Oznanila župnije Škofljica, 23.6.2019

 

MINISTRANT  –   CERKEV –  DRUŽINA

 

Z bogoslužjem so povezani tudi ministranti. Njihova naloga v bogoslužju je služenje. Pomagajo duhovniku pri raznih oblikah bogoslužja skozi cerkveno leto in tudi ob delitvi zakramentov ali zakramentalov. Ministranti so potrebni pri bogoslužju in tudi drugi vatikanski koncil je v šesdesetih letih prejšnjega stoletja zatrjeval, da je ministrantska služba prava liturgična služba.

Že v prvi Mojzesovi knjigi je zapisano, da je deček Izak nosil drva za daritev na goro Morijo. Nato je Abraham vzel drva za žgalno daritev in jih naložil sinu Izaku /1Moj.22,6/. Tudi deček Samuel je pomagal duhovniku Heliju. In to verjetno ni bil edini primer. Tudi v Novi zavezi Jezus povabi dečka, k8i prinese kruh in ribe. In Jezus s tem nahrani pet tisoč glavo množico .

Apostol Pavel je zapisal v pismu Efežanom: …«In on je dal, da so nekateri apostoli, preroki, spet drugi učitelji in pastirji, da se sveti usposobijo…in vsak posamezni ud prispeva, kakor mu ustreza ../Ef,4 7-16/.

Dolgo časa so pri maši latinsko odgovarjali samo ministranti. Po drugem vati8kanskem koncilu, pa smo sv. mašo začeli obhajati tudi v domačem jeziku. Tedaj se je porodila miselnost, da ministranta ne

potrebujemo več. Velja omeniti tudi, da je največ duhovnih poklicev ravno iz vrst ministrantov. Po koncilu je upadlo število ministrantov in je s tem upadlo tudi število duhovnih poklicev.

Za vsakega mladega fanta, ki je ministrant, lahko rečemo, da ima veliko srečo, ker sme biti ministrant. Navadno je s tem v primerni družbi. Njegovo mladostno življenje se odvija v krogu mladih fantov, kar je za ta leta zelo dobrodošlo. Deležen je milostnega daru bližine oltarja in sv. skrivnosti.

Skupina ministrantov spada v sam vrh bogoslužnih sodelavcev, saj so to fantje, ki so najpogostejši obiskovalci maše, najožji oblikovalci bogoslužja, in če je vzgoja pravilna, tudi najtesnejši župnikovi sodelavci in pozneje dobri družinski očetje ali pa nosilci raznih duhovnih poklicev – sodelavcev v Cerkvi.

Torej ministrantska služba ni samo za otroke, kajti zahteva zavestno in svobodno odločitev za vero v Kristusa in pomoč pri bogoslužju ali pomoč v življenju župnije. Zato je prav, da si prizadevamo tudi za starejše ministrante. Najprej pa moramo biti tako starši kot duhovniki prepričani o koristnosti vzgoje ministrantov.

Če je ministrant ob starših in v družini začuti pomembnost Cerkve za svoj človeški razvoj, je tudi sam pripravljen žrtvovati prosti čas za ministriranje.

Tudi v tem letu so mladi fantje dobro sodelovali v župniji. Kakšne bi bile naše slovesnosti brez ministrantov. Kar lepo število ur so darovali naši skupnosti. Ministrantov v tem letu je bilo 19 fantov. Delavniških maš so se udeležili 590 krat. Tu niso vštete nedeljske maše in tudi ne maše na podružnicah. Sodelovali so takole: Andrej 27, David 45,  Zal 4, Peter 13, Domen 59, Anže 44, Tilen 14, Matic 1, Matic 38, Tilen 31, Luka 11 in vsak teden na Gumnišču, Martin 12 in vsak teden na Gumnišču, Jaka 14,  Nejc 30, Matija , 18, Matic 13, Nejc 12, Jan 44 in Benjamin 60,

Blagor ti ministrant, če boš tudi med počitnicami rad molil in šel k maši; tako boš ob koncu počitnic res srečen in zadovoljen. Ministrant svoje službe ne opusti v dneh počitnic.

Vozni listek za nebesa

Odhod v vsakem času – prihod, kadar hoče Bog

 

  1. Razred (ekspres) krstna nedolžnost, mučeniška smrt ali natančno izpolnjevanje treh evangeljskih svetov (radovoljno uboštvo, vedno devištvo, radovoljna pokorščina duhovnemu predstojniku).
  2. Razred (brzovlak) prava spokornost, neomajno zaupanje v Boga, izvrševanje dobrih del /molitev, post, miloščina…/
  3. Razred /navadni vlak/ izpolnjevanje božjih in cerkvenih zapovedi ter stanovskih dolžnosti
  4. Razred (vozi le izjemoma in zelo poredko) Spreobrnitev na smrtno uro.

Opombe:

a/ Listki za nazaj se ne izdajajo.

b/športni in izletni vlaki na vozijo

c/otroci, ki še niso pri pameti – se vozijo zastonj – pe le tedaj, če so v naročju svoje matere Cerkve

č/ potnike prosimo naj ne jemljejo seboj  druge prtljage, kot samo dobra dela – drugače lahko vlak zamudijo ali pa so na predzadnji postaji – vice neprijetno zadržani in bodo imeli veliko sitnosti.

d/Potnike sprejemamo na celi progi in na vsaki postaji

e/ Vsak potni list  mora imeti na sebi znamenje posvečujoče božje milosti

f/Med vožnjo lahko vsak potnik  prestopi iz nižjega razreda v višjega – nikakor pa ne obratno, ker bi bilo smrtno nevarno in je zato prepovedano

g/Dragi župljan, kristjan, vozni listek imej vedno na vidnem mestu in si prizadevaj, da dobiš, čim boljši razred za potovanje v nebesa.

h/Pravočasno se priporočaj Mariji Pomagaj

i/pridite naproti angeli, zavetniki naših cerkva – saj skrbimo zanje

j/Tvoj župnik ti želi srečno in varno vožnjo v nebesa, kjer naj bi se končno vsi srečali.

To je napisal v svoj farni list župnik Ivan Furlan v Gočah pri Vipavi. Upam, da tudi za nas ne bo odveč, če bomo prebrali.

Letošnji novomašniki 2019

Posvečenje letošnjih novomašnikov bo v soboto 29. junija ob 9 uri v ljubljanski stolnici. Posvečeni bodo tile diakoni Gregor Bregar iz župnije Lj. – Šentvid; Tadej Ložar iz župnije Dol pri Lj; Rok Pogačnik iz župnije Radovljica in Vito Urbanija iz župnije Moravče. Radi se jih spomnimo v molitvi in radi delajmo za nove duhovne poklice. Posvečena bosta še dva diakona v mariborski škofiji.

 

Zgibanka v Našem glasu – Tukaj sem

Vabimo verne naše župnije, da izbirate skupine, ki bi bile vsakemu posamezniku v duhovno korist in v pomoč vsej župniji. Pomagamo in iščemo nove načine združevanja. Biti dejaven član skupnosti – župnije v kateri živim.

Otroci nas potrebujejo

Otrokom želimo, da bi živeli ustvarjalno in dostojno. Da bi se v prihodnosti rešili revščine, potrebujejo primerno izobrazbo, pridobljene spretnosti in vero, da zmorejo. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo spodbudo in oporo. Hvala! Z vašimi darovi  bo Karitas socialno ogroženim osnovnošolcem pomagal s paketom šolskih potrebščin za 30€.

 

Diakonsko posvečenje  bo v Šentvidu pri Stični 25.6. 2019 ob 10 uri. Vabljeni. Posvečeni bodo Anže Cunk, Martin Leban, Tilen Zupanc, Janez Potisek, Matej Rus, Vinko Žlender, Boštjan Koprivec in Ivan Bizjak.

Krščevanje v juliju

Starši prijavite otrok za krst. Krščevanje bo v mesecu juliju!