Oznanila župnije Škofljica, 3.3.2019

A snowdrop blossoms as the sun shines in the southern German town of Kempten on February 26, 2011. Lots of sun shine and rising temperatures are hints that winter may be coming to an end. AFP PHOTO / KARL-JOSEF HILDENBRAND GERMANY OUT

 

ZORETI  VSE  ŽIVLJENJE

 

 

Današnji čas prinaša kar naprej nove spremembe na mnogih področjih. Vse to pa zahteva tudi , da kar naprej  sprejemamo poučevanje novega. K temu pa niso povabljeni samo mladi, ki stopajo po poti šole temveč vsak, ki hoče bit v sredi družbe in na tekočem. Prav to je potrebno tudi za nas verne. Če se vprašamo kaj je cilj kateheze, dobimo odgovor – kateheza je vzgoja odraslih, mladine in otrok v veri. Vsebuje predvsem organski in sistematični pouk v krščanski   veri z namenom uvajanja v polnost krščanskega življenja. Vendar pa smo v tem času povabljeni, da stopamo po novih potih:

 • Sodobno okolje narekuje nove pastoralne zasnove, ki na področju kateheze vsebujejo naslednje poudarke
 • Od kateheze, ki predpostavlja večinsko krščansko prakso h katehezi, ki upošteva nekrščansko okolje
 • Od kateheze otrok h katehezi odraslih, posebej k družinski katehezi
 • Od kateheze poučevanja o veri h katehezi uvajanja v vero
 • Od presojanja zrelosti za prejem posameznega zakramenta na podlagi otrokove starosti k presojanju zrelosti na podlagi zrelosti v veri
 • Od veroučenca kot posameznika k veroučencu v njegovem  verskem //župnijskem, občestvenem/, posebej družinskem in socialnem okviru
 • Od kateheze, ki predstavlja, da so veroučenci že deležni prve evangelizacije, h katehezi, ki postavlja tudi antropološke temelje verovanja
 • Od kateheze učenja, spominjanja in utrjevanja znanja h katehezi, ki išče odgovore na življenjska vprašanja v luči vere
 • Od posredovanja učnih vsebin na način, ki nagovarja razum in spomin, h katehezi ki nagovarja celotnega človeka in uvaja posameznika in skupino v življenje po veri
 • Od kateheziranja tistih, ki pridejo »sami«, k takšni katehezi, ki se vključuje v sestav oznanjevanja preko medijev, v javnih ustanovah, šolah
 • Od kateheze za življenje znotraj župnije oziroma občestva h katehezi, ki usposablja za odgovornost in skrb za oddaljene, neverujoče in javno življenje (misijonska razsežnost kateheze)
 • Od priložnostnega katehumenata, ki načrtni ponudbi katehumenata za odrasle, mladino in otroke
 • Od pojmovanja, da je dolžnost evangelizacije in kateheze predvsem stvar duhovnikov, redovnikov in redovnic, h katehezi, katere nosilec je božje ljudstvo in ki usposablja in povezuej za misijonsko poslanstvo vseh krščenih
 • Od kateheze, ki zajema čas aktivnega šolskega leta, h katehezi, ki vključuje raznovrstne organizirane počitniške programe
 • Od zgolj klasičnih oblik kateheze k uporabi sodobnih komunikacijskih sredstev
 • Od kateheze podajanja verskega znanja h katehezi sinteze oznanjevanja, bogoslužja in karitativne dejavnosti
 • Upoštevati moramo znamenja časov in to naj se pokaže tudi v pripravi katehetskih načrtov. To prinaša osebni in duhovni razvoj. Poleg teh poudarkov so še drugi..

Krašenje in čiščenje cerkve in njene okolice IX

K lepoti bogoslužja na poseben način pripomoreta okrasitev bogoslužnega prostora in urejenost cerkve in širše okolice. Čist notranji in zunanji prostor že sam po sebi povzdigne človekovega duha, zato je prispevek krasilcev in čistilcev v župniji nenadomestljiv. Čut za lepo, še bolj pa poznavanje liturgičnega leta vse, ki se prepoznajo v tej obliki služenja v Cerkvi, spodbuja k nenehni ustvarjalnosti.

P O S T

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji postni čas pripravila štiri povabila. Vsi smo kateheti vsak v svojem okolju. Kristjan mora pričevati ali pa ni kristjan. Tudi v tem letu, ko so nas slovenski škofje povabili v pastirskem pismu o vseživljenjski katehezi. Želim vam na kratko predstaviti vse štiri teme, ki so nam podane na izbiro za postni čas.

1/ štirideset dni brez alkohola  – Spodbuda nosi naslov Za odgovoren odnos do alkohola. Vabilo nas vabi, da smo doma, na cesti, v službi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si lepih odnosov. Varno bi radi prišli na cilj. Vsak korak šteje. Vsak lahko sodeluje osebno. Smo solidarni z tistimi, ki trpijo zaradi alkohola, ne uživamo alkohola in ne strežemo. Povabljeni smo tudi na romanje na Brezje 9.3. 2019 s pričetkom ob 10 uri.

2/Dobrodelna akcija za JV Evropo  – ta pomoč gre ljudem v stiski – Albaniji, Srbiji, BiH, Makedoniji – vsem hvala za izkazano pomoč!

3/poglobimo postni čas –  vsak petek bomo ob sv. maši premišljevali o življenju današnjih družin. Luč bomo prižigali tistim, ki so v temi. Za petke je pripravljen tudi križev pot, ki ga bomo molili na začetku sv. maše

4/ postni koledar – postni koledar je pripravljen za otroke, mlade in starše. Vsak dan bomo lahko dejavni do velike noči. Poglejte kaj zahteva od nas.

 To  je napravljeno skupaj z Mavrico. Pomagajmo otrokom.

 

Postna postava Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post je od 18lete do začetka 60 leta. Sam zdržek od mesa pa je vse petke v letu. Izven postnega časa zdržek lahko nadomestimo z dobrim delom. Zdržek od mesa veže vse, ki so izpolnili 14 leto. Če je postni dan ob poroki, smrti, ali slovesnem prazniku post – zdržek odpade. Pridite na pepelnico k sv. maši in pepeljenju ob 18 uri.

Pobožnost križevega pota v postu.

Vse petke v postnem času bomo imeli v začetku večerne maše krajši križev pot, ki se ga verniki iz naše župnije udeležite v večjem številu. Zelo žalostno bo, če bo vas prišlo samo nekaj faranov in farank k postni pobožnosti, molili pa bomo za  družine, ki se danes nahajajo v nezavidljivem položaju. Kje so možje – mladi zakonci, kje so mlade matere – žene in otroci in še mladina. Tudi starši ministrantov pripeljite svoje ministrante h križevemu potu, pa tudi otroški pevski zbor se lahko udeleži te lepe prosilne molitve. Vsako nedeljo pa bomo imeli križev pot na eni izmed naši treh cerkva

Reden verouk – počitnice so mimo in prosim, da otroci redno prihajajo k veroučnim uram. Starši vaša dolžnost je tudi da večkrat otrokom pogledate tudi v veroučni zvezek, kako dela domače naloge. Starše birmancev prosim, da birmanci redno prihajajo tudi na srečanje svoje skupine. Nekateri so pri tem zelo neredni in škodujejo sebi in svoji skupini. Ne postavljajmo ovir delovanju sv. Duha.