Oznanila župnije Škofljica, 27. 1. 2019

 

Živeti nedeljsko dolžnost

Tokrat boste prejeli z Našim glasom tudi povabilo za razmislek o sv. maši, o nedeljskem počitku, o nedelji kot dnevu praznovanja in tudi dolžnosti za vsakega kristjana – deset najboljših predlogov za obisk sv. maše.

V zavesti novega življenjskega načela , ki ga evharistija daje kristjanu, so sinodalni očetje poudarili pomembnost nedeljske zapovedi kot izvir pristne svobode za vse vernike, da bi tako mogli živeti druge dni glede na to, kar so obhajali na »Gospodov dan«. Versko življenje je namreč v nevarnosti, če preneha želja  po udeležbi pri evharistični daritvi, v kateri se spominjamo velikonočne zmage. Udeležba pri občestvenem nedeljskem bogoslužju skupaj z brati in sestrami, s katerimi smo eno telo  v Jezusu Kristusu, je zahteva krščanskega prepričanja, ki hkrati to prepričanje oblikuje. Izguba čuta glede nedelje, ki jo posvečujemo kot Gospodov dan, je značilna  za izgubo  pristnega čuta za krščansko svobodo, za svobodo božjih otrok. V tem pogledu so dragocena opozorila  sv. papeža Janeza Pavla II v Apostolskem pismu Gospodov dan in sicer glede različnih razsežnosti, ki jih ima nedelja za kristjane. Nedelja je Gospodov dan v odnosu do stvarjenja sveta; je Kristusov dan, ker je dan novega stvarstva in daru, ki ga Vstali Gospod daje v Svetem Duhu; je dan Cerkve, ko se krščansko občestvo zbira k obhajanju (praznovanju); je dan za človeka, ker je dan počitka, veselja in bratske ljubezni.

Zato se ta dan kaže kot izvirni praznik, na katerega vsak vernik, živeč v svojem življenjskem okolju, postane oznanjevalec in varuh smisla časa. Iz tega dne izhaja  krščanski smisel življenja in nov način, kako razumeti čas, odnose, delo, življenje in smrt. Primerno je, da cerkvene ustanove na Gospodov dan, razen obhajanja nedeljske evharistije, organizirajo slovesnosti, lastne krščanski skupnosti, kot so prijateljska srečanja, pobude za versko vzgojo otrok, mladine in odraslih, romanja, karitativne dejavnosti in druge molitvene pobude. Čeprav je res, da je sobota proti večeru že tudi sama namenjena praznovanju nedelje, pa moramo vedno ohranjati nedeljo kot Gospodov dan, da nedelje ne bo postala »dan božje praznine«.

Gospodov dan je tudi dan počitka od dela. Močno želimo kot, da je tak priznan tudi s strani civilne družbe, da so tako ljudje prosti delovnih obveznosti in niso  zato kakor koli kaznovani. Kristjani so , v povezavi  z vlogo sobote v judovskem izročilu , videli v Gospodovem dnevu tudi dan počitka od vsakodnevnega napora. To ima povsem določeni smisel; , kajti izraža  neko relativizacijo dela, ki mu daje človek smisel: delo je zaradi človeka in ne človek zaradi dela. Iz tega je lahko spoznati varstvo, zagotovljeno človeku, ki je s tem zavarovan  pred nevarnostjo zasužnjenosti delu. »Delo ima pomembno vlogo pri uresničevanju  človeka in razvoju družbe, zato mora biti organizirano in opravljeno v spoštovanju človekovega dostojanstva in v službi skupne blaginje. Hkrati pa je pomembno, da človek ne postane suženj dela in ga ne obožuje, ko v njem išče zadnji in dokončni cilj življenja.«. Na dan posvečen Gospodu, človek prepoznava smisel svojega bivanja in tudi svojega dela. /Benedikt XVI 19.3. 2016/.

Evharistija je dogodek in načrt bratske povezanosti. Iz nedeljske maše se širi valovanje krščanske ljubezni , ki mora zajeti celotno življenje vernikov in vplivati na to, kako preživijo ostali del  nedelje. Če je ta zares dan veselja, mora kristjan s svojim konkretnim ravnanjem pokazati, da nihče sreče ne more okušati sam. Ozira se okoli, da bi odkril ljudi, ki morda potrebujejo njegove solidarnosti. Povabiti k družinski mizi osamljenega človeka, obiskati bolnika, pomagati revni družini. Prenesti ljubezen, ki smo jo bili deležni pri maši v vsakdanje življenje.

 

Krašenje in čiščenje cerkve in njene okolice IV

Vem, da bodo vedno imeli nekateri svoje pripombe na krašenje ali čiščenje cerkve in okolice. Včasih je najboljše, da taka besedičenja preslišimo, saj sami vemo, da smo naredili prav in tisto, kar smo v danem trenutku mogli najbolje. Če kdo posreduje kulturno in konstruktivno kritiko, pa jo sprejmimo, kajti res je, da se moramo sproti tudi učiti. K temu nam pomaga lahko tudi kakšen priročnik za krašenje, saj jih danes ni tako malo. Naj nas ne spravlja v malodušje, da eni ki bi lahko sodelovali ne sodelujejo. Prisiliti jih ne moremo, prav pa je da jih na to večkrat opozorimo, saj so del naše skupnosti, naše župnije. Vedno bodo pa tudi taki ljudje, ki za skupnost ne naredijo (skoraj) nič. Bog pomagaj!

 

Romanje v Međugorje k Mariji miru

Romanje bo v mesecu marcu od 15.3. – 17.3. 2019. Romanje bo vodila Petra Črnivec iz Ljubljane. Zagotovljeno imamo tudi duhovno vodstvo. Prijavnice dobite na pultu v avli cerkve. Prijave na romanje oddaste v župnijski pisarni in tudi plačate do 20.2. 2019. Cena romanja je odvisna  od števila prijavljenih oseb in je 110€ na osebo. Za otroke je cena 70€. Vsi prijavljeni boste bolj podrobne informacije  o romanju dobili naknadno. Podrobnejše informacije posreduje Rok Treven.

Srečanje za starše prvoobhajancev 29.1. 2019

Vsak človek se v življenju sreča z občutki žalosti, razočaranja, neuspehi, težo življenja in podobno. Takrat je dobro, da se teh občutkov zavemo in pogledamo na prehojeno pot. Skušajmo sprejeti kar nas teži, odpustiti, kar nas je ranilo in prositi odpuščanja tiste, ki smo jih prizadeli. Zakaj vse to? Da bi lahko živeli v miru, v povezanosti z Bogom in imeli prave odnose z bližnjimi. Na to navajamo tudi otroke – prvoobhajance. Vabljeni na srečanje ob 19h.

Nedelja sv. Pisma – beremo ga med  mašama. Pridi.

Naročnike časopisov prosim da plačate tisk, ker bo nato dražji.

 

Danes je na razpolago tuj spovednik. Bog je usmiljen in dober.

 

Danes teden bo blagoslov sv. Blaža – zoper bolezni grla.

 

Cerkev čistijo – Šmarska, Rabska, Laniška, Ul b. Kastelic, Bučarjeva in Ul. 16.maja. Dogovor zelo pomaga.