Oznanila župnije Škofljica, 15.9.2019

NAŠE   KORENINE

 

V petek bo v dvorani občinske stavbe predavanje z naslovom Naše korenine. Na to temo bo spregovorila gg. ddr. Verena Perko, Kraševka. Velika poznavalka slovenske kulturne dediščine. Zaveda se kako so te stvari za vsak narod tudi izredno pomembne in kako vse te velike in majhne stvari  vsakemu narodu in posamezniku dajejo samozavest in spoštovanje tega kar je naše, domače.

Danes se mnogi ozirajo samo po prihodnosti, kot, da preteklosti sploh ni. S tem si pa tudi vsak posameznik in posamezen narod reže korenine svojemu obstoju. Kako bi si mogli misliti in gledati v preteklost, če brišemo naše karantanske kneze, če brišemo Kralja Matjaža, Petra Klepca, Prešerna, Cankarja, Gregorčiča…

Nekateri brišejo našo versko zgodovino. Kakor poročajo viri so verni Slovenci prvo cerkev postavili na Gosposvetskem polju v čast Materi božji. Vse od tedaj je naš narod rastel ob koreninah vere, ne samo ob številnih cerkvicah na gričih, temveč tudi ob Bohkovem kotu, ki ga je poznala vsak hiša, ob katerem so se zbirali v veselih in žalostnih trenutkih – ob času turških vpadov, črnih koz ali pa tudi ob strahotni  II svetovni vojni. Tudi mi rastemo iz teh korenin. Predavanje pripravlja župnijska Karitas Škofljica.

SVETI   NA    SLOVENSKEM

 

Pavlin Oglejski  + 802

 

Zgodovinarji sklepajo, da se je rodil v stari furlanski rodbini. Dobil je dobro vzgojo in najvišjo možno bogoslovno  izobrazbo. Znan pa je njegov smrtni dan 11. januar 802. Bil je »sholastik«, kar pomeni izobraženec. Med učenjak, ki jih je zbiral Karel Veliki je prišel tudi Pavlin. Med temi sholastiki je ostal 10 let. Ta čas je dobro uporabil še za globlji študij, za  državniške in organizacijske izkušnje. Največje prijateljstvo je ohranil z Alkvinom in tudi z Karlom Velikim. Vendar svetega moža ta navezanost s kraljem ni omamila; ostal je pobožen duhovnik, božja čast mu je bila neprimerno veliko več kakor svetna čast in svetne dobrine..

Karel je svoje sodelavce rad nagradil, zato je Pavlinu ponudil izpraznjen sedež v Ogleju. Potem se je Pavlin posebej izkazoval kot izrazit zastopnik Cerkve. Vendar je tudi vladarju ostal zvest. V času njegovega škofovanja se je pojavil kriv nauk – da Jezus ni bil pravi božji Sin. Proti tej zmoti je napisal Tri knjige zoper Feliksa.

Njegovo pisateljevanje je imelo tudi vzgojne namene. Za furlanskega vojvodo Henrika je spisal pravila za bogoljubnost. V knjigi »Spodbude« takole obravnava božjo ljubezen: »Ljubiti pa je največja dobrota, je največja sreča.« Pavlin ni samo pisal ampak je tudi nastopal na  cerkvenih zborih (Regensburg, Frankfurt, sklical je tudi pokrajinsko sinodo v Čedadu, kjer je pokazal veliko organizacijsko sposobnost /od tedaj se prične sobotni delopust in tudi znanje verskih resnic in uvedel izraz »in Sina« v veroizpoved, ki jo molimo pri maši/. Zaradi vsega tega je škof Pavlin užival veliko spoštovanje in ugled pri škofih in tudi pri vsem božjem ljudstvu. Imel je mnogo občudovalcev. Sam Pavlin se je zavzel za pokristjanjevanje Slovencev. Karel se je dvakrat zoperstavil Obrom. Odvrnil je to nevarnost. Slovenci so se v tem času svobodno odločili za prevzem krščanstva. Pavlin pa se je srečal z Oglejskim škofom in solnograškim škofom in sta določila meje, meja je postala reka Drava. Ta meja je ostala ne premaknjena 975 let. Moder mož!

Katehetsko pastoralna šola 2019/20

Na šoli je dvostopenjski študij in traja štiri leta. Prvi dve leti je uvodni študij  – nato se deli v biblično in katehetsko smer. Na drug stopnji slušatelj izbere eno od teh dveh za delo v župniji. Študij poteka ob delu ali drugem študiju. Predavanja so enkrat tedensko. Izpiti sledijo zaključku predavanj posameznega predmeta. Študij se zaključi z pisno nalogo. Tel. 031 679 764 ali tatjana car@rkc.si. Vabljeni mladi za pomoč v cerkvi.

Revija Mavrica

Je odlična spodbuda za rast v veri, ki bo otroke vsak mesec bogatila z dragocenimi vsebinami, uporabili jo bodo lahko tudi pri urah verouka. Vsi novi naročniki bodo ob naročilu prejeli darilo knjigo 5 jezikov ljubezni otrok in obesek za ključe z motivom angelčka. V slovenskem prostoru, kjer veroka ni v javnih šolah, je vsa skrb za versko vzgojo naloga staršev in Cerkve, je toliko bolj  pomembno, da otroci dobijo dobro predstavo o Bogu, ki je ljubi Oče. Letna naročnina za 10 številk + Mavrični zabavnik je 39,90 €.

Revija #najst

Je namenjena zelo pomembni skupini odraščajočih otrok – najstnikom, ki so Mavrico prerasli in se pripravljajo na birmo. Izide 6 krat na leto. Med mladimi postaja ta revija zelo priljubljena, saj od njih prejemamo veliko navdušenih odzivov. Novi naročniki prejmejo darilo, knjigo Iskrice sv. Duha in zapestnico. Letna naročnina za 6 številk  je 27€. Naročite v župnijski pisarni ali pa z naročilnico na svoj dom

Biblična skupina

V ponedeljek ob 20 uri se srečamo v zakristiji in seboj prinesemo sv. Pismo. Gospa Jana Podjavoršek nam bo pomagala prodirati v skrivnosti knjige življenja. Lahko se nam pridružite tudi novi, da bomo skupaj odkrivali kaj od nas pričakuje božja ljubezen.

Srečanje skupine za obnovo misijona.

Vsi, ki ste pripravljali misijon pred letom dni, ste tudi zdaj povabljeni k sodelovanju. Srečali se bomo v sredo po večerni maši v zakristiji. Med nami bo tudi g. pater dr. Silvin Kranjc. Skupaj se trudimo za pravičnejši svet. Če ti je mogoče se udeleži tudi sv. maše pred srečanjem.

Seja ŽPS v četrtek 19.9. ob 20 uri

Naslov letošnjega zvezka je Krščeni in poslani. To je namenjeno vsem članom sodelavcem v župnijskem življenju pa tudi vsem vernim bratom in sestram. Ne smemo tega omejevati samo na neke skupine ali ljudi. Krščeni smo bili in vsi smo poslani vsak na  tisti del teritorija kje živimo svoje življenje /otrok na igrišču, mladinec na plesišču, mož in žena v hiši, družini, starejši v domu. Jezus nas pošilja. Zberemo se v četrtek ob 20 uri.

Mladi v soboto valjeni v Stično na srečanje mladih, začetek ob 9 uri in konča se ob 17.3o. Pestri programi, delavnice, maša, priložnost za sv. spoved, glasba.

 

Vsi ključarji imamo srečanje v torek ob 20 uri  v zakristiji.

Maša   ob srečanju bolnikov 29.9. bo ob 11 uri. Vabljeni.