Oznanila župnije Škofljica, 30.6.2019

 

MENIHOVO  VIDENJE

Neki menih je vrsto let prosil Boga, da bi imel videnje. Da bi se mu prikazal Bog ali vsaj kateri med svetnikov, in tako okrepil njegovo vero. Skoraj je že obupal, ko je nekega dne končno ugledal prikazen. Stari menih je bil presrečen. Toda sredi videnja se je oglasil  samostanski zvon. Zvonjenje je pomenilo, da je prišel čas, ko je treba nasititi reveže, ki so se vsak dan zbrali  pred samostanskimi vrati. In tisti dan je bil na vrsti za to nalogo ta menih. Če se ne bo pred njimi pojavil s hrano, bodo mislili, da v samostanu nimajo zanje ničesar in ubogi se bodo razšli.

Menih je omahoval med zemeljsko dolžnostjo in nebeškim videnjem. Seveda se je moral odločiti hitro, dokler je zvonec še zvonil. S težkim srcem  je zapustil videnje in odšel streč ubogim. Skoraj čez eno uro se je vrnil v svojo sobo. Ko je odprl vrata, skoraj ni mogel verjeti svojim očem. Medtem, ko je hranil reveže, prikazanje ni prenehalo. Ko je menih pokleknil  in se zahvalil, je slišal odgovor: »Moj sin, če bi ne šel hraniti reveže, ne bi ostal.«

Najboljša pot do tega, da »vidimo« Boga, je opravljanje svojih dolžnosti iz ljubezni in služenja bratom in sestram, zlasti potrebnim.

Darovalci letošnjega 30 župnijskega dneva:

Vsem, ki ste na različne načine pomagali za uspeli 30 župnijski dan se vam zahvaljujem. Z darovi, ki smo jih zbrali bomo namenili za paramente v naših cerkvah in za opremo cerkva. Bog vam povrni vašo dobroto.

Ciril in Metod  – slovanska apostola  /5.7. 2019/

Rojstno mesto slovanskih apostolov je Solun, grško Tesalonike, ob globokem morskem zalivu na vznožju planine Hortač. Solun je bil vedno važno gospodarsko, prosvetno, vojaško in politično središče. Tako je bilo že v apostolski dobi, ko je apostol Pavel v Solunu oznanjal krščansko vero in spreobrnil večje število Grkov, vmes več odličnih žena. To je bila cvetoča in goreča krščanska občina. Apostol Pavel ji je napisal dva pisma.. Odlikovali so se po živi veri, ljubezni in požrtvovalnosti. Bili so vzor drugim vernikom. Apostol Pavel jih je postavljal za zgled drugim krščanskim občinam.

V mestu je bilo več lepih krščanskih cerkva. Turki so jih pozneje spremenili  v mošeje. Ena najlepših je bila cerkev sv. Dimitrija, mestnega patrona, sezidana v 5 st. V tej cerkvi sta gotovo večkrat molila sveta brata Ciril in Metod.

Vabljeni k praznovanju  – saj sta tudi zavetnika našega kraja  in naše cerkve. Praznovanje bo v petek ob 19 uri z sveto mašo.

 

Nedelja Slovencev po svetu  7.7. 2019

»Daleč je tisti čas, ko je zažarela misel, da bi se Slovenci za mejami domovine in tisti, ki so razpršeni daleč po svetu, bratsko sestali z rojaki iz domovine prav tu na Višarijah. Ti romarski in kulturno občestveni shodi z odmevnim imenom so se odlično uveljavili, in to zaradi uglednih oseb, cerkvenih in civilnih, ki so na srečanjih sodelovali in seveda zaradi množic srčno zavednih slovenskih ljudi, ki hodijo na to sveto goro.

Nedelja Slovencev po svetu je priložnost, da se spomnimo na rojake in njihovo pričevanje za slovenstvo  sredi tujine.

Dobrodošli doma – bo 6 julija v lepem in krasnem mestu na Gorenjskem v Radovljici. Srečanje za vse.

 

Zahvala podjetju Plast –kart Toni

Najprej se opravičujem za napačni navedek imena podjetja – ni Robikum ampak kar je napisano zgoraj. Pevci zbora sv. Cirila in Metoda se zahvaljujejo za izkazano pomoč in vam želimo veliko uspeha pri vašem delu. Bog plačaj  vašo dobroto.

Čiščenje cerkve v mesecu juliju 2019

Najprej se zahvaljujem sedanjim sodelavcem v mesecu juniju. V poletnih mesecih veliko hitreje ovenejo rože, ker je velika vročina. V mesecu juliju bodo poskrbeli za lepoto cerkve in njene okolice  sodelavci – prostovoljci Mijavčeva, Gratova, Puciharjeva in Tonijeva ulica. Medsebojni posvet in sodelovanje bo v veliko pomoč vsem skupaj.

Krištofovo nedeljo bomo obhajali v nedeljo 28.7. 2019. Vabljeni z vozili!

Molitev na prvo sredo

Molili bomo naslednjo sredo  ob 19.3o do začetka maše . Molili bomo, da bi tisti, ki delijo pravico, to tudi delali in da bi krivica v svetu ne imela zadnje besede. Spomnili se bomo tudi vseh popotnikov, bolnikov, družin in  odgovornih oseb za Cerkev in domovino.

Obisk bolnikov – prišel bom v petek 12.7. 2019

 

Vesele počitnice z oratorijem 18.8. – 23.8.

Spoznali boste namišljenega junaka Petra Klepca, ki pa ima vsebi veliko moč. To moč Klepec pravilno uporablja in s tem dela velike stvari. Vsi smo k temu povabljeni. Pridi tudi ti.

Revija vzgoja – za učitelje in starše

Prinaša dobre vsebine – Pogovor z Alojzijem Kovšca – predsednik državnega zbora; Pomen družinskega branja, spremljajmo dogodke v naravi. Dobite v avli na polici.

Bralci lepo vabljeni, da tudi sedaj pridete v zakristijo.

Oznanila bodo sedaj oznanjena pri nedeljski maši.