo zgradbo.

Maša vsebuje bogato sporočilnost, bogato simboliko in raznovrstno  govorico besed, kretenj, predmetov, govorico telesa.

Ali znamo sami, ali znajo naši mladi prvoobhajanci brati ta mnoga sporočila same sv. daritve. Stanje je precej  zaskrbljujoče. Težje je za vse to najti rešitve. Svet vse manj pozna bogoslužna znamenja in ne razbira v teh simbolih in znamenjih božje govorice. Maša  bi morali večkrat prilagoditi tudi  starostni dobi in drugim okoliščinam, čeprav to dovoljujejo  in priporočajo liturgična navodila.

 • Splošno znamenje – znamenje »otroci na cesti« mi točno pove, kaj moram storiti, če sem dovolj poučen o cestnih znakih
 • Liturgično znamenje: »stisk roke«, pri maši ima točno določen pomen, kdor je poučen , zakaj se rokujemo, drugim tuje.

Vsa znamenja so zaradi skupnosti, ko so izpolnjeni pogoji – zaznali, razumeli in sprejeli, potem znamenja oblikujejo skupnost.

 • Otroci na cesti  – varno pot v šolo in domov
 • Pozdrav miru – pri maši se oblikuje nova  skupnost božjih otrok

Odnos do evharističnega bogoslužja

»Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu«. S tem vzklikom se začne  evharistična molitev /hvalospev/. To je tudi moto celotne evharistične molitve, v kateri se zahvaljujemo za čudovito stvarstvo in za naše rešenje po Jezusu Kristusu.

Zahvala za stvarstvo – 3 in 4 evharistična molitev prinaša tudi zahvalo za vse stvarstvo. V prvi in drugi tega motiva ni. To pa so poznali že Vzhodni kristjani. V četrti molitvi molimo: »Sveti Oče, slavimo te: velik si in vse stvari oznanjajo tvojo modrost in ljubezen.« Zahvala za stvarstvo se dopolni v zahvali za odrešenje, kajti Bog je svet  »čudovito ustvaril in še čudoviteje prenovil« in »vse bo prenovljeno v novo nebo in zemljo. Vse bo prenovljeno v Kristusovi smrti na križu.

Kot krščeni, kot rešeni smo se skupaj zbrali pri maši, da praznujemo v veselju in hvaležnosti spomina našega rešenja. To je tisto dogajanje in spomin s katerim in v katerem  bomo dostojno hvalili Očeta v nebesih, ker nas je poklical iz smrti v vstajenje. Prvi kristjani so bili s temi mislimi tako prežeti, da so celotno praznovanje imenovali  evharistija, kar pomeni z grško besedo  zahvala. To besedo so uporabljali že v drugem stoletju po Kristusu in je ostalo v vseh jezikih do današnjega dne. Globalni cilj bogoslužja oziroma praznovanja z otroki je, da bi otroci na različne načine izrazili svojo zahvalo za ustvarjeno in dojemljivo okolico, ter se zahvaljevali za odrešenje v Jezusu Kristusu.

Otrokom bomo v tem pogledu lahko veliko pomagali z praznovanjem na razne teme, ki pa niso vezane samo na veroučne ure ali na Cerkev, temveč tudi na  domače razmere, na vzgojo doma ali pa tudi na celotno vzgojo otroka v rasti osebnosti. Lahko pripravimo praznovanje s temami:

a/zahvala za starše, ki skrbijo za nas

b/zahvala za vse dobre ljudi

c/hvala za prijatelje

č/hvala za gozd in živali, ki v njem prebivajo

d/hvala za naše urne noge

ipd.

Ko bo otrok v evharistični molitvi slišal zahvalo za stvarstvo in odrešenje, bo to v njem zbudilo asociacijo, na praznovanje doma ali v družbi in s tem tudi na prijetno doživetje. Otrok bo lažje dojel tudi del sv. daritve. To moremo storiti z kretnjo, pesmijo, povedo svojo zahvalo  z besedo.

 

SKRB ZA ŽIVO OBČESTVO

 

Župnija mora biti živo občestvo. Vsak laik lahko z svojim znanjem  in sposobnostmi, koristi skupnosti, ustvarja živo občestvo, gradi, da se ustvarja povezanost in edinost in tudi odgovornost.

Tudi v teh stvareh je naprej potrebno usposabljanje za vodenje različnih skupin in dejavnosti v župniji. V to smer veliko dela tudi teološka fakulteta v Ljubljani in katehetske šole po škofijah…predavanja, tečaji, poučevanja…

 • Spodbujanje za medsebojno zaupanje med verniki
 • Priprava raznih dogodkov v župniji /celotna priprava/
 • Povabilo župnika na kosilo
 • Srečanje družin, zakoncev, članov župnijskih skupin
 • Druženje župljanov po sveti maši – agape
 • Spremljanje majhnih otrok  in mladih družin pri bogoslužju
 • Župnijske skupine morajo biti odprte za nove člane
 • Medsebojna pomoč in podpora
 • Mladinski centri
 • Dobri medsebojni odnosi
 • Usposabljanje katehetov, organistov, pevovodij, znanja župniji
 • Organizacija dogodkov, slovesnosti in protokola
 • Povezovanje z širšim kulturnim in družbenim življenje v župniji
 • Romanja
 • Priložnostni dogodki

Vse to nam daje veliko priložnosti za lepo sodelovanje v Cerkvi. Smo nekako na začetku teh poti. Dajmo vzpodbudo drug drugemu.

 

SREČANJE JUBILANTOV – 20.5. 2018 ob 10 uri. Vse prosimo, ki obhajate okroglo obletnico poroke, da se prijavite, ker nimamo vseh podatkov in naslovov /10,15, 20 – 80/. Hvala.

 

SPOVED – za obhajilo bo v četrtek 10.5. ob 18 uri. Vabljeni!

 

PROŠNJI DNEVI – pon. tor. sred – vabljeni k prošnji za blagoslov našega dela in polj.

 

SVETOPISEMSKA SKUPINA V sredo ima srečanje sv.  skupina ob 20 uri. Pridi.

 

Nabirka – v nedeljo boste svoj dar oddali za SZD. Hvala!

 

STARŠI PRVOOBHAJANCEV – v soboto 12 maja ste lepo vabljeni k pripravi okolice cerkve in same cerkve za praznični dan. Z delom bomo pričeli ob 8 uri.

 

Lepo se zahvaljujem članom Karitas za lepo srečanje.