Oznanila župnije Škofljica, 14.4.2019

 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE

Že ob koncu 4 stoletja je sv. Ambrož uporabljal izraz »Triduum Sacrum«, njegov učenec sv. Avguštin pa »Sacratisimum Triduum« s katerim sta označevala skrivnost križanega (petek) pokopanega (sobota in vstajenje (nedelja) Kristusa , skratka Kristusovo velikonočno skrivnost.

Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in »vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek in ima svoje središče  v velikonočni vigiliji in se sklene z drugimi večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

Večerna maša velikega četrtka – gre za obhajanje  postavitve evharistije (sv. Rešnjega Telesa), začetek novozaveznega duhovništva ali mašniškega posvečenja ter Jezusove zapovedi glede medsebojne ljubezni ali bratske služnosti (umivanje nog). Vstopni spev te večerne maše (Gal 6,14) povzema skrivnost tridnevja. V ničemer drugem se ne hvalimo razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, v njem je naše odrešenje, življenje in vstajenje, po njem smo bili rešeni in osvobojeni.

Med petjem slave zvonijo zvonovi, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije. Isto velja za orgle. Božja beseda spregovori o obhajanju pashe; darovanju in zauživanju velikonočnega jagnjeta, o postavitvi evharistije in o novi zapovedi: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Evangelij spregovori o služenju – umivanju nog apostolom. To dejanje se imenuje Mandatum in sicer po začetnem odpevu – novo zapoved vam dam. Jezus s svojim zgledom pošilja apostole, naj ga posnemajo. Ta obred je bil nekoč obvezen, danes pa le , kjer to svetujejo pastoralni razlogi.

Po prošnji po obhajilu je obred prenos Najsvetejšega v stransko kapelo in nato razkrivanje oltarjev. Spominja se Cerkev Jezusovega ponižanja, ko so ga Judje slekli in ga nato križali – razkrivanje oltarjev.

Veliki petek Gospodovega trpljenja – to je 14 nisana – judovski koledar. Jezus se je sam daroval na oltarju križa v spravo za naše grehe. Na veliki petek in sobota se ne obhaja nekrvava daritev ali sv,. maša, da bi se kristjani tem bolj spominjali Jezusove krvave daritve na križu. Bogoslužje velike petka se danes obhaja v treh delih: a/opravilo božje besede, drugi del : b/češčenje sv. križa in tretji del c/ obhajilo vernikov. Ta dan včasih niso obhajali  vernikov, ta navada je bila vpeljana leta 1955. Po obredu duhovnik odnese Najsvetejše v božji grob v molitev in v počastitev.

Velika sobota –  V soboto ni liturgičnih obhajanj. To je dan premišljevanja, trpljenja, smrti in počitka v grobu. Zacvetelo bo delo Svetega Duha v pomladi vstajenja. Pri nas je navada, da ta dan blagoslavljamo jedila, ki vsebujejo simboliko trpljenja in vstajenja. Na začetku so obhajali samo vigilijo, ki se je navadno končala pred jutranjim svitom. Ta maša je najsvetejša maša v letu. Cerkev v bedenju  pričakuje Kristusovo vstajenje in ga zakramentalno obhaja. Zato je potrebno vse opravilo te svete vigilije opraviti ponoči in tako, da se konča pred zoro nedelje. Obhajanje bedenja se seli v štiri dele – slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje.

Velika noč – na veliko noč imamo posebnost »vstajenje – imela oglejska cerkev. Duhovnik vzame monštranco iz božjega groba, zapoje alelujo in sledi procesija. Maša, ki ji sledi se nadaljuje z slavo. Peter pričuje o Jezusovem vstajenju, Pavel govori o novem življenju, Janez o Jezusu, ki je vstal (prazen grob).

Vse mašne molitve izražajo veselje nad Kristusovim vstajenjem.

 Če ste vstali s Kristusom iščite kar je zgoraj…/1Kor 5,6b – 8/.

Križev pot  – Lanišče ob 18 uri

Jezus je z ljubeznijo nesel križ iz sodne palače na goro Kalvarijo. Na poti se e srečal s tistimi, ki so mu želeli pomagati in tistimi, ki so ga sovražili. Jezus do vseh pokaže veliko razumevanje in ljubezen. Na križu, ko trpi in umira reče desnemu razbojniku: »Še danes boš z menoj v raju.« Konec bo trpljenja. Križev pot tudi nam zagotavlja rešitev, če bomo sprejeli njegovo vabilo. Zberimo se k molitvi za mnoge namene in potrebe. Križev pot pripravijo in molijo člani Karitasa.

Zahvala za oljke

Obujamo spomin Jezusovega vhoda v mesto, ga slavimo  in ponesemo blagoslov na svoje domove. Vse to je znamenje in ljubezen do kralja, ki prihaja v mesto. Hvala za darove , ki ste jih namenili za popravilo istrskih cerkva. Bog plačaj!

Velika noč –  Aleluja

Danes na ta velik praznik, je pred nami velika naloga. Resnično moramo spoznati veličino Kristusovega vstajenja. Premagan je bil greh, potrjeno je vse, kar nas Kristus uči. Torej pričujmo drugim o njegovi veličini, veselimo se! Darujmo svojo radost in veselje drug drugemu. Kajti Kristus je vstal! Kristus živi!

 

Obredi velikega tedna se bodo pričeli vsak večer ob 19.3o. Do takrat boste končali delo na polju, v hlevu in tudi v hiši. Nato pa bo lepa priložnost za obisk bogoslužja v teh svetih dneh.  Slovesnosti bogoslužja  pa niso tako dolga, da bi vam s tem krajšali počitek. Obredi nam čarajo to  veliko delo našega odrešenja.  Pridite in skupaj praznujmo.

 

Ta teden bo verouk samo za 3, 8 in 9 razred. Pridite ob istih urah.

 

Z Jezusom na Oljski gori – veliki četrtek

Po slovesni večerni maši bo prenos najsvetejšega v kapelo, kjer bomo v molitvi vztrajali do 22 ure. Po 22.oo uri pa bomo z ogledom filma Koliba iskali odgovore na mnoga vprašanja, ki zadevajo tudi današnjega človeka – odpuščanje. Jezus na ta sveti večer odpušča Petru, odpušča Judu, odpušča vsem, ki so ga sovražili. Na kaj smo mi pripravljeni. Oglejmo si film, Morda se bo tudi v nas prebudila iskra odpuščanja, usmiljenja, ljubezni.

Darovi vel. četrtka in sobote – na četrtek jih boste darovali za potrebe preskušenih v naši župniji, v soboto ob božjem grobu pa so darovi namenjeni za verne v sveti deželi. Papeži so vseskozi skrbeli za vez med krščanstvom in Sveto deželo. Hvala vsem vernikom.

Veliki petek je dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na veliki petek je strogi post. Ta dan ni sv. maše. Ob 15.oo uri bo molitev križevega pota v kapeli. Zvečer ob 19.3o pa sveti obredi velike petka.

Velika sobota – Jezus počiva v grobu. Blagoslov ognja za dom in peči bo zjutraj ob 7 uri. Velika sobota je tudi namenjena češčenju Jezusa v božjem grobu

Češčenje…..                                                   blagoslov jedil……

8.oo Gumnišče, Glinek, Dole

9:oo Škofljica

10.oo Lanišče, Reber, Pleše                     ob 10.oo Gumnišče

11.oo Blato., Zalog, Drenik                      ob 11.oo na Škofljici

12.oo – 15.oo se prekine                           ob 12.oo Lanišče

15.oo – otroci 1 – 4 raz                             ob 14.oo Gumnišče

16.oo – mladi 5 – 9 raz.                            ob 14.3o  Lanišče

17.oo – razne skupine                               ob 17.oo na Škofljici

 

Starši pojdite tudi z majhnimi otroci k božjemu grobu in   počastite ležečega v njem z molitvijo. To je najboljša  pridiga.

Bolne brate in sestre bom obiskal za veliko noč v torek dopoldne in popoldne. Sporočite svoje želje in pomagajmo bolnim  na srečanje z Vstalim.

 

Vsak dan bo še priložnost za sv. spoved, pred ali po sv. maši. Priložnost ponujajo tudi bratje salezijanci na Rakovniku. Vsaj v velikonočnem času pristopimo k zakramentu odpuščanja, miru, ljubezni, sprave.

 

Prostovoljci – kar lepo število vas vabimo za praznike v pomoč – pevci, pritrkovalci, bralci, ministranti, čistilke in nosilce bander in sveč, mežnarji. Pričakujemo vašo pomoč in se organizirajte pravočasno.

 

Ministranti imate vsak večer eno uro pred sv. mašo vaje  za sodelovanje.