Oznanila župnije Škofljica, 20. 1. 2019

 

TISK,  RADIO, TV, INTERNET

 

Mesec januar je že dlje časa namenjen tudi katoliškemu tisku. V tem času mnogi naročniki obnavljate naročnino za tisk, ki ga prejemate v cerkvi ali na dom. Tako smo seznanjeni z mnogimi novicami, ki jih naš tisk in radio ali pa tudi TV ne posredujejo. Če se kdo od vernih spotakne ob takem poročanju nam vedno radi servirajo – Cerkev je ločena od države in mi smo laična družba ali nevtralna družba. Vsak, ki malo razmišlja takoj ugotovi, da to ni res, in da tudi taka družba, ki je nevtralna je ni. To je tudi misel bivšega predsednika državnega zbora Brgleza.

Kristus je zapovedal apostolom in njihovim naslednikom, naj »učijo vse narode«, naj bodo »luč sveta«, naj oznanjajo evangelij  v vseh časih in krajih. Kristus je dal zgled popolnega »sporočevalca« komunikatorja. Tudi apostoli  so uporabljali vsa sredstva obveščanja, ki so bila takrat na voljo, zato moramo tudi danes, če hočemo spolniti svoje apostolsko poslanstvo, uporabljati tudi sredstva družbenega obveščanja, ki jih je prinesel napredek.

Najnovejši izumi odpirajo nova pota in nove načine. Ljudje se lažje srečujejo z evangeljskim sporočilom /prenos slovesnih obredov/

Sredstva družbenega obveščanja so izredno koristna za učinkovit krščanski pouk. Z mnogimi, ki so izurjeni v podajanju tako tudi na bolj primeren način pripravijo verska sporočila za javno mnenje in za današnji čas. Toko ob vseh pridobitvah je lažje sporočilo oblikovati  in ga posredovati današnjemu človeku. Seveda pa tudi sama podajanja naj bi bila prikazana v resnici in z željo pomagati človeku v njegovem ravnanju in etičnem delovanju.

Da bi z oznanjevanjem in razlaganjem verskih resnic mogli pritegniti poslušalce, je zelo primerno, če za to uporabljamo sredstva družbenega obveščanja, kolikor je le mogoče in jih seveda prilagodimo temu posebnemu načinu posredovanja.

Vse katoličane pozivamo, naj se tudi v tem pogledu zavedajo svoje odgovornosti in dolžnosti ter naj jih izpolnjujejo z velikodušno darežljivostjo, saj se otrokom Cerkve nikakor ne spodobi brezbrižno gledati, da bi bila beseda zveličanja zvezana in ovirana…

Tisk ima po svoji naravi in značilnostih silen pomen in vpliv. Lahko se spušča v razlaganje najmanjših podrobnosti in pri tem spodbuja bralca k razmišljanju. Tisk je lahko tudi velik pripomoček in dopolnilo TV in ostri bralčev kritični čut ter sposobnost presojanja. Veliko priložnosti imamo še s tiskom – /za mlajše, mlade, zakonce, starejše, za delavce, študente…/

Tisk nam je lahko v veliko pomoč za srečevanje in pogovor z znanci, sodelavci, sosedi, prijatelji, mnogim pa celo ogledalo na poti življenja in ravnanja. Vernikom velja opozorilo  in spodbuda, naj redno berejo tisk, ki ga urejajo katoličani, če je ta tisk le vreden svojega imena. Na ta način boste izvedeli vse kaj se dogaja v svetu vere, v Cerkvi, vse novice pa nam bodo pomagale oblikovati  krščansko miselnost.

Eden izmed naših problemov v odnosu do medijev danes je, da pridemo iz svoje lupine in zahtevamo. Nič več ne smemo samo pričakovati, jadikovati, se jeziti. Potrebno je, da kot odrasli ljudje predlagamo in oblikujemo zahteve. Prva zahteva naj bi bila, da bi mediji govorili o človeku, o njegovih problemih, objektivnih težavah, o čustvih, o razlogih zaradi katerih je vredno živeti, o bogastvu naše krščanske zgodovine…

Kakšen verski tisk ima naročena naša družina, kaj beremo, pogovarjamo.

 

Krašenje in čiščenje cerkve in okolice III

 

Pri krašenju moramo biti vedno pozorni na da s krašenjem ne bomo oteževali dejanj, ki jih duhovnik vrši pred oltarjem ali na oltarju. Tudi pri samem tabernaklju moramo paziti, kam postavimo rože in koliko jih damo (je mogoče odpirati tabernakelj, je varno hoditi okrog oltarja, da se rože ne podrejo , tudi sveče. Vse to ne sme ovirati duhovnika, pri opravljanju njegov e službe /razgrinjanju prtička na oltar in razmestitve knjiga, vrčkov itd. Nikdar pa ne smemo rož postavljati na tabernakelj /ne more biti podstavek za rože/. Tudi v adventu in postu mora biti krasitev zelo zmerna, tudi času primerna /primerne rože. Rož nikakor ne postavljamo v krstni kamen.

Središče v cerkvi na katerega mora kazati  okrasitev je daritveni oltar, nato ambon, nato tabernakelj, nato šele kip Marije ali svetnika , če je njegov praznik ali tak cerkveni čas.

Dan odprtih vrat – gimnazija Šentvid

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dom v Šentvidu nad Ljubljano vabita na dan odprtih vrat v soboto, 26. januarja 2019, od 8 ure dalje. Dobrodošli mladi, starši in vsi, ki vas zanima življenje naše katoliške izobraževalne ustanove. Udeležili se boste lahko pouka na gimnaziji, spoznali številne obšolske dejavnosti in tudi pestro življenje v dijaškem domu.

Vabijo profesorji in dijaki katoliške gimnazije Šentvid.

Letni občni zbor Karitas naše župnije 

je danes po jutranji maši (po 9. uri) v pevski sobi. Člani se gotovo udeležite srečanja!! Naša vera mora biti povezana z dejanji, ne samo z lepimi besedami.

 

Komisija za pripravo misijona

Vse sodelavce lepo vabim na nedeljsko popoldansko srečanje, ki ga bomo začeli ob 15. uri. Uro prej kakor je bilo napovedano. Hitro bo premalo časa. Želimo si ogledati jaslice in cerkev na Zaplazu in nato jaslice v Stični. Nekateri boste naprošeni za prevoz. Hvala za pomoč.

Bralna značka  AMS 2018/19

Vse bralce, ki pridno hodijo na srečanja Slomškove bralne značke, in vse, ki bi se nam želeli še pridružiti, vabim na drugo letošnje srečanje, ki bo v soboto 26. januarja 2019, ob 9. uri v pevski sobi. Za uspešno končano SBP so potrebne tri prebrane knjige, za pridobitev zlate nalepke pa še četrta. Da bo druženje prijetnejše, bomo tudi kaj lepega ustvarili. Prav lepo povabljeni.

Vabljeni na srečanje botri in starši birmancev

Ko starši birmanca nekoga zaprosijo za botra, mu s tem izkažejo zaupanje in spoštovanje. Botrstvo je služba, ki jo Cerkev zaupa svojim vernikom, da pomagajo tistim, ki prejmejo  zakramente uvajanja v krščansko življenje. Botrstvo  predstavlja odgovornost za krščansko življenje in duhovno rast birmanca. Starši in botri vabljeni na srečanje, ki bo v torek 22.1. ob 19 uri v župnijski dvorani. Tudi tokrat se bomo srečali z dr. Polona Vesel – Mušič.

 

Teden edinosti – tudi letos oteka teden edinosti pod geslom »prizadevaj si za pravičnost, da boš živel. Vsak večer bo maša in molitev v ta namen.

 

V nedeljo bo na razpolago tuj spovednik. Vabljeni k spovedi.

 

Prihodnja nedelja je tudi nedelja sv. Pisma. Ga beremo?