Voščilo

 

Naj nas prevzame brezmejna ljubezen in dobrota in tako

osvoji naša srca, da bomo svojega Odrešenika vzljubili z

vsem svojim bitjem, da ga bomo posnemali v preprostosti

 in uboštvu, Ga z veseljem častili in Njegovo slavo oznanjali

tudi drugim. Blagoslovljene svete dni! Naj božje dete podeli

Vam zdravje, radost, mir srca, naj milosti Vam mnogo da,

naj svoja pota vas uči in trdnosti Vam da, moči, naj dušo

 Vašo prežari, da priča boste te Luči!

Vaš župnik Jože