Oznanila župnije Škofljica, 9.9.2018

 

Častimo Te in se Ti zahvaljujemo

 

Komisija za pripravo misijona bo nekaj tednov pisala in pojasnjevala in razlagala po sklopih to molitev. Vsak član se je obvezal za en teden, da napiše kratek sestavek. Seveda bo na nas, da ga preberemo in se o njem tudi pogovarjamo. Vse to naj bi nam pripomoglo k boljši pripravi na misijon in še k bolj redni molitvi za misijon. K temu smo povabljeni vsi verni bratje in sestre naše župnije.

Veliki mož sveti Frančišek je zapisal: »Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.« Svet se je začel, ko je bil z božjo besedo priklican iz nič; vsa obstajajoča bitja, celotna narava in celotna človeška zgodovina, vse to se zakoreninja v tem prvotnem dogodku; to je nastanek sam, s katerim je bil svet vzpostavljen in se je začel čas. Vse stari imajo svoj obstanek v tem Začetku. Red in harmonija sveta izvirata iz raznovrstnosti bitij in odnosov. Človek jih polagoma odkriva kot zakone narave. Le ti so predmet občudovanja učenjakov. Lepota stvarstva odseva neskončno Stvarnikovo lepoto. Ta lepota nas navdihuje s hvaležnostjo, čaščenjem, spoštovanjem. Psalmi, ki so duhovne pesmi so polni slave, češčenja, zahvaljevanja in tudi samo bogoslužje, nam približuje  veličastnost Boga samega, s tem pa tudi sami odkrivamo, da je prav da Bogu izkazujemo čaščenje in zahvalo. »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem,« so prepevali angeli na poljanah, ob rojstvu. Kolikokrat slišimo »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegovo usmiljenje. Vsako zahvalno dejanje pa nosi v sebi tudi spomin na odrešenjska dejanja, že v stari in tudi novi zavezi. Tako se človek lahko neprestano zaveda odvisnosti od božje ljubezni.

Apostol Pavel kliče kristjanom v Solunu: »V vsem bodite hvaležni.«

Vse življenje je kristjanu na novo podarjeno kot »novo bivanje«. Sebe in svet glada z novimi očmi in ve, da je vzrok njegovega radostnega navdušenja, Bog, kateremu se je približal po Jezusu Kristusu.

Zdravilo za nezaslišano praznino – da nismo sami – v katero padejo mnogi današnji ljudje, ki so zasičevali zgolj  telo in sebične želje, je torej dobrota, ki jo drugim deliš zastonj, čeprav ti ničesar ne vračajo.

Dva fanta, ki sta drug za drugim  zastonj brez vsakega plačila opravljala zelo zoprno in pusto delo za druge, seveda poleg vseh svojih rednih obveznosti, sta se oba drug za drugim odločila za duhovniški poklic.

Starši, ki ne želite, da bi tudi vaši otroci zapadli mukam praznine v duši, jih vzgajajte tako, da bodo radi za druge kaj zastonj naredili in jim kaj zastonj dali. Morda boste na ta način  vzgojili duhovniški ali redovniški poklic.

Ko dobrota postane vsakdanja in samoumevna in popolnoma zastonjska, tedaj, pravi Dostojevski, postane tudi vera v Boga samoumevna in ni več prostora za ateizem ali nevero. Pokojni Beograjski nadškof  dr. Franc Perko, ki je dal svojemu bratu ledvico, pravi: »Dejanje se mi je zdelo samo po sebi razumljivo. Če je brat bolan in ima družino, jaz pa ima dve zdravi ledvici, ne bom razmišljal. Tudi Kristus je rekel – če imaš dve suknji, drugi pa je nima, mu daj eno – Pomoč drugemu ne sme biti  izraz žrtve, plemenitosti, ampak nekaj vsakdanjega, kar se razume samo po sebi /Nedeljski dnevnik 22.2. 1987./.

Tako bo neskončna praznina prehajala k neskončni polnosti. Grozljivo neskončno brezno duše bo prehajalo v razsvetljeno svetišče neskončnega Boga. Mladenič je pisal duhovniku: »Potrebujem vaš nasvet, vašo vero, vero v nekaj kar se splača živeti. Nobenega smisla ne znam odkriti v svojem življenju. Uživam droge, kaj me čaka zatem. Potem se začne znova ta nezaslišana praznina.

Ljudje, ki tega še ne razumejo, pravijo, kako da človek ni srečen, če ima vsega dovolj. Na tej točki je stal mož, ki je napisal duhovniku na kartici: »Spoznal sem: ali krščanstvo ali samouničenje. Hvala, ker si vedno z nami in nikdar nismo sami! Bog je naše središče.

Versko izobraževanje za vsakogar

Vabljeni vsi, ki želite poglobiti svoje versko znanje, želite poglobiti svoje znanje o sv. Pismu, ste bogoslužni sodelavec v župniji, vodite birmanske skupine, ste član ŽPS, se želite usposobiti za katehetsko delo. Oglasite se pri župniku ali na naslov e-naslov: tatjana.car@rkc.si. Lepo vabljeni!

Na obisk k pobrateni župniji St. Gallen

Naše prijatelje bi obiskali zadnje dni oktobra. Prijavite se do prihodnje nedelje – 16.9. 2018 – župniku.

Fakulteta za poslovne vede

K vpisu vabimo trenutne in bodoče študente ekonomije, managementa oz. poslovnih ved. Podrobne informacije  najdete na naši spletni strani www.fpv.si. Maturanti lepo vabljeni ne bo vam žal, posebej vabim vse, ki se zanimate za  poslovanje. Veliko je mednarodnega sodelovanja.

Reviji Mavrica in »najst.

Mavrica bo otroku tudi velik pripomoček za branje in spoznaval bo tudi zgodbe sv. Pisma. Otroštvo je čas čudenja, naj uživa v lepoti igrivosti barv in vsebine. Dobra zemlja, da tudi dober sad. Tudi najstniki so posebna skupina. Najstniki imajo mnoga vprašanja. Ne zamudimo te lepe priložnosti, da jim pomagamo. Botri –vzpostavite stik z birmanci z revijo »najst. Cena je 23,4o €. Šest številk na leto.

Vabljeni na romanje na Kurešček

Poromali bomo v nedeljo ob 13.3o izpred cerkve v Želimljem. Ob 16 uri je sv. maša. Gotovo se udeležijo birmanci in njihovi starši.

 

Mladi v soboto vabljeni v Stično. Dogovorite se med seboj!!

 

Danes ob 13.3o  gremo na Kurešček. Še posebej vabjeni vsi birmanci in starši.

 

Mladi voditelji in sodelavci jutri zvečer po maši vabljeni na srečanje.

 

Mladinski verouk bo ob petkih ob 20 uri.

 

Ministranti boste letos imeli vaje ob 8.3o v zakristiji. Začeli bomo to soboto. Pridite! Drugo zveste na srečanju.

 

V nedeljo bodo med nami prostovoljci Vincencijeve družbe. Ponudili nam bodo koledar. Cena koledarja je 10€. Darovi, ki jih bodo zbrali so namenjeni za dograditev hiše revnim.