In memoriam France Kvaternik (1933-2018)

+ France Kvaternik (1933-2018)

 

 

V teh dneh se je z zemeljskega življenja poslovil arhitekt France Kvaternik, ki je zasnoval tudi našo župnijsko cerkev na Škofljici. Rojen 16. decembra 1933, v Šmarati, blizu Starega trga pri Ložu na Notranjskem, je bil drugi izmed sedmih otrok. V svojem kraju je obiskoval nižjo gimnazijo, nato pa se vpisal v nunsko gimnazijo v Ljubljani. Leta 1954 je študij nadaljeval na fakulteti za arhitekturo, jo uspešno dokončal leta 1961 in se zaposlil v projektnem biroju. Po poroki se je preselil v Savsko naselje v Ljubljani, čez nekaj let pa na Brezovico v Dragomer. Bil je tudi župan Vrhnike v času slovenske osamosvojitve.

Skupaj z bratom Petrom – nekdanjim duhovnikom v naši župniji, sta se lotila zasnove in gradnje naše župnijske cerkve na Škofljici, kar je bil v času napetih odnosov med Cerkvijo in razpadajočo Jugoslavijo zelo zahteven projekt. S pomočjo zvez in poznanstev takratnega nadškofa Šuštarja v Švici, sta gradnjo leta 1984 začela in dve leti kasneje tudi uspešno zaključila. Načrte je zasnoval v skladu z okoljem z izrednim čutom za duhovno. Župnijsko središče obsega tri ‘sklope’: cerkev z dnevno kapelo in pomožnimi bogoslužnimi prostori, veroučne učilnice in sobe za vzgojna srečanja ter župnijsko-stanovalni del. Cerkveni prostor je oblikoval tako, da človeka že takoj ob vstopu usmeri k središču – k oltarju. Vsa oprema: oltar, tabernakelj, krstilnik, ambon, klopi je izdelana po načrtih arh. Kvaternika. Sčasoma se je povsem posvetil gradnjam sakralnih objektov, od kapel in nagrobnikov, do prenov cerkvenih objektov pa seveda tudi gradnje mnogih cerkva v Sloveniji in na Hrvaškem. Bil je tudi član komisije za gradnjo cerkva.

Med odmevnejšimi projekti je poleg cerkve na Škofljici tudi Gimnazija Želimlje, njegova dela je moč najti tudi v Vipavskem Križu, na Svetih Višarjah, kapelo sv. Cirila in Metoda na Molički planini (1780 m) pod Ojstrico, Brezjah in Slomškovi Ponikvi, v Novi Gorici, Kidričevem, Grahovem, Tomačevem, Logatcu,v  kapeli v bolnišnici Slovenj Gradec in še kje. Deloval je tudi na območju nekdanje Jugoslavije, med drugim je projektiral pokriti prostor za somaševanje na prostem v Medžugorju.

Arhitekt Kvaternik je umrl star 85 let. Pokopali so ga na pokopališču pri podružnični cerkvi sv. Lovrenca v Dragomeru pri Brezovici. Škofljiški župljani smo mu za njegovo delo iskreno hvaležni.

Njegov brat Peter, mu je ob praznovanju zahvalne svete maše takole pridigal:

https://kvaternik.over.net/frenkovih-80-let/

 

Njegova dela:

 

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Franc_Kvaternik_(arhitekt)

 https://www.casnik.si/utrinek-france-kvaternik-osemdesetletnik/

http://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/priloga/936-sv-ciril-in-metod-njuna-svetisca-pri-nas