Oznanila župnije Škofljica, 11.11.2018

 

Sveta Družina, varuj nas

Slovanska blagovestnika,

sveta brata Ciril in Metod,

prosita za nas.

Zelo različno predstavo nosimo v svojem srcu o sveti družini. Mnogokrat si jo predstavljamo kot idilično, ki ni imela nobenih velikih težav in preizkušenj. Pa ni bilo tako! Nobene idiličnosti ali romantike. Sveta Družina je bila v marsičem zelo podobna našim družinam: doživljala je plimo in oseko v svojem vsakdanjem življenju, doživljala je cvetje in trnje že v času zaroke, nosečnosti, poroda in po porodu ter Jezusovi mladosti. Koliko težav se ji je nakopičilo že na samem začetku skupnega življenja- kakšen šok je doživljal sveti Jožef, ko je ugotovil, da je njegova zaročenka noseča ali kakšna stiska obeh, ko se bliža čas poroda pa ne najdeta primernega stanovanja. Sledi beg v Egipt pred sovražniki, ki hočejo novorojenca umoriti. Ko se ustalijo v tretji deželi, zopet vračanje domov v rodno deželo, kjer morajo ponovno začeti novo življenje kot brezdomci že tretjič.

Pa vendar sveta Družina iz roda v rod skozi stoletja nagovarja družine vsega sveta. Iz roda v rod je sveta Družina vir energije za družinsko harmonijo. lz roda v rod sveta Družina varuje družinske člane: – materi Marije se priporočamo po raznih molitvah kot so Zdrava Marija, Pod tvoje varstvo pribežimo, Pozdravljena kraljica. K njej romamo na Brezje, Kurešček, Rakovnik in druge romarske poti k Mariji doma in po svetu.- doživljamo tudi varnost po Jezusu, ki nas je odrešil, ki je naše Vstajenje — Življenje, ki je usmiljeno z nami, ko smo na robu, v stiski, bolezni, starosti. doživljamo tudi varstvo sv. Jožefa, ki je svojo očetovsko vlogo odigral v času Jezusovega otroštva in se lahko k njemu zatekajo mladi možje in žene v raznih preizkušnjah, kot mlade družine tudi danes. Prepričan sem, da nas sveta Družina nagovarja, varuje in bogati tudi danes. Mene često nagovarja slika srednjeveške svete Družine, ki sem jo dobil v dar kot poročno darilo: Vse tri svete osebe so prepletene z objemi rok, obrazi pa govorijo enkratno. Jezus kot malček sedi Mariji na kolenih in se sklanja k očetu Jožefu ter ga boža po laseh. Jožef, ki me najbolj nagovarja, kleči pred Marijo in sklanja svoj obraz k Mariji in Jezusu ter nežno objema Jezusu noge. Marija, ki sedi na prestolu vzvišena kot Kraljica mlade družine, se sklanja z glavo k Jezusu-Jožefu ter na pol objema svojega malčka Jezusa. Toda pogledi oseb svete Družine zelo govorijo: npr.: Marijin pogled roma nekam daleč — najbrž do mene in tebe, Jezusov pogled je prešeren in odprt —kot da nagovarja vse rodove sedanjosti in prihodnosti. Jožef skromen mož, oče ima napol zaprte oči, kot da nas vodi v objem svete Družine.

Prošnja k sveti Družini: Sveta Družina varuj naše mlade, manj mlade ali že priletne družine, da bi vztrajali v medsebojnih objemih in znali znova in znova deliti bližino, toplino, ljubezen. – Varuj naše družine egoizma, samovšečnosti in pretiranega pohlepa po imeti. Dajaj ji iz dneva v dan notranjo energije, da bi bili obrazi miru., svetosti, življenja, luč, sol, kvas današnjemu svetu.

SLOVANSKA BLAGOVESTNIKA SV. CIRIL IN METOD — PROSITA ZA NAS

Na razpotju cest se nahaja župnija Škofljica in to je tudi botrovalo, da smo se odločili, da bosta patrona naše župnije sveta brata Ciril in Metod, kot velika popotnika in blizu Slovanom, tudi Slovencem. Velika slovanska misijonarja iz 9. stoletja bi po pripovedih kar dvakrat potovala v Rim po naših cestah skozi: Ptuj, Celje, Ljubljana proti Benetkam. Naštel bom nekaj lastnosti teh dveh velikih in svetih mož, ki sta nam lahko v vzor in priprošnjo.

*Bila sta zelo predana in zvesta Evangeliju.

Dobra mama je posejala semena duhovnosti v zelo različne otroke in jim dala dobre smernice za evangelijsko in krepostno življenje. Ukaželjni Konstantin (Ciril ) se ni dal premamiti zgolj učenosti, ampak si je izbral za svojega vzornika sv. Gregorija. Tudi zelo sposoben Metod, bil je cesarski namestnik v eni pokrajini in ni nasedel omamam oblasti, raje je sledil notranjem glasu in se preselil v samostan in se posvetil duhovnemu življenju.

Prošnja: Sveta brata Ciril in Metod prosim vaju, da bi tudi Jaz in moji najbližji znali najti čas za svojega Boga, čas za molitev, čas za duhovno branje, čas za študij svetega pisma ali duhovne literature.

* Sveta brata Ciril in Metod sta ponesla blagovest k drugim narodom.

Tako Ciril kot Metod sta sledila svoji duhovni poklicanosti. Zapustila sta dobri državni službi in se odzvala povabilu, da poneseta blagoslov Evangelija med Slovane. Zakaj je učeni Konstantin — Ciril že prej sestavil za Slovane črkopis — glagolico in že prevedel nekaj liturgičnih besedil, del svetega pisma ostaja skrivnost njegovega poklica. Prav tako je bila novost, da sta si pripravila ekipo misijonarjev že doma s katero sta odpotovala na Moravsko med Slovane.

Prošnja: Sveta brata Ciril in Metod izprosita nam milost, da bi vsak od ožjih sodelavcev v župniji, pa naj gre za člane ŽPS, sodelavce Karitas, ključarje, molivce… bil živa priča Vstalega Kristusa, doma, v službi, svoji okolici.

*Korajžno sta šla preko preizkušenj in vztrajala v misijonskih dejavnostih za Slovane.

Kar dvakrat je moral sv. Metod na zagovor k papežu glede pravega nauka, ki ga je oznanjal v slovanskem jeziku na Moravskem. Žal je sv. Ciril na prvem zagovoru v Rimu zbolel in umrl. Kljub temu, da je papež zaščitil pravovernost nauka sv. Cirila in Metoda, so sv. Metoda, ko se je drugič vrnil iz Rima na Moravsko in je ponovno oznanjal Evangelij v slovanskem jeziku Slovanom, so ga ujeli nasprotniki slovanskega jezika in ga za tri leta zaprli v nek nemški samostan. Šele po posredovanju papeža so ga bolnega izpustili. Nemško govoreči nasprotniki oznanjevanja Evangelija v slovanskem jeziku so dosegli, da je takratni moravski knez Svetopolk prepovedal slovansko bogoslužje in oznanjevanje Evangelija v slovanskem jeziku. Zato so se morali Metodovi učenci umakniti v Bolgarijo, skupaj z nadškofom sv. Gorazdom, ki ga je bolan Metod postavil za naslednika. Sv. Metod pa se je umaknil v Carigrad, kjer je kmalu umrl.

Prošnja: Sveta brata Metod in Ciril prosimo vaju za vztrajnost oznanjevanja Evangelija in življenja po božjih in cerkvenih zapovedi tudi v času težav, ko bo bližnja ali daljna okolica temu nasprotovala, nas celo zaničevala.

Imre Jerebic

Misijon — poživitev verskega življenja

Za praznik češčenja sv. Rešnjega telesa sem vprašal mlajše veroučence, kaj je to misijon. In eden od dečkov je veselo dvignil roko in rekel, da bomo bolj spoznali Jezusa, da ga bomo bolj ljubili in bomo postali »živi kristjani«. Vse to drži in tudi naše delo z odborom za misijon smo se trudili, da bi v tem duhu vsi skupaj sprejeli klic našega misijona, ki se bo začel že ta teden, ki je pred nami, v petek 16.11.2018. Koga vabimo —vse, ki v srcu čutite povabilo, ki bi radi odkrili gotovo pot za življenje, vse, ki se veselite lepega, dobrega, vse, ki hočete svoje življenje graditi na trdnih temeljih. Prejeli boste knjižico, ki vam bo v pomoč v času misijona. V njej je ves razpored, kje in kaj se bo dogajalo dotični dan. Naj bodo naša srca odprta božji govorici. V molitvi podpirajmo drug drugega.

Srečanje komisije za družino

Bližajo se zimski praznični dnevi. Najavlja se sv. Miklavž, praznik sv. Družine, nedolžni otroci, sv. Trije kralji…Družinsko bogoslužje je bogato in pomenljivo za vsakega člana družine. . Srečanje bo v ponedeljek 12.11. ob 20 uri. Bodi odgovoren do sodelavcev.