Veroučna spričevala

Poletne počitnice so pred vrati, zato zaključujemo tudi z rednim veroukom. Otroci bodo spričevala prejeli to nedeljo po zaključeni procesiji. V kolikor bodo otroci spričevala prišli iskat kasneje, vas naprošamo, da to storite po sveti maši med tednom.

Spričevala vrnite podpisana čimprej v župnijsko pisarno, da jih ne izgubite ali pozabite.