Oznanila župnije Škofljica, 17.3.2019

 

Družine z majhnimi otroci

Pred nami je teden družine. Obhajali ga bomo od 19.3. — 25.3. 2019. Letos je teden posvečen družinam z majhnimi otroci. Gotovo se bo marsikdo vprašal zakaj. Odgovor je tudi v tem, ker se v otroških letih polagajo temelji celotnega življenja. Vsaka stavba se začne graditi pri tleh, šele nato lahko raste v višino. Višjo stavbo hočemo zgraditi, močnejše in globoke temelje bomo morali postaviti. To pa se ne dogaja samo na področju tehnike, gradbeništva, učenja temveč tudi na področju vere in verskega življenja. »družina je prva šola človekovih vrednot, kjer se učimo, kako pravilno uporabljati svobodo.« /papež Frančišek/

Versko življenje v družini ni in ne sme biti umetni tujek, ampak nekaj naravnega, domačega. Na njem, kljub občasnim spodrsljajem, ki se jim ni mogoče povsem izogniti, temeljijo tudi medsebojni odnosi družinskih članov.

KAJ PRI MLADIH SPODBUJA RAST V VERI?

1 /Harmonija med staršema — Medsebojna ljubezen, povezanost, sprejemanje, v veliki meri določa ozračje doma — ljubečega, varnega, hrepenečega, polnega zaupanja. Pomembna je tudi toplina staršev v kateri rešujeta ali rešujejo družinski člani tudi probleme v družini.

2 /Dobra komunikacija — Kako starši med seboj in z otrokom ustvarjajo pogovor. Ta odnos nato otrok prenaša tudi vsaj delno na nebeškega Očeta, Otrok se najprej pogovarja sam s seboj. Če ga kdo sliši se potem vključuje tudi pogovor — veliko sprašuje, tako, da je včasih za starejše toliko vprašanj kar preveč in celo starejši ne odgovarjajo več na vsa zastavljena vprašanja. Res pa je tudi, da se nekatera večkrat ponavljajo. Tako počasi tudi otrok popušča, ker ne dobi odgovora. Pri vsem tem pogovoru je zelo pomembno, da otroka redno vzamemo resno, kar nas sprašuje. čeprav je to včasih tudi to za otroka igra. Otrok se iz tega veliko uči. Vsi otroci se zelo radi pogovarjajo tja do 10. leta. Zatem pa pridejo na vrsto prijatelji in tisti, ki ga “vzamejo takšnega kot je«. V najstniških letih pa je pogovor nekoliko težji zaradi mladostniškega iskanja, drže in mnogih želja, ki se porajajo v mladostniku. Veliko se z mladostnikom lahko pogovarjate o filmu, ki mu je zanimiv in ga spodbuja k vprašanjem, o vprašanjih ki se tičejo njegovega življenja, mu postaviti tudi na pot probleme življenja…

3 /Moder starševski nadzor — Najprej je vprašanje koliko časa še preživijo starši s svojimi otroci v enem dnevu. Ni pri vseh enako. Mnogi starši se vračajo pozno iz svojega delovnega mesta. Morda so imeli vsak na svojem mestu dnevni obrok — kosilo, ki prav gotovo je največkrat »nedružinsko«, tega je redno manj celo ob nedeljah. Mnogi rešujejo nedeljska kosila z obedom drugod — gostilna, prijatelji. starši, babice. Ob tem ima otrok še zunaj šolske dejavnosti, Ta dejavnost ni samo ena. Mnogi imajo po tri, štiri dejavnosti in če te niso še v kraju bivanja. koliko časa porabijo otroci za to in prav tako tudi starši, ob enem ali več otrok.. Kako morejo starši ob vsem tem spodbujati pri otroku samostojnost. Otrok postaja ob vsem tem izpolnjevalec nekih želja – svojih. starševskih, učiteljskih. trenerskih. Ob vsem tem lahko postaja »avtomat«. Otroku je potrebna tudi svoboda, svoboda odločanja. pa ne samo tako, to mi je pavšeč, to bom delal, izpolnjevanje svojih osebnih želja. Tako lahko vzgajamo egoiste, ki se bodo v življenju težko znašli.

Krašenje in čiščenje cerkve in okolice XI Posebna oblika krašenja je »ikebana«.. To je japonska umetnost . To ime izhaja po kraju kjer so začeli že pred Kristusom izdelovati podobne šopke. Za Japonca so rastline živa bitja, ki jih tudi v šopkih skušajo predstaviti in izraziti nekaj človeškega — s podobami, lastnostmi in gibanji. Šopku dati popolnoma določen značaj in izraz. Evropskemu človeku so taka pojmovanja tuja. Pri tem
je tudi najbolj plemenita cvetlica samo sredstvo, ki služi za predelavo v določene oblike šopkov, vencev. Seveda nas pri vsem tem najbolje poučuje sama narava. Cvetje in listje sta v naravi večkrat v nasprotnem polu. Cvetje običajno izraža vodilno vlogo ali glavno, listje pa dopolnilno ali spremljevalno vlogo. V šopku naj po navadi prevladuje ena sorta., dodatne pa služijo samo kot dopolnilo. Tudi zelenje ima podobno vlogo.

Danes bo križev pot v soseskini cerkvi v Lanišču. Pripravi ga ŽPS, ob 18h.

Danes zvečer bo srečanje za organiste naše dekanije. Vabljeni.

Prvi razred v ponedeljek nima verouka. Vsi drugi ga imajo.

Hvala vsem, ki ste to nedeljo darovali za bogoslovje in bogoslovce naše nadškofije. Naj vam dobri Bog poplača vašo darežljivost.

Katoliški inštitut za poslovne vede K vpisu vabimo trenutne in bodoče študente ekonomije, managementa oziroma poslovnih ved. Uporabljajo se sodobne metode, znanja so zelo uporabna v praksi, fakulteta upošteva etična načela, tudi diplomanti so lahko zaposljivi. Interesenti obrnite se na Fakulteto za poslovne vede, Krekov trg l, Ljubljana ali pa na referat@kat-ins.si ali pa na www.fpv.si . Vabljeni!

DOBRODELNI KONCERT — Bodi svetloba — Ljubljana Program prostovoljstva Človek za druge vabi vernike na dobrodelni koncert Bodi svetloba, v torek, 26.3. 2019, ob 19,3o v Antonov dom na Viču. Na edinstvenem koncertu bodo nastopili le slepi in slabovidni ustvarjalci!. Vstop prost — prostovoljni prispevki bodo namenjeni programu prostovoljstva.

Slovesni praznik sv. Jožefa. – Obhajali ga bomo v torek ob 18. uri.  Sveti Jožef je velik priprošnjik v raznih življenjskih stiskah in se mu bomo pri sv. maši priporočili. Ta dan bomo začeli tudi teden družin( Po maši lepo vabljeni k ogledu filma z naslovom BOG NI MRTEV, Pripravlja komisija za družino. Zbrali se bomo v pevski sobi. Sprva smo načrtovali v petek. Lepo vabljeni možje in žene, naj bo to družinski praznik. Film bo po večerni maši.

V sredo ob 15.3o bo maša v domu SOŠ. Vabljeni.

Seja ŽPS — v četrtek 21.3. ob 20. uri Posebno področje kjer naj bi se pokazalo dejavno sodelovanje vernikov so župnijska občestva. Župnija je najmanjša organizirana cerkvena skupnost. Če hočemo, da bo župnija živa morajo vsi z veseljem vsi velikodušno sodelovati. Kako naj bi to sodelovanje potekalo. Vsak vernik naj bi v župniji čutil potrebo, da z darovi — talenti, ki jih je prejel od Boga, koristi vsej skupnosti. Če bi bilo tako, potem bi vsaka župnija imela dobrega cerkovnika, cerkveni zbor zadostno število pevcev. ministrantov, voditeljev raznih skupin…Preberite člani 7. sestavek. Pripravi Rok Goršič.

Predavanje g. Karla Geržana – petek 22.2. ob 19. uri Tema predavanja bo: Vsak človek je vreden v svoji zgodbi življenja. Predavanje bo v občinski dvorani ob 19. uri. Spomnimo se gospoda Gržana pred začetkom misijona, ki nam je tudi spregovoril . Tokrat  posebej lepo vabim tudi vse starše veroučencev. To predavanje naj bo kot srečanje za verouk.

Člani ŽPS rezervirajte si soboto 23.3. za srečanje v Šentvidu, ob 8.30. Tema — Kaj pomeni biti živa Cerkev.