Godovi in mašni nameni 25.2.- 3.3. 2019

pon. Valči ………………………………………..ob 18. uri

tor. Porfirij……………………………………….ob 7.3o zjutraj

sr. Gabrijel………………………………………..ob 18. uri

čet. Roman………………………………………ob 18. uri

…………………………………………………………ob 19. uri Gumnišče

pet. Albin…………………………………………ob 18. uri

sob. Neža………………………………………….ob 7.3o za duh. in red. poklice

…………………………………………………………ob 18 uri

ned. 8 nedelja med letom………………..ob 8. uri za žive in mrtve farane

………………………………………………………….ob 10. uri

 

*Po navodilih tajništva škofovske konference zaradi Uredbe o varovanju osebnih podatkov na spletu žal ne moremo objavljati imen in priimkov pri mašnih namenih. So pa ti lahko objavljeni v tiskanih oznanilih, ki jih lahko dobite pri sveti maši in na oglasni deski v cerkvi.