Razpored češčenja in blagoslova jedil

Češčenje Najsvetejšega bo na veliko soboto potekalo po naslednjem razporedu:

 

8.oo Gumnišče, Glinek, Dole

9:oo Škofljica

10.oo Lanišče, Reber, Pleše

11.oo Blato., Zalog, Drenik

12.oo – 15.oo se prekine

15.oo – otroci 1 – 4 raz

16.oo – mladi 5 – 9 raz.

17.oo – razne skupine

 

Blagoslov jedil pa po naslednje razporedu:

 

ob 10.oo Gumnišče

ob 11.oo na Škofljici

ob 12.oo Lanišče

ob 14.oo Gumnišče

ob 14.3o  Lanišče

ob 17.oo na Škofljici