Oznanila župnije Škofljica, 19.5.2018

SVETNIKI – ZGLED IN PRIPROŠNJA

 

V letu 2010 smo v Sloveniji obhajali evharistični kongres  in v tem letu nam je tudi vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone razglasil Lojzeta Grozdeta za blaženega. Geslo evharističnega kongresa je bilo  »Evharistija – božji dar za življenje.« Vsa slovenska Cerkev je v tem letu razmišljala na temo evharistije in tudi sam kardinal Bertone je na samem kongresu dejal »da Bog postane gost svojih otrok.« Ravno skozi evharistijo Bog vstopa v naše življenje in se nam daje v hrano. Vendar Bog vstopa v naše življenje tudi po mnogih drugih poteh, tudi po poteh življenja svetnikov. Tudi svetniki so živi zgled in priče Boga in za nas prosijo. Na Slovenskem je tak zgled seveda v prvi vrsti blaženi Alojzij Grozde. Bil je velik ljubitelj evharistije in tudi živa priča Kristusa.

Ob njih se lažje zavemo svoje poklicanosti k svetosti. Nam so zgled kako krščansko živeti. Ob njihovih pričevanjih se navdušujemo kako krščansko živeti. Iz svojega življenja so naredili čudovit dar za Boga in za vse nas. Po njihovem življenju vidimo kako lahko Bog deluje tudi v nas. Tudi po krivih poti nas Bog vodi k sebi  – tisti, ki ljubijo Boga , njim vse pripomore k dobremu. Bog more tudi negativno spremeniti v dobro.

Lojze ni imel lahkega otroštva. Bil je nezakonski, kar je v tistem času pomenilo sramoto, oče ga ni priznal za svojega, bil je velikokrat lačen.

Ko je bil star štiri leta se je mama poročila z nekom, ki ni bil njegov oče. S poroko je mama odšla in samega pustila na domu. Lojze je v teh prvih letih doživel veliko zavrnitev. Zanj je sedaj skrbela starejša teta Ivanka. Bog pa je vso to njegovo stisko obrnil v dobro. V šoli je bil Lojze kmalu najboljši, tako, da so ga poslali celo v gimnazijo v Ljubljano. Tudi v gimnaziji je večkrat trpel pomankanje. To je velikokrat premagoval s svojo marljivostjo in pridnostjo. Šola mu ni delala težav. Zato pa je včasih družba hotela, da bi z njimi popival, celo večkrat je omenil, da so ga doma nekoliko opili, saj je bil z Dolenjske doma. Ob tem pa se je vedno bolj zavedal, da ga slaba družba, pijača in kajenje puščajo praznega . V tem ni našel pravega zadovoljstva in miru. K temu pa mu je pripomogla vera, ki jo je nosil v srcu – ljubezen do maše, do evharistije. Vedno pogosteje se je udeleževal maše in tudi sam odhajal v kapelo k molitvi. Tu se je začela pot njegove svetosti. Pridružil se je tedaj tudi znani fantovski Marijini družbi in močni tedanji Katoliški akciji. Pri obeh je dobil močno podporo za svoj duhovni razvoj. Vse to je v njem iz leta v leto vedno bolj raslo, vedno bolj je zorel za Kristusa. V Njem je našel rešitev. On mu je postal edini cilj v življenju, tako, da je mogel tistega 1.1. 1943 mogel pričevati za Kristusa, ko je za vero vanj dal svoje življenje.

Poudarjati je potrebno mladim – kako je mladi Lojze živel v težkih razmerah. Vse te njegove razmere tudi današnjemu svetu niso prav nič tuje. Tudi danes mladim ni neznana pijača, prav tako pa tudi ne borba med fanti /pretepanje/. Tudi to je lahko mladim v pomoč, da je njim blizu prav v tem, spoznajo kot vrstnika. O pomembna je pri njem ljubezen do evharistije, maše, do molitve, povezanosti z svetim. Oporo svojemu življenju najde v Gospodu. In prav k temu jih je vodil mladi Grozde. Tudi sam je vedno bolj spoznaval, da bo prava srečain zadovoljstvo in življenje ravno v Njem. Evharistija postaja sonce njegovega življenja.  Kaj je sonce za naše življenje, vir topline, rasti, življenja, tolažbe, svetlobe na poti življenja. Tudi v žrtvi in odpovedi je videl veliko moč. S tem je pomagal drugim in dajal odličen zgled . Želel je biti vsaj malo podoben Jezusu, ki je daroval svoje življenje za nas. Ljubil je predvsem z dejanji. Tudi šolo je vzel zelo resno – izziv današnji mladini.

V teh dneh se bomo posebej spominjali njega, tudi v Cerkvi na Slovenskem. Mladi in vsi se mu radi priporočajmo in ga prosimo.

KRAŠENJE BOGOSLUŽNIH PROSTOROV 2017

S krašenjem bogoslužnih prostorov lahko veliko pripomoremo k zbranosti vernikov ali pa celo k poveličevanju samega sebe. Ves okras v cerkvi mora biti namenjen čaščenju Boga, tudi rože na oltarju ali pa pri tabernaklju. V skladnosti s cerkvijo, z cerkvenim letom z obhajanjem raznih zakramentov nam dvigujejo duha molitvi in slavljenju Boga.

V tem so sodelovali: Bozja Stane, Bozja Matija, Goršič Marija – Ravenska po, Kovačič Martina, Gruden Pavla, Škufca Jožica, starši 3 razreda ob prvem obhajilu, Zaletel Marica, Kovačič Lojzka, Ivanka Zagorc, Modic Karmen, Jakše Katarina, Ana in Martin Iskra, Marija in Polde Krevs, Nuša in Cene Brodnik, Jolanka in Andrej Zupanc, Jelka in Ivan Martinec, Maja in Janez Martinc, Križman Julka, Vršič Ana, Jelka in Ivan martinec, Maja in Janez Martinec, Jurkovič Dragica, Jurkovič Martina, Hranjec Nada, Podržaj Jaka, Podržaj Nejc, Podržaj Mojca, Podržaj Erna, Podržaj Barbara, Tomšič Marija, Vršič Ana, Martinec Ivan, Jelka, kosci v letu 2017 – Alojzij Goršič, Marucelj Janez – mlajši, Jože Škrabec, Alojz Cimerman, Franc Trtnik, Janez Rigler, Peter Tomažič – mlajši, Franc Menard, Mušič Anton, Rok Treven, Slavko Škulj. /Se nadaljuje /.

ROMARSKI SHOD NA RAKOVNIKU

Spored bo od četrtka do nedelje – Praznik Marije pomočnice /24/ petek bo rezerviran za mlade /25/  v soboto molitev za duhovne poklice /26/ nedelja slovesnost, ki jo bo vodil škof Franc Šuštar – procesija; v soboto 9 junija pa bo praznovanje  in romanje otrok od 8.3o – 15.oo ure – čarna mavrica. Vabljeni.

ZA MAŠE V LANIŠČU

Vsako leto darujem nekaj sv. maš, za katere darujejo vsi sosesčani ali vsa župnija. Za maše v Lanišču so darovali: Joža Repar, Boža Skubic, Ana Potokar, Peter Tomažič st, Peter Tomažič ml, Martinova družina, Peter Repar. Vsem, darovalcem se zahvaljujem za darove za sv. maše.

ZAVOD SVETEGA IGNACIJA

Seznanjamo vas s ponudbo Ignacijevega doma duhovnosti in vas povabimo k sodelovanju. Dom je odprt različnim skupinam. Glejte info@ignacijevdom.si ali www.jezuitskikolegi.si Oglejte si!!

MOLITEV ZA DOMOVINO 2018

Slovenski škofje nas vabijo k posebni molitvi za volitve 2018. Molitev naj bi molili po vseh cerkvah od 13 maja do 3 junija 2018. Prosimo vas, da molitev objavite v vaših oznanilih.

Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas!

ZA RADIO OGNJIŠČE

Pripravili smo vam novo številko pro –za, spodbuda k prijavi za dobrotnike Radia, Ognjišče. Vzemite v avli na polici. Hvala za vašo dobroto.

VODNIK PO DUHOVNIH VAJAH

Vodnik po duhovnih vajah 2018 – dobite ga v Družini.

 

Večer 23. maj – narodovih izročil – spomnimo se vsega narodovega telesa v domovine in izven domovine. Prižgimo svečko v ta namen in molimo.

 

Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri slovesnosti prvega sv. obhajila, staršem, domačim, pevcem, ministrantom, strežbi, pritrkovalcem, fotografom – slike in zgošćenke dobite v pisarni.

 

Jutri ni verouka za 3 razred. Slike in plošček dobite po večerni maši.

 

V torek ima srečanje komisija za prireditve, ob 20 uri. V zakristiji.

 

V petek bo srečanje zakonske skupine.

 

V nedeljo bo na razpolago tuj spovednik.

 

Župnijski dan bomo letos obhajali v nedeljo 3. junija pod geslom Nismo sami. Tudi letos vas vabimo k sodelovanju. Vabljeni.