Varovanje osebnih podatkov

 

S 25. majem 2018 začne veljati uredba Evropske unije o varstvu podatkov, ki drastično posega tudi na področje varovanja podatkov znotraj Katoliške Cerkve. Mašne namene in informacije o pogrebih, porokah ter krstih, ki vsebujejo osebne podatke, ni več dovoljeno javno objaviti na spletni strani, oziroma je to dovoljeno le v primeru izrecne privolitve posameznika in navedbi namena obdelave. Do ureditve tega področja torej na spletni strani žal ne moremo javno objaviti mašnih namenov in rubrike Namesto cvetja na grob (NCNG), niti informacij o pogrebih in porokah, so pa ti lahko objavljeni v tiskanih oznanilih in na oglasni deski v cerkvi. Prav tako moramo še enkrat pridobiti vaše pisno dovoljenje za prejemanje oznanil po e-pošti, kar bomo v najkrajšem možnem času uredili.

 

Področje bomo poskusili urediti čimprej, ko bo mogoče, za kar vas bomo zaprosili za vaše dovoljenje bodisi po e-pošti, ali pisno. Dovoljenje boste lahko tudi preklicali.

 

Navodila škofov glede spoštovanja Uredbe o varovanju osebnih podatkov:

http://katoliska-cerkev.si/navodilo-za-zupnike-in-redovne-predstojnike-ob-uveljavitvi-splosna-uredba-eu-o-varstvu-podatkov