Oznanila župnije Škofljica, 21.4.2019

Z VESELJEM V VELIKONOČNI ČAS

Praznik Gospodovega vstajenja ali velika noč je tako velik praznik, da ga kristjani praznujemo kar petdeset dni skupaj. To je velikonočni čas, ki se začne z velikonočno vigilijo in se konča z binkoštnim praznikom. Poleg tega, da je skoraj sedmina leta posvečena praznovanju velike noči, obhajamo spomin Gospodovega vstajenja tudi vsako nedeljo, ki je mala velika noč. Kakor nam značilnosti postnega časa podajajo postni hvalospevi, tako nam veličino in pomen velikonočnega časa kličejo v spomin velikonočni hvalospevi. V velikonočnem veselju se raduje ves svet. Te, tako značilne besede, ki so v  vseh velikonočnih hvalospevih, bomo poslušali pri maši skoraj vsak dan velikonočnega časa. Velikonočno veselje je veselje, ki nam ga daje Vstali Kristus. To je veselje, ki ga more doživljati globoko veren in iz vere živeči kristjan, veselje, ki je dar od zgoraj, sad Kristusovega Svetega Duha.

Čimbolj jemlje kristjan svoje krščansko življenje stoodstotno, bolj se odpira Kristusovemu veselju. Čim več je v kristjanu sebičnosti, tem manj je dovzeten za Kristusovo velikonočno veselje, Kdor namesto pravemu Bogu postavlja v svojem srcu oltar malikom in lastnemu jazu, takšnega seveda velikonočno veselje ne bo moglo prešiniti.  Ali kristjani še znamo biti veseli? Bolje rečeno, ali še znamo odstranjevati ovire, ki preprečujejo, da ta veliki Kristusov dar v nas ne pride do veljave. Kako bi v cerkvi pri bogoslužju in v domači družini zopet doživljali veselje, ki so ga bili polni apostoli, ko so imeli poveličanega Kristusa svoji sredi?

Kristjani bi morali biti kvas veselja v svetu za vse človeštvo. Če tega danes tako potrebnega poslanstva ne bomo izpolnjeval, ne bo brez zrna očitek, da smo premalo odrešeni. Začetek našega vstajenja – vstali Kristus, je začetnik in izvrševalec prenovitvenega procesa, ki je z njegovim poveličanjem zajel človeštvo in ves svet. “Razdejal je moč pradavnega greha, dvignil in prenovil padli svet in nam ljudem vrnil polnost življenja. To kar se je izvršilo Kristusu, naj bi se izvršilo na vsakem človeku. Da bi se Kristusova zmaga nad grehom in smrtjo uresničila tudi v nas, je potrebno naše stalno vključevanje v njegov prehod prek smrti v vstajenje in življenje . To se dogaja pri poslušanju, notranjem sprejemanju in življenju njegovega veselega oznanila, pri srečevanju z Njim v zakramentih, posebej v evharistični skrivnosti. Izvrševati pa bi se moralo tudi v našem vsakdanjem življenju čez teden z našim zavestnim prizadevanjem za upodobitev Kristusa v naših srcih. Deležnost Kristusovega velikonočnega veselja in zmagoslavja ni le sedanja stvarnost, temveč še bolj prihodnja, zato nas praznovanje Velike noči usmerja v prihodnost in Božjo večnost. Za poveličanega Kristusa velja: »Na križu žrtvovan več ne umrje – s poveličanimi ranami živi na veke.« Tako smo vedno bolj deležni življenja s Kristusom. S tem smo deležni tudi veselja in njegove sreče. Tako smo kristjani kljub stiskam in težavam v svojem notranjem jedru veseli in srečni ter polni hvaležnosti. S srcem potrjujemo: »…primerno, zveličavno da te slavimo… hvalimo tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno Jagnje – Kristus.

 

lz poslanice slovenskih škofov za veliko noč 2019

 

»Vstal sem in sem še naprej z vami!«. On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot.  Za nas kristjane Velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Zagotovo drži: »Vstal sem in sem še naprej z vami. Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog, naš prijatelj, sopotnik in brat. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. V postnem času smo molili križev pot. Ta pot se ne konča z grobom temveč z vstajenjem na velikonočno jutro. Učenci so nato postali njegove priče. Jezus tudi meni in tebi ponavlja besede: »Vstal sem in sem še naprej z vami.« To pomeni tudi nam, da se vključujemo v tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesemo veselje velikonočnega jutra. On prihaja nam naproti, kot je prišel naproti ženam in apostolom, Vsem želimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike bolnim, zdomcem, ostarelim, trpečim, zamejcem… Vesela aleluja!

Vaši škofje

Župnikovo voščilo

 

Gospod je vstal! Zveličar umorjeni in pokopani – vstal je živ iz groba! Ti slava Kristus! Vsi smo obdarjeni premagana sta greh, peklenska zloba, srno v milost tvojo, Jezus potopljeni, za večno strla nas ne bo trohnoba! Ti vstal si – tudi mi bomo vstali, s teboj na veke kraljevali. Gospod je vstal, Gospod živi. Naj spremlja vas, Vam da luči, poguma, zdravja in moči, velikonočne radosti, ker z njim bomo živeli mi – vekomaj. Aleluja.

 

Župnik Jože

 

Molitev ob velikonočni mizi

Najprej molimo Oče naš in Zdravo Marijo…Na to pa še molitev: Večni Bog, obhajanje vstajenja Tvojega Sina Jezusa Kristusa je vrhunec vere. Jezus je za nas premagal greh in smrt in nam odprl pot večnega življenja. Naj veselje nad našim zveličanjem, ki ga ob velikonočni mizi praznično doživljamo, vedno odzvanja v našem življenju. Slava Očetu… Amen.

 

Tečaj za zakon Tečaj bo potekal Krekov trg 1 od 13. do 17. maja. Ura — od 19.3o do 21.3o. Prijave po tel. 031 263 958. Zaročenci vabljeni.

 

Srečanje mladih harmonikarjev — Lisičje 22.4. ob 17. uri — Grad Lisičje Nastopajo — Gašper Štajnar, orkester Jaka Podržaja, Sanja Avsenak, Danaja Grebenc, Benjamin Strgar, Gašper Komac, Matic Jeraj, Luka Mlakar, Rok Filej, Mihael Štanjar. Gledalci in poslušalci lepo vabljeni.

 

Zahvala za darove Hvala vsem, ki ste darovali za župnijski Karitas za vzdrževanje svetih krajev, za vzdrževanje naših cerkva na veliko noč in za pirhe. Bog naj vam povrne vašo dobroto z časnimi in večnimi dobrotami.

 

Tednik Družina — več velikonočnih številk Družine. Bogato branje in pomoč za duhovno življenje

 

Velikonočni ponedeljek — Še vedno bo v nas odmevala velikonočna aleluja. Ta dan se bomo spomnili tudi potresa, ki so ga doživeli naši predniki leta 1895 v Ljubljani in v okolici. Nastala je velika gmotna škoda in nekaj ljudi je izgubilo tudi življenje. Vsako leto se tega dogodka spominjamo z prošnjo in mašo — »Varuj nas Gospod potresov, kuge lakote in vojske — Reši nas o Gospod. Maša bo ob 10. uri. Vabljeni k pobožnosti.

 

Srečanje staršev prvoobhajancev bo v sredo 24.4. ob 19.3o.

 

8. in 9. razred ima verouk v četrtek 25.4. – oba skupaj ob 16h.

 

Sodelavcem, ki ste pomagali v teh prazničnih dneh se zahvaljujem v imenu vseh faranov. Tako so bili naši prazniki bogatejši, notranje doživeti in tudi izvedeni da so bili vsem v veselje in radost. Hvala za pomoč in sodelovanje.

 

Krščevanje bo v nedeljo 5.5. med drugo sv. mašo. Starši prijavite otroke za krst. Priprava bo v torek 30.4. ob 19.30.