Oznanila župnije Škofljica 2.9.2018

GREMO   NAPREJ

 

Morda smo čutili počitnice ali dopust, kot nekaj, kar  je nas za nekaj časa ustavilo. So se dogajale stvari vendar na vsem drugih področjih, kakor  v času delovnega ritma. Vsak čas pa ima svoje izzive in napetosti. V počitnicah je potrebno prav tako za marsikaj poskrbeti, če hočemo, da bodo počitnice »uspešne, vesele, koristne«

Morda bomo pogledali nazaj, na čas počitnic, morda jih bomo ohranili v lepem spominu, morda pa bomo nekaj časa nosili kakšen grenak priukus, pa ne samo starejši, tudi mladi rod ali pa celo otroci. Čas prinaša rane in jih počasi tudi celi. Če pa je v nas dobra volja po kesanju in odpuščanju in priznanju, nam bo tudi naš Odrešenik pomagal pri zdravljenju naših ran. On je dobri pastir, ki želi biti z nami in nas rešuje.

Otroci se bodo podali v šolske klopi, mnogi otroci v vrtce, mladina v srednje šole. Zakaj vse to? Večina bi jih odgovorila nabirali bodo znanje, nabirali si bodo telesne vrline, mnogo znanja za mnoga področja človekovega življenja. Kako je vse to prav in tudi potrebno. Vendar pa se morajo starši, vsi vzgojitelj in tudi družba vprašati  ali je to dovolj? Ali res človek potrebuje samo neko količino znanja, tehnike, delovanja strojev, matematičnih formul, ali ne potrebujemo tudi veliko ljubezni, razumevanja, lepih odnosov, osebne rasti, prijateljskih pogovorov, medsebojne pomoči. Če se vprašamo : zaradi česa živi svet?

Mi kristjani odgovarjamo z Jezusovimi besedami, z njegovim naukom in njegovim odnosom do vsega ustvarjenega. Jezus na prvo mesto postavlja ljubezen. Ta je, ki rešuje svet . In od njega se učimo prave ljubezni.

Pred nami je novo pastoralno leto, ki zajema vse versko življenje župnije. Posvečati se moramo najmlajšim do najstarejših – novokrščencem, veroučencem, mladincem, zakoncem, družinam, samskim in tudi bolnim, starejšim, osamljenim… K temu delu pa ni poklican samo župnik in pastoralni svet /ŽPS/ temveč vsi verni v naši župniji. Kar lahko storim kot član te skupnosti sem dolžan storiti – za dobro vseh.

To leto je pred nami najprej še vedno priprava na sveti misijon. Misijon ni samo stvar pripravljalnega odbora in župnika in misijonarjev, ampak to je delo celotnega župnijskega občestva. Najprej je zelo pomembno kako se pripravljamo na sam misijon. Se duhovno odpiramo navdihom, koliko govorimo o misijonu med seboj, kaj si želimo od samega misijona in kaj bomo delali po misijonu. Če nas neka stvar prevzame, o njej radi govorimo, premišljujemo, drugim govorimo, širimo vest o dogodku. Ali se vse to dogaja v naši sredi. Kolikokrat vzamemo v roke doma kartonček z molitvijo za sv. misijon, kolikokrat skupaj molimo to molitev po naših domovih in po naših skupinah. Koliko lepega nam molitev posreduje, velike vzpodbude za naše življenje, pa tudi veliko spraševanje naše vesti za vse generacije. Te dni bo odbor zopet začel s svojim delom za pripravo misijona. V septembru bo prišla v našo sredo znana voditeljica Odmevov , Rosvita Pesek. Vabljeni na srečanje.

Pred nami je tudi leto birme. Mladim, ki stopajo iz domače hiše v svet želimo pomagati, da bi se ne izgubili v morju materialnosti, v vetru najrazličnejših idej, v nevarnostih mladostnega življenja, v omamah sodobnega življenja. Mlad človek mnoge stvari želi izkusiti, to pa lahko marsikoga potegne v vrtinec življenja in lahko postane suženj.

Vprašati se moramo, zakaj po birmi prihaja, do takega osipa, mnogi se za več let oddaljijo od Cerkve, Kristusa, maše, molitve, zakramentov? Seveda odgovor ni enoznačen in ne lahek. Z verskim življenjem, z molitvijo in obiskom sv. daritve  bomo tudi izboljšali stanje po birmi.

Potrebno bo sodelovanje vseh dejavnikov za birmo.

Otroški pevski zbor v svoje vrste vabi nove pevke in pevce. Vaje od 7. septembra naprej potekajo vsak petek ob 17. do 18. ure. S petjem nam lepšajo bogoslužje vsako prvo in drugo nedeljo v mesecu in s tem skupaj slavimo našega Boga Stvarnika. Vas pričakujemo in se vas veselimo. Pridite k zboru.

Ministranti bodo veseli novih sodelavcev v bogoslužju, ki želijo biti blizu oltarja in služiti samemu Bogu. Srečujejo se ob sobotah ob 8.3o. Vsak ministrant sprejme tudi dežurstvo pri delavniških svetih mašah, sodeluje tudi pri drugih bogoslužnih obredih kot so poroka, razni blagoslovi, pogrebi. Prijavnico boste oddali g. župniku pri verouku ali pa ob kakšni drugi priložnosti. Maša brez ministranta je nekam prazna. Dečki lepo vabljeni. Tudi starše prosim za pomoč.

Slomškovo bralno priznanje bo potekalo tudi letos. Vabimo nove bralce, da se nam pridružite. Namenjeno je otrokom in odraslim. Srečujemo se trikrat letno in se preko knjig spoznavamo z verskimi vsebinami. Prijavite se katehetom in Katarini Jaklitsch Jakše, prof. slovenščine in zgodovine. Vsak bo dobrodošel.

Skavti bodo svoja srečanja pričeli v mesecu oktobru. Medse radi sprejmejo vse željne dogodivščin v naravi. Narava je za njih učiteljica, v naravi preizkušajo svoje moči, se učijo potrpežljivosti, medsebojnega zaupanja in pomoči. Življenje s tem postane pestro in zanimivo. Prijavnice boste oddali na prvem skavtskem srečanju skavtskim voditeljem. Bodite pripravljeni – vedno pripravljen.

Knjige za verouk – za vse razrede lahko od letos  naprej naročite preko spletne strani župnije. Naročilnico izpolnite za vsakega otroka posebej. Plačali in prejeli knjige boste pri verouku. Naprošamo vas, da znesek poravnate čimprej, če je možno že na prvi veroučni uri. Vsak veroučenec nujno potrebuje delovni zvezek in liturgični zvezek, knjiga pa je lahko iz prejšnjih let,  od bratov, sester ali prijateljev. Osmi in deveti razred pa ima že učbenike v pripravi na sveto birmo. Za vse nižje razrede priporočam tudi revijo Mavrico, za birmance pa priporočam revijo #NAJST. Tudi botri lahko pomagajo pri plačilu revije.

 

Molitev za misijon –  Ker se bo letos 0d 16.do 25. novembra v naši župniji odvijal misijon v naši župniji, vse, še posebej starše in otroke vabimo k molitvi. Otroci lahko ob večerni molitvi zapojete pesmico Dobri Jezus in ob tabernakeljčku, ki ste ga prejeli lansko leto, tudi molite. Starši pa lahko kadarkoli čez dan molite misijonsko molitev na glas, ali pa preko spletne strani ob nežni glasbi  tiho premišljujete in prosite za uspeh sv. misijona.

Mešani pevski zbor – v tem letu bodo vaje vsako sredo ob 20. uri v pevski sobi. Vedno vabimo nove pevce k zboru. Zbor je velika pridobitev za skupnost in posameznika Zbor prepeva ob nedeljah pri sv. maši. Njihova je prva in druga nedelja v mesecu ob 8. uri dopoldne. Zbor vodi ga. dr. Karmen Tomažič.

Župnijsko romanje ob pripravi na misijon. Tokrat smo se z župnijskim svetom odločili, da bomo poromali k Sv. Jožefu nad Celjem. Sv. Jožef je varuh družin in v tem duhu se tudi pripravljamo  na velik dogodek v mesecu novembru. V cerkvi Sv. Jožefa bomo darovali sv. mašo, nato bo kosilo  in popoldne se bomo popeljali na goro Oljko, kjer  bomo molili  litanije Matere božje in si ogledali lepo svetišče Jezusove zadnje večerje. Čimprej se prijavite zaradi kosila in avtobusa. Odhod avtobusa bo ob 7.3o zj.

 

V petek bom obiskal bolne brate in sestre  na domovih.

 

Verouk se bo pričel jutri , razen za prvi razzred, ki se bo začel 14 dni pozneje.

 

V sredo zvečer vabljeni k mesečni molitvi  ob 19.3o, po maši. Molili bomo za učence, dijake, študente… Vabim vse k molitvi.

 

Otroški zbor bo imel vaje v petek ob 17 uri, mladinski zbor v petek ob 18.3o in mešani zborv sredo ob 20 uri. Vsi trije zbori vabijo nove pevce k sodelovanju. Vsi pevci prepevamo Bogu na čast in v svoje veselje. Bog nam je dal talete, da jih uporabljamo. Pridi in pomagaj.

 

V nedeljo vabljeni na Kurešček  po trdiciji. Zberemo se ob 13.3o pred želimeljsko cerkvijo in od tam peš ma Kurešček h krljici miru. Pridružili se nam bodo  letošnji birmanci z starši. Z romanjem in molitvijo prosimo za uspeh sv. birme naših birmancev. Vabljeni.