Prvi sveti večer

V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse tri svete večere (božični večer, na večer starega leta in na predvečer Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev) pokropimo in s kadilom pokadimo domačo hišo (stanovanje) in vse druge prostore, ki so naša last. S tem dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem božjem posegu. Hkrati kličemo božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Blagoslovi se najprej in predvsem ozirajo na Boga in poudarjajo njegovo veličino in dobroto; ker pa posredujejo božje darove, se ozirajo tudi na ljudi, ki jih Bog s svojo previdnostjo vlada in varuje; usmerjeni so pa tudi na ustvarjene reči, ko Bog z njihovo obilico in raznovrstnostjo blagoslavlja človeka.

Kdo lahko blagoslavlja? Blagoslavlja lahko škof, duhovnik, diakon, pa tudi vsak kristjan, ki blagoslavlja v moči skupnega duhovništva, ki ga je prejel pri sv. krstu in sv. birmi in v moči lastne službe (kot so starši do svojih otrok).


BLAGOSLOV JASLIC IN DOMA
(I. sveti večer)

Družinske jaslice in naš dom lahko vsako leto znova blagoslovimo v družini. To opravilo lahko opravi družina sama tako, da se na božični večer zbere pri jaslicah. Dobro je, da si pripravimo blagoslovljeno vodo. Če je mogoče, naj otroci vzamejo krstne sveče in jih prižgane držijo med blagoslovom v rokah. Blagoslov začnemo tako, da se vsi člani zberejo ob jaslicah. Prižgemo krstne sveče. Za začetek lahko zapojemo kakšno božično pesem (Sveta noč ali Poslušajte vsi ljudje ali kakšno drugo). Nato oče ali mati začne z znamenjem križa:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo:
 Amen.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo.
(Lk 2,15-20)

Berilo iz svetega evangelija po Luku.
Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Božja beseda.

Vsi odgovorijo:
 Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku, sicer pa zapojemo ali poslušamo kakšno božično pesem.

Sledijo prošnje.

1. Gospod Jezus prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.
Vsi odgovorimo:
 prosimo, te usliši nas.

2. Gospod Jezus prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence.
Vsi odgovorimo:
 prosimo te usliši nas.

3. Gospod Jezus prosimo te za novorojenčke, za otroke vseh starosti in za mladino.
Vsi odgovorimo:
 prosimo te usliši nas.

4. Gospod Jezus prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

5. Gospod Jezus prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si radi med seboj odpuščali.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.
Vsi odgovorimo: prosimo te usliši nas.

Če imamo kakšno posebno prošnjo, jo lahko dodamo.

Nato molimo:
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.

Sedaj oče ali mama moli blagoslovilno molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj.
Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi odgovorimo:
 Amen.

Oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo jaslice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen

Vir:  Robert Brest, Murska Sobota 2003