Oznanila župnije Škofljica, 27.5.2018

 

ŽUPNIJA  NADALJUJE DELO  KRISTUSA

 

V prvih desetletjih po Kristusu, kakor je zapisano v Apostolskih delih evangelista Marka so kristjani živeli v veliki medsebojni povezanosti, pomoči, ljubezni, vsi so bili eno. To je bilo veliko znamenje za vse neverne in velik magnet, da druge privabijo v svojo skupnost. O tem nam poročajo tudi Pisma apostola Pavla, Pisma apostola Janeza in mnoga poročila iz tedanjih časov /Knjiga mučencev prvih stoletij, o tem so pisali veliko tudi neverni pisatelji. / Ta medsebojna povezanost in ljubezen je mnoge pogane pritegnila v krščansko skupnost. Žal je ta duh v nekaj stoletjih pojenjal. Kristjani pa so se počasi organizirali v skupnosti, ki jim danes imenujemo teritorijalne župnije. Imamo več vrst župnij.

Naloga današnje župnije pa je podobna, kakor v prvih časih krščanstva. Vse božje občestvo je povabljeno da s svojim življenjem in besedo pričamo, posredujemo veselo oznanilo. Veselega oznanila ne oznanjamo samo pri maši, temveč z vsakim dihom svojega življenja. Normalno je da smo povezani z mislijo preteklih časov, da smo naslonjeni na preteklost, da nam je lažje hoditi po uhojenih poteh, kakor se vedno naprezati za novimi stvarmi, novimi cilji, ki pa se nam kažejo v različnih razmerah časa,  v različnih dejavnostih. Prav bo če si zastavimo vprašanje, sebi in drugemu: »Kako preko župnijskega dneva živeti večjo povezanost v župniji. Tudi v skupnem župnijskem občestvu  – skupnosti mora biti jedro in iz tega jedra potem rastejo tudi verniki, nove skupnosti, nove skupine, ki vabijo in pomagajo tudi drugim na poti vere. Kako se je apostol Pavel trudil povezati verne v skupnost, le tako so drug drugemu v oporo pri molitvi, pri obhajanju daritve, pri opravljanju dobrih del. Tudi v današnjem času je še kako pomembno, da se kristjani povezujemo med seboj, družimo, skupaj delamo, da se med seboj poznamo, se tudi skupno veselimo in skupaj delamo za prihodnost. Velikega pomena za župnijo je, da so župljani med seboj povezani, da se poznajo, da so pripravljeni skupaj delat  – pomagat drug drugemu in tudi sami župniji

Ko v tem letu poslušamo šmarnice o našem božjem služabniku Irineju Frideriku Baragu, večkrat slišimo kako je bilo pomembno za Friderika, da je na misijonu svoje ljudi povezal v eno. Kakšno veselje je doživljal kadar mu je to uspelo. Vedel je, da pri tem vsak človek potrebuje oporo bližnjega.: Njegova velika naloga je bila, da so se verni začeli povezovati med seboj. Iz tega klije tudi veselje. Tako so tudi drugi videli lepoto verskega življenja in so se želeli približati kristjanom. Reševal jih je alkohola in  praznine zaradi alkohola. O tem je poročal misijonski družbi na Dunaj in sestri Amaliji: »Vedno več Indijancev se pridružuje naši skupnosti, dokončali smo tudi cerkev Mariji na čast«. Vse to ga je zelo veselilo in tudi vse povezalo med seboj.

Praznina je boleča, vendar je hkrati tudi edini prostor, kjer se lahko srečamo z Bogom in bližnjim. Resnično veselje se rojeva tam, kjer smo skupaj, pa čeprav si v nekem trenutku lahko podelimo le bolečino in polomijo. Veselimo se, da nas Bog ljubi takšne kot smo. Tudi z božjo milostjo in pomočjo drugih rastemo v zdravo osebnost.

V nedeljo bomo obhajali 29. župnijski dan. Za vse, ki živimo na teritoriju naše župnije bo lepa in velika priložnost, da se med seboj povežemo in spoznavamo, zato ker smo kristjani, zato ker smo v Kristusu bratje in sestre, zato ker imamo isti cilj in večkrat tudi zelo podobne naloge. Naj nam zato ne bo škoda časa, da se zadržimo v družbi, da si izmenjamo poglede, da skušamo utrjevati svojo vero ob prijateljevi veri, da odkrivam pot krščanskega življenja pod geslom nisem sam, nismo sami – Bog je z nami in tudi verni bratje in sestre so z nami, z menoj, mojo družino, mojo sosesko, mojo župnijo. Naša zavetnika sv. brata Ciril in Metod, sta vse življenje posvetila edinosti, povezanosti, ljubezni, kjer sta oznanjala Vstalega Kristusa. Tudi sami prosimo in delajmo v ta namen, za dobro naše župnije.

 

GOSPODARSTVO – pomoč župniji

Vsaka župnija ima najprej izbranih nekaj ključarjev, ki posebej skrbijo za gospodarstvo v župniji. Gospodarstvo je zelo širok pojem, zato je tudi veliko priložnosti za sodelovanje laikov v župniji. Zato pa niso določeni samo ključarji, vsaka župnija ima lahko tudi ob določenih večjih delih sestavljen gospodarski svet, ki ga lahko sestavljajo izvedenci za določeno stroko /iz financ, gradbeništva, arhitekture, umetnosti in še kaj podobnega,  razne vrste inženirji…/. Vsak lahko po svoji stroki in načinu pomaga v tem ali drugem poslu. Pomembno je da se laiki tudi sami vključujejo v delo župnije in ne samo, da opozarjajo na določene stvari v skupnosti.

Poglejmo nekatere dejavnosti v katerih bi lahko mnogi pomagali z dobro voljo  in prostovoljstvom.

a/ razsvetljava v cerkvi, župnišču, učilnicah, okolica cerkve, ob raznih slovesnostih, ob postavljanju jaslic, kako porabiti čim manj elektrike, znižanje tarife, moč varovalk, svetovanje  za nabavo električne energije…

b/skrb za vzdrževanje župnijske cerkve, župnijskih stavb /strehe, žlebov, oken, ogrevalnih naprav, skrb za kurjavo…

c/skrb za dolgoročno ekonomsko preskrbljenost župnije, kako se župnija sama vzdržuje, financira delovanje  sodelavcev, nabava najrazličnejšega materiala…

č/ vzdrževati  in skrbeti za župnijski inventar – knjige, stroji, glasbila, paramenti, bandere, vse kar se rabi za bogoslužje čez leto…

č/ skrb za projekte v župniji – načrtovanje za prihodnost, vprašanje manjših župnij, kaj storiti z inventarjem ob ukinitvi župnije, kaj storiti z stavbami, kako pomagati župniku ob preselitvi…

d/skrb za urejenost okolice cerkve, vzdrževanje voznih in parkirnih površin, košnja trave, zasaditve sadnih dreves, zasaditev okrasnih grmovnic, živih mej, obrezovanje dreves in živih mej, pospravljanje določenih dreves, postavljanje mlajev in pospravljanje cerkve…

Veliko tega dela se napravi na prostovoljni bazi. Vedno se lahko priključite sodelavcem pri vseh teh stvareh. Veseli pa bomo če se še posebej zavzamete za kakšno stvar. Prosimo za pomoč od mladih do dela zmožnih, dobrodošli seveda tudi upokojenci. Župnija je naša – ni duhovnikov vrt ali polje. V to družino smo vključeni vsi, ki živimo na teritoriju naše župnije. Delo nas povezuje tudi med seboj, se tudi pri delu spoznavamo in gradimo živo občestvo Cerkve.

 

ŽUPNIJSKI DAN – 3.6. 2018

Tokrat ga bomo obhajali pod geslom Nismo sami. Pridružite se nam in v prijateljstvu in dobri družbi preživimo ta dan. Glavni dobitki so že pripravljeni, za enkrat pa so še skrivnost. Tudi lepe domače glasbe ne bo manjkalo in celo resne glasbe ob kitari ne. Pripravljamo tudi nekaj novih jedi in upamo, da vam bodo všeč. Še vedno bo za vse zanimiv srečelov in tudi nekaj zabavnih iger. Kot smo vas seznanili, izkupiček bomo namenili za »rolbo za sneg«. Vsem bo pozimi lažje pri pospravljanju snega. V tem tednu, ki je pred nami pričakujemo tudi vašo pomoč v dobitkih za srečelov. Imeli bomo vsi skupaj lepo priložnost, da ne bo potrebno kuhati doma, žene bodo imeli prost dan in ob tem se bomo lahko udeležili tudi volitev za državni zbor. Cene so vse zelo znižane. Vabljen vsak  iz naše župnije.

 

PROCESIJA

V nedeljo po drugi maši bo procesija, in vsi, ki pri njej sodelujejo, prosimo, da se na to primerno pripravijo. Prosimo tudi otroke, da naberejo cvetje in ga posipajo pri oltarjih, kjer bo slovesen blagoslov.

 

SLIKE PRVO SVETO OBHAJILO

Slike in zgoščenke dobite v župnijski pisarni, prvega sv. obhajila.

 

SPRIČEVALA 1., 2., IN 9. RAZRED

 

Otroci prvega, drugega in devetega razreda bodo ta dan prejeli spričevala.

 

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH

V petek bom obiskal bolne brate in sestre na domovih.