Oznanila župnije Škofljica, 24.2.2019

POKLICANI 

Vsak človek ima tudi svojo nalogo, ko pride na svet. Te naloge so zelo različne, ker so tudi naši darovi, ki smo jih prejeli od Boga različni. »Če je kdo v kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog, Le da bo po Jezusu Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast na vekov veke. Amen. Za osebni razmislek: Kako se darovi, sposobnosti, ki sem jih prejel, dopolnjujejo z darovi mojih župnijskih sodelavcev? Ali poznam ljudi, ki imajo podobne darove, sposobnosti kot jaz? Kako lahko drug drugemu pomagamo pri rasti in razvijanju darov, ki jih imamo? V župniji imamo zares veliko priložnosti za sodelovanje in izpopolnjevanje samega sebe, seveda pa pomagati tudi drugim, da bi stopili na pot sodelovanja. Verniki navadno s svojega zornega kota gledajo na župnijo in njeno življenje. Dušni pastirji in pastoralni sodelavci pa na podlagi svojega dela in izkušenj in njena vprašanja doživljajo in razumejo v mnogih rečeh drugače kot verniki. Zato je skupno sodelovanje v polnejše razumevanje župnije koristno in nujno potrebno za Vse sodelavce in voditelje župnije. Dobro je poznati geografsko podobo župnije, položaj župnijske cerkve in podružnic in obsega posameznih sosesk. Koliko je ljudi v eni soseski in kam gravitirajo. Dobro je poznati tudi poklicno, starostno, gospodarsko …strukturo. Kam se ljudje vozijo, kje imajo službo, zaposlovanje, kakšni industrijski objekti so v župniji. Kam hodijo mladi v šolo, kje se zbirajo in kaj delajo v “prostem času”. Koliko je v župniji kmečkega prebivalstva. So žene doma ali v službi, so otroci v vrtcih. Dobro je vedeti in poznati naklonjenost ali nenaklonjenost do Cerkve pri celotnem prebivalstvu, pomembni so vzroki tega stanja. Kaj podpira ali kaj ovira občestveno življenje. Vsi skupaj se moramo ravnati po preizkušenem navodilu: raziskovati, pretresati in delati zaključke. Zato je za vsakega sodelavca v župniji in za vsakega vernika v župniji potrebno, da pozna splošno svojo župnijo, da jo odkriva v utripu župnijskega življenja. le tako bo tudi lažje delal za občestvo, za živo skupnost, za povezanost med vsemi v župniji ali na določenem teritoriju. Lahko delamo tudi bolj »sprotna dela« a težje gradimo organsko celoto, občestvo prihodnosti. To je delo ne parih let ampak to je delo danes, jutri in pojutrišnjem. Ob tem pa lahko zaživijo tudi posamezne dejavnosti, skupine, ki se posebej posvečajo različnim vprašanjem, ki se pojavljajo v župniji.

Poglejmo enega sodelavca : MINISTRANTA

Ministranti darujemo svoj čas za strežbo pri bogoslužju. Srečujemo se večkrat na vajah. Učimo se vseh vrst opravil in tudi nastopanja pred ljudmi. Spoznavamo tudi svetnike. Udeležujemo se tudi tekmovanj. kakšnega ministrantskega kviza. V lepem številu se zberemo ob velikih praznikih, radi sodelujemo tudi pri drugih opravilih v cerkvi. Duhovnikom pomagamo bogatiti liturgijo z svojo dejavnostjo in predanostjo Bogu, vsem vernim pa približati liturgijo določenega dne ali praznika in vsem župljanom polepšati nedeljo ali pa praznični dan. Želimo si tudi novih sodelavcev, da bi tudi starši podpirali otroke pri tej lepi nalogi ! ministrant Jan.

Krašenje in čiščenje cerkve in njene okolice VIII

Duhovno oblikovanje – Liturgična vzgoja ni le pridobivanje znanja o bogoslužnih opravilih, ampak vsebuje tudi duhovno komponento. Torej ne gre samo za to, da si tisti, ki krasijo bogoslužne prostore, pridobijo teoretično znanje, ampak morajo vedno bolj prodirati v duha liturgije, da bodo prodrli do bistva. se z bogoslužjem bogatili in iz njega živeli in rasli, ter druge k njemu vodili. Priti bi morali tako daleč, da bi bilo njihovo krašenje molitev, okrasitev cerkve pa izraz njihove prave, zdrave pobožnosti. Duhovnikova dolžnost je, da jim pri tem pomaga, sam ali po drugih. Krasilci naj bi bili – so tudi velike priložnosti člani liturgične komisije v župniji. Srečevali naj bi se tudi v okviru župnije ali pa tudi na ravni dekanije. Še bolje pa bi bilo, ko bi šli od časa do časa na izpopolnjevanje in duhovne vaje. Lahko pa tudi vsaka posamezna skupina preden začne z delom se pogovori o načrtovanem delu. Predmetov v cerkvi nikoli ne brišemo z mokro ali vlažno krpo. Tudi cvetja ali lončnic ne postavljamo tako, da se dotikajo lesenih, srebrnih ali medeninastih delov. Vsaka živa roža pušča vlago in to se kaj hitro pozna na predmetih. Stvari izgubijo svoj lesk, sijaj. Še posebej pa moramo biti previdni pri zalivanju in dolivanju vode rožam. Hvala za razumevanje.

Danes je na razpolago tuj spovednik od 7.45 — 10.45. Vabljeni!

9.3. 2019 srečanje družin alkoholikov na Brezjah, ob 10.00 uri.

Čiščenje in krašenje cerkve v mesecu marcu 2019

To je pomembno delo, Boga slavimo, vzgajamo ljudi, v čistem in krašenem prostoru se dobro počutimo, se med seboj povezujemo, skrbimo za prostor, ki nam je svet in v katerem smo pri najsvetejši daritvi. Tokrat vabim k sodelovanju iz Šmarske do /AC/, Kočevsko, Primičevo ulico in tudi ul. Ob potoku. Hvala!

Vsem veroučencem želim zdrave, lepe počitnice in veliko veselja med prijatelji in tudi pri sami igri na snegu ali pa v prostrani naravi. Veselite se božjih del!

Vabilo za člane ŽK –  Škofljica

Po občnem zboru, ki smo ga doživeli v mesecu januarju vas sedaj vabim na srečanje, ki bo v ponedeljek 25.2. 2019 po večerni maši, ob 18.45 v zakristiji. Dnevni red sestanka je bogat, saj ima kar osem pomembnih točk. Skupaj lahko gradimo mozaik karitativnih del in izpolnjujemo Jezusovo zapoved ljubezni. Pomoči bomo prej ali slej potrebni vsi. Pridi in tudi ti delaj dobro.

Pastirsko pismo za postni čas 2019

Celotno pastirsko pismo nas bo vodilo k razmišljanju da nas krst ne naredi že zrele kristjane, temveč se za to trudimo in delamo vse svoje življenje, do smrti. To nam je ponudba za nov življenje. Vabljeni k poslušanju in medsebojnem pogovoru o tej temi.

Srečanje za starše krščencev 26.2. ob 18.3o

Če življenje otroka povežemo s poslanstvom Jezusa. Kristusa, nam postane jasno, kdo je zares ta otrok, kakšen pomen ima njegovo življenje in kako lahko gledamo nanj v luči vere. Krščevanje bo nedeljo 3.3. 2019.

Prvi petek in prva sobota

Ob prvih petkih in prvih sobotah častimo Jezusovo in Marijino srce. V teh dnevih se posebej poudarja božja ljubezen do človeštva. Jezus je na petek daroval svoje življenje za vse ljudi. Izkazujmo mu zahvalo, tudi Mariji, ki posebej prosi za nas pri svojem Sinu. Molimo litanije in prejmemo blagoslov z Najsvetejšim.