Veroučne knjige

Za vse razrede jih lahko od letos naprej naročite preko spletne strani župnije. Naročilnico izpolnite za vsakega otroka posebej. Plačali in prejeli jih boste pri verouku. Naprošamo vas, da znesek poravnate čimprej, če je možno že na prvi veroučni uri. Vsak veroučenec nujno potrebuje nov delovni in bogoslužni zvezek, knjiga pa je lahko iz prejšnjih let ali od bratov in sester, prijateljev… Osmi in deveti razred, ki pričenja s pripravo na sveto birmo, gradivo za verouk že ima. Naročilo knjig je samo za župnijo Škofljica!