Biblična skupina

Zakaj pravimo, da je Sveto pismo živa beseda? So to samo pravljice ali vsebujejo kakšen širši pomen? Kako se lotiti branja Svetega pisma? Zakaj je Jezus preklel ubogo nerodovino smokev? Vsak od nas se je ubadal s podobnimi vprašanji in dilemami.

Se pa dostikrat porajajo kakšna vprašanja glede simbolike ali zgodovinskega ozadja. Takrat nam Jana odgovore lepo in preprosto razloži.
In tako zvemo, da figa ni drevo ampak ima smokva sadeže, ki se imenujejo fige. Smokva je simbol ljudstva. Listje pomeni postavo, predpise. Sadovi pa so naša dejanja ljubezni. Torej samo molitev in pravila brez del v božjem pogledu ne pomenijo kaj dosti. Adam in Eva sta se skrivala za smokvinim listom. To pomeni skrivanje za postavo, črko zakona. Kolikokrat se mi skrivamo za pravili? Ima naše življenje kakšne sadove?

V skupini je sproščeno vzdušje in dostikrat se zabavamo npr. ob preračunavanju starih valut v Evre. Včasih kar letijo razne smešne primerjave starih in novih časov.

Vabimo nove člane. Nobeno predznanje ni potrebno, samo odprtost za Božjo besedo.