Oznanila župnije Škofljica, 1.9.2019

 

ŠOLA,  OTROK   IN  DOM

 

V odločilnih letih razvojnega procesa šola zaposluje naše otroke, duhovno, duševno in telesno. Za odraščajočega človeka postane pomembno izkustveno področje. Kakšne izkušnje si bo pridobival – s samim seboj, z drugimi učenci, z odraslimi, s svetom,  z veroukom, z obiskom maše, z verskim življenjem doma in v svojih skupinah, za katerega naj bi ga opremila šola, starši in Cerkev – z znanjem in sposobnostmi. Šola ni in ne sme  biti in ne more biti samo posredovalka znanja. Ne gre le za to, da se učenci nekaj naučijo, temveč, da se učijo, učiti se. Šola naj vzbuja radovednost, oblikuje sposobnost presojanja, razvija zmožnost ustvarjalnega izražanja. Otroci naj bi se tako usposobili za duhovno dejavnost in se učili – vadili, da drug drugemu pomagajo pri premagovanju skupnih nalog. Take zahteve postavlja tudi življenje pred vsakega posameznika – v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju.

Večina staršev ima dokaj majhen stik s šolo, veroukom in cerkvijo. Zaželeno bi bilo  večje in enotno vzgojno sodelovanje, med starši, šolo, otrokom in versko vzgojo. Srečanja so bolj formalna. Velikokrat pa so ti sestanki  – srečanja povezana z marljivostjo ali problematičnostjo otroka. Družina ima težave ali nima težav.

Obremenjena mati in prezaposlen oče dobita še dodatne skrbi: kontrola domačih nalog, pomoč pri nalogah, ki jih otroci ne razumejo, preverjanje ocen, stroški za inštrukcije, čas, ki največkrat ni skupna zabava, temveč za obe strani neprijetna dolžnost. Te stvari povzročajo razdražljivost in zato odnosu med starši in otroki niso v korist, ampak ga prej obremenjujejo. Šola postane za družino nek tujek, ki naredi iz očeta in matere nemočna gledalca, drugič pomočnika ali nehote agenta. Starše prisili v vlogo nadzornikov v službi neke tuje sile. Za otroka postane dom pogosto dodaten vir strahu: računa z občutki, boji se kazni.

»Težaven otrok je nesrečen otrok,« je nekoč zapisal O Neil.. T stavek je napravil močan vtis. Gotovo velja tudi za šolske težave. Slaba ocena ali slabo spričevalo nista še nobena nesreča!. Potrebno se je vprašati po vzrokih, posebno če gre za prave šolske težave. Otrok mora biti partner in ne predmet dresure. Marsikaj lahko ostane samo na površju kot veriga navodil, pravil in vzgojnih prijemov, s katerimi starši bolj mislijo  na lastno vest, kot pomagajo otroku. Kje so njegovi problemi?

Vsak človek , tudi vsak otrok, se sprašuje; koliko sem vreden. To vprašanje je tema sv. Pisma. Koliko je vreden človek. Sv. Pismo odgovarja: Verovati v Boga pomeni predvsem verovati , da si svojega življenja nismo dali sami in da nam darovalec našega življenja želi dobro – zastonj!

Pred Bogom ne velja največ tisti, ki napreduje in ima odlične ocene . Jezus je obljubil božjo ljubezen in dajal svojo ljubezen takim ljudem, ki s svojo inteligenco, imetjem in ugledom niso prišli na vrh družbene lestvice.

Naj vaš otrok ve in doživlja; veliko nam pomeniš, radi te imamo! Bogu si nekaj vreden – brez vračila, zastonj. Zato si tudi sebi samemu lahko nekaj vreden! In ta zaklad ni odvisen od ocen, sodb in vrednotenja drugih, tudi v šoli ne. Verska vzgoja sloni na tem, da:

a/ želimo otroke vzgajati po nauku Jezusa Kristusa

b/ da je v družini redna molitev – jutranja, večerna, obhajanje verskih praznikov

c/ da skupaj z otroci redno prihajamo k nedeljski sv. maši

Vero je treba živeti.

Radio Ognjišče ob 25 letnici

Radio Ognjišče prihaja tudi v našo župnijo! Ob njihovem srebrnem jubileju so letošnje kolesarsko romanje Od Marije k Mariji podnaslovili »Od prijatelja k prijatelju«. Kolesarili bodo po naših krajih in se želijo srečati tudi z vami – našimi župljani, poslušalci in Projevci /tisti, ki jih finančno podpirate/. Zato vas vabim, da jih počakate pred cerkvijo na Škofljici po 9 ur v četrtek 5 septembra, da se z njimi na kratko srečamo . Pravijo, da vam ne bo vzelo veliko časa, največ pol urice. Če na srečanje ne boste mogli priti, vas vabim, da v dneh od 5.  do 8 . septembra Radiu Ognjišče še bolj prisluhnete, saj bodo veliko govorili o naših krajih, tudi o naši župniji ali se tudi z kakšnim našim župljanom pogovorili. Ob koncu kolesarskega romanja, bo maša pri Novi Štifti ob 10.oo uri. To bo v nedeljo na Mali Šmaren

Žene, ki rade kaj spečete, povabljene k sodelovanju.

Ekipa za prireditve pri ŽPS – dogovorimo se!

Pevske vaje trenutno za vse zbore po lanskem urniku. Stari in  novi pevci – pristopite!

Prav tako tudi ministranti – vaje ob sobotah 8.3o.

 

V sredo zvečer vabljeni k polurni molitvi po sveti maši – da bi se skupaj trudi li zdravo morje, gozdove , za življenje, za otroke, bolnike, za učitelje, za mladino…za osebne potrebe. Pridruži se nam.

 

V petek bom obiskal bolnike na domu. Pred mašo bomo častili presveto Jezusovo srce. Vabljeni,

Cerkev v mesecu septembru čistijo iz Klanca. Pogovorite se med seboj za delo .

Spored verouka je na oglasni deski – v avli in zunaj.