Oznanila župnije Škofljica, 26.5.2019

 

ROMARSKA PALICA

Kmalu bomo stopili v poletne mesece. Mnogi si bodo vzeli dopuste. Nekateri se bodo odločili za počitnice, na morju, nekateri bodo odšli v hribe, zopet drugi v daljne dežele, nekateri bodo ostali doma. Vsi verni bratje in sestre pa naj bi se vsaj enkrat v tem času podali na božjo pot, v posebna božja svetišča, romarska svetišča. To naj bi ne bil samo nedeljski izlet, z avtom do romarskega svetišča , zatem pa še obisk turističnih krajev. Dolgo časa je bilo predpisano kdo more biti romar, kaj mora romar imeti seboj in kako se mora romar zadrževati na poti. Obvezna je bila romarska palica, ki so jo potem romarji velikokrat pustili na kraju kamor so romali , škapulir in primerna romarska obleka. Tudi večkrat je domači duhovnik posredoval potrdilo romarju, ki je odhajal na pot, s tem se je tudi izkazal in je s tem potrdilom imel na poti tudi velike privilegije — prenočišča brezplačna, bile pa so zagrožene tudi velike kazni, kdor bi to dobroto zlorabljal. Vrinili so se lažni romarji.. Nekateri so bili obsojeni celo na galeje. Tudi mnogih pravih romarjev se je njihova pot tragično končala, ker so bili na poti tudi mnogi sleparji in razne tolpe, ki so spravljale v nevarnost prave spokorne romarje, ki so prosili usmiljenja za svojo dušo.

Romarska duhovnost – Zgodile so se mnoge spremembe skozi stoletja vendar duh romanja še vedno ostaja, če hočemo, da bomo imeli od romanja kakšne duhovne koristi. Tudi v današnjem času mora romanje vsebovati bistvene poteze, ki opredeljujejo romarsko duhovnost. Romanje kot pot v božje svetišče je trenutek in prispodoba potovanja naproti božjemu kraljestvu. Na tej poti – potovanju srno vsi. S tem se zavemo tudi cilja našega celotnega življenja – potujemo skozi napore, veselja, počitkom in jokom…pomikamo se cilju večnosti. Romar se zaveda, da nimamo tu stalnega bivališča. Potujemo skozi puščavo v obljubljeno deželo. Romanje je tudi pot spreobrnjenja – zavedamo se svoje grešnosti, svoje nemoči in krhkosti, naše misli se vežejo na minljivost tega sveta -romanje nam kaže na globlji pomen našega življenja. Zato je v samo romanje velikokrat vključena tudi sprava z Bogom, z bližnjim in tudi z samim seboj. Romanje je tudi spokorno dejanje. Vernik se z romanja vrne z mislijo, da bo spremenil svoje življenje, ga določneje usmeril k Bogu, v presežno perspektivo. Romanje spremlja tudi veselje. Že v starozaveznem psalmu beremo -molimo »Veselim se ko so mi rekli: V Gospodovo hišo pojdemo. To je počitek v Gospodovem svetišču, ob prekinitvi vsakdanjega dela, vsakodnevne enoličnosti z nečim novim. Velikokrat je za revne tak dan čudovito doživetje. V skupnem romanju se povežemo tudi z brati in sestrami, z bližnjimi. sosedi, farani, državljani. Romanje je tudi bogočastno dejanje. Romar potuje v božje svetišče, kjer se srečamo z Bogom, da bi stopili preden in mu izkazali spoštovanje s čaščenjem in mu odprli svoje srce. V svetišču bomo vedno opravili bogočastna dejanja. Naša molitev ima različne oblike – Gospodu se zahvaljujemo zaradi njegove dobrote, izpolnjujemo zaobljube, za katere smo se obvezali pred Gospodom in prosili ga bomo za nove milosti za življenje, prosili tudi za odpuščanje naših grehov. Znano je da evangelist Luka popisuje Jezusovo odrešilno delo kot skrivnostno romanje, katerega končni cilj je mesijansko mesto Jeruzalem. Vrne se v Očetov objem.

Prošnji dnevi — pon. tor. sre. Te dneve vedno obhajamo pred praznikom Jezusovega vnebohoda. Vedno pa so bili ti povezani z različnimi oblikami procesij. S procesijo izražamo pot, ki nas vodi k Odrešeniku. Po mnogih župnijah se še vedno ohranjajo te lepe oblike procesij, mnoge župnije pa so to obliko opustile. Še vedno pa se molijo litanije v čast vseh svetnikov in blagoslovi voda za blagoslov polj in vrtov. Darujemo tudi sv. mašo za posamezne kraje in za blagoslov posameznih krajev. Zato se tudi pričakuje večja udeležba ljudi pri bogoslužju iz imenovanega kraja. Ta maša ni vezana samo na kmečka dela in zemljo, temveč na vsa človekova opravila. Tako so vabljeni k sv. maši tudi uradniki, inženirji, šoferji, tovarniški delavci, prodajalci, učenci… Vsi smo odvisni. Dajmo čast in moč delu. Za nas kristjane delo ne sme postati garanje, temveč sodelovanje z Bogom stvarnikom pri graditvi boljšega sveta in prihodnosti v Bogu.

Gospodov vnebohod 30.5. 2019 Ta dan obhajamo 40 dni po veliki noči. Jezus se je doslej kot poveličani razodeval svojim učencem in mnogim drugim, Prišel je čas slovesa in svojim učencem tudi povedal: »Grem k svojemu očetu in vašemu očetu , k mojemu Bogu in vašemu Bogu. Za učence je bilo slovo težko vendar jih Jezus tudi v tem času tolaži. Obljubi jim prihod sv. Duha Tolažnika, ki ga potem pričakajo čez deset dni v dvorani zadnje večerje — na binkoštni praznik. Za nas ima ta praznik poseben pomen . Jezus ob slovesu govori in tolaži svoje učence, da bo zopet prišel in nas k sebi vzel, da bomo tudi mi tam, kamor je odšel sam. Preživimo ta praznik v tem duhu in se udeležimo sv. daritve.

Zaključekšmarnic 2019 Mesec maj se izteka. V petek bo zadnji dan šmarnic. Slišali smo veliko lepega in vzpodbudnega po igralcu Gregorju. Dan za dnem nam je odpiral nova okna v spoznavanju božjega. Meni je žal, da se tako malo ljudi potrudi za obisk. Mi vse vemo in vse znamo. Najdemo čas za razna potovanja, obiske, za Boga in Marijo – nimamo časa. Veliko lepih priložnosti in tudi dobrih del gre mimo nas. Kaj bomo prinesli pred božji prestol, da nas bo lahko božja Mati zagovarjala pred svojim Sinom. Ob koncu bomo molili litanije v čast Materi božji in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ta dan se vsi zberemo v župnijski cerkvi, ob 19 uri. Pridi!

Zahvala podjetju Robikum Pevci zbora sv. Cirila in Metoda so me lepo prosili naj se zahvalim podjetju Robikum za izkazano pomoč. Z veseljem in hvaležnostjo se zahvaljujem za izkazano pomoč in vsi skupaj želimo še veliko uspeha pri delu. Bog plačaj!

V mesecu juniju bo maša ob 20 uri — v župnijski cerkvi.

V juniju čistijo cerkev – Ravenska pot in Dolenjska cesta. Dogovorite se!

Delo ob birmi in prvem svetem obhajilu Mnogi starši ste prišli in sodelovali pri pripravi na birmo. Bili ste pripravljeni na sodelovanje in ste prijeli za delo. Vsi smo se veselili lepih uspehov in skupnega sodelovanja. Dobili ste tudi pohvalo gospoda škofa. tudi sam se vam zahvaljujem za vaš trud in vašo vnemo in dobro voljo. Ob tem pa vas povabim tudi k delu in sodelovanju, kadar pride vaša ulica ali skupina na vrsto za čiščenje, da se pridružite svojim čistilkam in krasilcem. S tem boste pomagali mlademu rodu in tudi drugim dali zgled, da smo ena družina in smo drug za drugega odgovorni. Cerkev je naš skupni dom.

Nedelja turizma in nedelja – tiska, radia, TV

Današnji  zemljan je zelo mobilen. Imamo hitra vozila letala, avtomobile, motorje in tudi razna plovila. Današnji človek nima obstanka, ne miruje, potuje in hoče biti aktiven, tudi v času dopusta, počitnic ali pa samo konec tedna. Danes lahko zapišemo, da je današnji človek – človek na poti. Kako smo sami vključeni v to in kako druge sprejemamo kot turiste. Vse to prinaša velike spremembe v naše življenje. Zakaj gremo na pot? Naslednja nedelja je nedelja družbenega obveščanja. Vsi želimo biti seznanjeni z novimi odkritji, dogodki, s poročili… Vse te nam danes posredujejo »mediji, ki pa so tudi različno obarvani – pobarvani – za prodajo in svojo politiko. Se kaj oziramo na to, kaj sprejemajo naše misli in naše srce? S čutimo odgovorne za naše otroke. Skušamo kdaj tudi proti čemu protestirati in dvigniti svoj glas za dobro drugih. Televizija ni samo gledanje in časopisi niso samo branje.