Oznanila župnije Škofljica 30.9.2018

 

DOBROTLJIVO VARUJ NAŠO MLADINO

 

Letošnje geslo Slomškove nedelje je bilo Delo z mladimi – delo za prihodnost. Tega da so mladi prihodnost, se zavedajo mnogi dejavniki sedanjega časa a to mnogi malo upoštevajo. Papež Frančišek je za to jesen sklical škofovsko konferenco o mladih. Škofje bodo skupaj z mladimi  in z papežem govorili  o veri, o mladih o razločevanju in poklicanosti. Papež želi, da bi mladi  z svojimi močmi pomagali rasti današnjemu svetu, želi, da bi bili pokončni in pogumni.

Cilj sinode je najti nove načine kako spremljati mlade  na njihovi življenjski poti, v smeri k osebni zrelosti. Pomembno pri tem je , da bi mladi  s pomočjo razločevanja začeli odkrivati svoj življenjski načrt in ga z veseljem uresničili. S tem se bi odprli za srečanje z Bogom in z ljudmi. Tako bodo tudi izgrajevali družbo in Cerkev.

Papež postavlja življenje z veliko odgovornostjo. Mladim pove, da niso prišli na ta svet životariti, ampak, da bodo za seboj pustili  pečat in veliko sled svojega delovanja. Taka življenjska pot je rodovitna in uresničuje življenje. To je tudi pot preseganja strahov, zaprtosti vase in duhovne ohromelosti. Papež mlade večkrat izziva z  vprašanji in vabili naj nekaj naredijo iz svojega življenja, naj postanejo protagonisti zgodovine /prinašajo novo in lepo v življenje/, gradijo nov in lepši svet. Tega človek nikakor ne zmore sam. Mora se povezovati z skupnostjo in z tistim, ki vodi vso zgodovino –Bogom Stvarnikom.

Papež želi s sinodo pomagati mladim, da bi pogumno zaživeli svoje življenje usmerjeno v to, kar je resnično dobro in vredno, ter ohranili svoje srce svobodno, kajti samo tako bodo lahko odgovorili na klic, ki ga vsak nosi v sebi in ga je Bog položil v njihovo notranjost. To je pot, ki jo mora hoditi vsak človek.

Podobne misli je podal tudi blaženi Anton Martin Slomšek leta 1850 na 4 povelikonočno nedeljo, ko je spregovoril mladim o dolžnostih in nevarnostih mladeničem in mladenkam. Obema je postavil vprašanje: »Dekle, mladenič, kam greš?« Sam pri sebi tako razmišlja – namreč mladenič ali mladenka: »Kamor me vodi moja mladostniška vnema, vročica, lahkomiselnost, strast…

Slomšek želi najprej mladim pomagati in jih najprej povabi k misli, da bi se nekoliko zaustavili in premislili svoje načrte.  V mladostni zagnanosti človek marsikdaj kaj spregleda , pokaže jim veliko možnosti, da bodo sredi nevarnosti zmogli vztrajati, pokaži pa jim tudi nevarnosti, ki mlade obdajajo. Najti pravo življenjsko pot, na kateri bodo lahko v polnosti uresničevali svoje življenje. Hoja po tej poti je hoja v smeri ki vosi k Bogu.

Slomšek kot prvo nevarnost omenja  posvetno logiko – ta pot je tega sveta – Rimljani bi rekli – kruha in iger, danes bi rekli , uživaj saj samo enkrat živiš, pri tem pa sklene… svet s svojimi strastmi premine, živi samo tisti, ki sprejme božjo voljo, živi večno. Omenja tudi lenobo; ob tem pravi Bog nas je ustvaril za delo, kakor ptice za letenje, ribe za plavanje. Mlade opozarja tudi ne dostojna oblačila. Premajhno skrb mladi posvečajo  zdravju telesa, prav tako pa tudi obleka ni stvar s katerimi bi poudarjali dele telesa. Z obleko človek kaže tudi na svoje dostojanstvo in spoštovanje. Tudi družba lahko prinaša posamezniku veliko duhovne škode /zabave, ponočevanja, popivanja…/. Mnogi mladi so tudi neposlušni svojim staršem, se z njimi ne pogovarjajo, staršem niso hvaležni za življenje. Kot zadnjo omenja tudi neodkritosrčnost, za katero pravi, da je »huda bolezen mladine«

Slomšek jim prikaže te nevarnosti in jim znova postavi vprašanje: »Kam greš mladenič, mladenka. Kaj bo nastalo iz tebe?« In ob tem pripominja: »Kdor nevarnost ljubi, gre v pogubo. Duh je sicer voljan a meso je slabo, zato je treba iskati zaščito. To so konkretna navodila, Slomška, kako se je treba zavarovati pred nevarnostim pred hudim, pred zlom. Mlade vabi, naj z Jezusom živijo zvezo, oblikujejo svoje življenje po božji besedi, molitev naj bo steber njihovega verskega življenja in prosi jih tudi naj živijo v tesni povezanosti s Cerkvijo. Cerkev želi mladim sporočiti, da je v Cerkvi za vsakega mladega tudi prostor in priložnost, da uresničuje načrt življenja.

Ko si mladi človek izbira pot življenja, si izbira tudi poklic. Koncil pa pravi naj bo vzgoja taka, da si bodo mladi ob izbiri poklica mogli izbrati tudi pot duhovnega poklica. Tu pa je nadvse pomembno tudi učinkovitost in želje družine – živi družina vero, živi družina skupnost v pogovoru z Bogom, se starši udeležujejo bogoslužja z otroci, sodelujejo z otroci pri župnijskem delu. Vse to v družini otrokom daje podporo, da je vera nekaj velikega in tudi potrebnega za življenje. Iz takih središč bodo prihajali tudi novi duhovni poklici. Z veseljem in veliko ljubeznijo molimo tudi ta 4 del misijonske molitve.

AKCIJA VINCENCIJEV KOLEDAR 2018/19

Za gradnjo hiše za družino v stiski  smo z vašimi prispevki  in darovi zbrali 374€. Iskrena hvala. Če želite lahko koledar naročite tudi po telefonu 041 286 454. Društvo prostovoljcev – Center za družine.

PRVI PETEK – obiskal bom bolne brate in sestre na domu.

 

Maša  bo v oktobru ob 18 uri v kapeli, ob 19 uri pa na podružnici!

Pred mašo bomo molili – pol ure prej. Vsi lepo vabljeni k molitvi.

Prihodnjo nedeljo bo nabirka za semenišče.  Hvala dobrotnikom.

Čiščenje v oktobru – Gumnišče.  Hvala prostovoljcem meseca septembra.

 

OKTOBRSKA POBOŽNOST – molitev rožnega venca

Molitev je potrebna za kristjana. Kdor doživlja, božjo ljubezen ga ne bo težko spraviti k molitvi. Vsak bo tudi sam rad segel po molitvi, ki mu prinaša notranji mir in pravo razpoloženje duha in miru. Kristjan, ki opušča molitev in mašo je prav, da se pri sebi vprašamo zakaj se to dogaja – je to huda kriza v veri, je to lenoba, je to brezbrižnost je to kakšna modna muha, morda hočem postati vsem enak, morda me je sram moliti, kako pa je z našo molitvijo v družini, ali z otroci molimo, jim dajemo spodbudo, jih vodimo k življenju z Bogom. Otroci bodo za mesec oktober ponovno dobili v vsakem razredu nahrbtnike, ki bodo pomagali k povezanosti v družini in k dobri uporabi večernega časa, ob igri z družino. V cerkvi bomo pred mašo vsak dan izbrali drugačen način molitve – v ponedeljek bomo prepevali, v torek zjutraj bomo molili rožni venec, v sredo bomo iz knjižic brali dobre zgodbe in se ob njih ustavili, v četrtek bomo brali sv. Pismo, v petek  različne molitve in v soboto meditativna glasba. Pridi  in moli z nami!!

Novo skavtsko leto 2018/19

V naši župniji bomo začeli novo skavtsko leto z sv. mašo, ki bo v nedeljo 7.10. ob 10 uri. Vsi skavti pridite k maši in lepo povabljeni tudi novi, ki vas zanima skavtsko življenje. Poslanstvo skavtizma – skavtov je, da skrbijo za to, da bodo postali zrele osebnosti, odgovorni državljani, dejavni člani v krajevnih  in narodnih  in mednarodnih skupnostih. Pridi in pridruži se nam v svoji mladostni igrivosti. Skupaj gradimo svet veselja.

 

Z mesecem oktobrom se v Grosuplju pričenja katehumenat – za vse odrasle, ki želijo prejeti krst, birmo ali sv. obhajilo. Lepo vabljeni.

 

V nedeljo boste svoje darove darovali za bogoslovje v Ljubljani. Hvala dobrotnikom

 

Birmanci iamjo po drugi maši srečanje z voditelji skupi, kdaj se bodo srečevali  in kje. Vsi birmanci pridite!