Vabilo na misijon

Dragi bratje in sestre!

Misijon je končno tukaj – zaključujemo namreč enoletno pripravo na duhovno prenovo naše župnije in kraja. Geslo misijona nas vabi, da se ozremo naokrog, poiščemo spet bližino svojih ljubljenih v družini, sosedov, znancev, prijateljev, župljanov, krajanov in tudi bližino Boga. Želimo si, da prav nihče izmed nas ne bi bil sam.
Skozi leto smo na predavanjih, romanjih in dogajanju v župniji in kraju, iskali novih poti do drugih, se pogovarjali o družini in vzgoji, predajanju vere, mestu razvezanih v Cerkvi, ljubezni do domovine, veselju kristjanov in boju proti slabim stvarem. Na vsa predavanja smo povabili tudi krajane našega kraja in lepo število se jih je tudi odzvalo.
Otroci in mladi so se skozi celo leto pripravljali na misijon na dogodkih, namenjenih samo njim, prav tako smo velik poudarek dela v župniji v letošnjem letu dali družini. Zanje smo organizirali srečanja z ogledom filma in varstvom otrok.
Misijon, ki je pred nami, bosta vodila misijonarja – frančiškana p. Silvin in p. Peter.
Že zdaj vas vsi vabimo, da se vsak dan udeležite svete maše in srečanj po različnih skupinah. Še posebej povabljeni na srečanja med prijatelji in sosedi, ki bodo potekala na domovih naših krajanov. Namenjena niso samo vernim župljanom naše župnije, ampak vsem
krajanom. Za otroke bo vsako misijonsko soboto potekal oratorijski dan. Posebno srečanje bomo organizirali tudi za obrtnike in podjetnike ter vse delavce v naši občini. Srečali se bomo tudi z ostarelimi in bolnimi.
Na bližino misijona nas že nekaj časa opozarja misijonski zvon v zvoniku župnijske cerkve, ki zvoni ob 19. uri. Z vsakim dnem, ko smo bližje misijonu, naj v nas raste želja po ljubezni do bližnjega, saj bodo sadovi misijona odvisni od tega, koliko kot posameznik želim narediti zase in za druge. Misijon se gotovo ne bo končal z zadnjim dnem dogajanja, temveč se bo takrat šele zares začel. Iskreno povabljeni, da se misijona udeležite v čimvečji meri.
Več informacij o dogajanju vsak dan misijona pa lahko že danes spremljate preko spleta: www.skofljica.info, župnijske Facebook strani, na oglasni deski pri župnijski cerkvi in oglasnih kozolčkih po našem kraju.

župnik Jože Tominc