Molitveni namen za mesec junij

 

Splet je Božji dar, je pa tudi velika odgovornost. Sporočanje, njegova področja in njegove naprave so prinesle razširitev obzorja za številne osebe. Izkoristimo priložnosti za srečanje in solidarnost, ki nam ju ponujajo družbena omrežja. Naj ne bo digitalno omrežje kraj odtujitve. Naj bo konkreten kraj, kraj bogat s človeškostjo. Skupaj molimo, da družbena omrežja nebi izničila človekove osebnosti, temveč spodbujala solidarnost ter spoštovanje drugega v njegovi drugačnosti.