Molitveni namen papeža Frančiška za mesec september

Molimo, da bi mladi z afriške celine imeli v svoji državi dostop do vzgoje in dela. Afrika je bogata celina in največje, najdragocenejše bogastvo so mladi. Morajo pa imeti možnost izbire med tem, da se pustijo premagati težavam in tem, da spremenijo težave v priložnosti. Najučinkovitejša pot za pomoč pri tej izbiri je vlaganje v njihovo vzgojo. Če mlada oseba nima možnosti za vzgojo, kaj bo lahko počela v prihodnosti? Molimo, da bi mladi z afriške celine imeli v svoji državi dostop do vzgoje in dela.