Oznanila župnije Škofljica, 29.9.2019

 

DNEVI PRENOVE

V preteklem letu smo doživeli nekaj dni duhovne prenove in poglabljanja v življenje Cerkve in v svoje osebno življenje. Tudi letos vas vabimo k skupnim doživetjem in k obnovi in utrditvi našega verskega prepričanja. Lani smo obhajali misijon pred praznikom Kristusa Kralja. Tudi letos smo si izbrali ta vikend, od 22.11. – 24. 11. 2019. Naslov smo si izbrali – NISMO SAMI -USMILJENI OČE JE Z NAMI. Tema je torej božje usmiljenje. Kako velika je ta tema – papež večkrat govori o tej temi, o božjem usmiljenju. Obhajali smo tudi leto božjega usmiljenja. O tem še drugič kaj več. Tudi letos se bomo pripravljali na dneve prenove. Ker stopamo v mesec oktober, ki je posvečen molitvi rožnega venca, ga bomo molili v ta namen. Po vsaki sveti maši pa bomo prisluhnili kratkemu stavku iz sv. Pisma, ki govori o božjem usmiljenju. Zatem pa bomo zmolili še Oče naš in zdravo Marijo. Če vas ne bo v cerkev k maši pa to molitev opravite doma v ta namen. Za vsak dan bo zapisana v Našem glasu. Naš glas postavite doma na vidno mesto, da vam bo pri roki. To je delo za prenovo nas samih, naše župnije, škofije, Cerkve. Vsi smo povabljeni – starejši dajmo zgled mlademu rodu.

1.10. – Srce je simbol ljubezni. Na Jezusa gledamo predvsem pod vidikom neskončne ljubezni. Apostol Janez je zapisal »Bog je ljubezen.« Oče naš…

2.10.– V psalmu prosimo: »Čisto srce o Bog mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti« (Ps 51,12).

3.10. — Sv. Pavel je v pismu Galačanom zapisal: » Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje« (Gal 4,4).

4.10. — Božja pravičnost prihaja do nas po božji ljubezni. Vsak izmed nas lahko reče s svetim Pavlom: »Živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20).

5.10. — Jezusov ljubljenec Janez je zapisal: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bo imel večno življenje« (Jn 3,16).

6.10. — Jezus je daroval svoje življenje za naše odrešenje na križu: Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijateIje« (Jan 15,13 ).

SVETI NA SLOVENSKEM
Sv. Domicijan + 802
O sv. Domicijanu vemo le malo podatkov. Sporočilen je njegov nagrobnik, ki ga je našel arheolog Franz Glasser leta 1992. Na tem epitafu piše: »Tukaj počiva knez Domicijan, ki je v času cesarja Karla premagal poganstvo in privedel ljudstvo k veri. Nagrobnik je arheolog našel v Millstatu v cerkvi. S tem je potrdil zgodovinsko verodostojno karantanskega kneza Domicijana. Temu so nasprotovali nemški nacionalistični zgodovinarji 20. stoletja. Verno ljudstvo pa je Domicijana častilo že od 12 st. naprej — častili kot svetnika. Po zapisih naj bi ga krstil sv. Rupert a je to le malo verjetno, krstili naj bi ga, nekdo od učencev sv. Ruperta. Na tem kraju, v mestu Millstat pa je našel veliko število poganskih malikov /kipov/, na kar kaže tudi ime samega kraja. Ime Millstat pride od besede /milae statue/ svetišče, ki je bilo pogansko in posvečeno tisoče bogovom.

Domicijan da svetišče posvetiti vsem svetim. Kot dokazujejo njegove zasluge je svoje vzorno življenje srečno končal v miru z Bogom in ljudmi.
Češčenje sv. Domicijana so zelo širili vitezi sv. Jurija. V 17. in 18. st. so sv. Domicijana uradno častili kot zavetnika Koroške. Tudi proti temu so nastopali nemški nacionalisti do 20. stoletja. Vse so razglašali za legendo. Po zgledu sv. Bonifacija je dal zbrati vse malike, kipe in jih vreči v jezero pri Millstatu. To podoba pa je navdihnila italijanskega kiparja Jurija Inge, da je postavil sredi jezera sv. Domicijana, ki meče v jezero poganskega malika. In to je osnovno sporočilo čaščenja sv. Domicijana tudi danes: odpovedati se v svojem življenju čaščenju sodobnih malikov, torej vsemu, kar nasprotuje osnovnemu sporočilu Kristusove blagovesti, ki jo je povzel v zapoved: »Ljubi torej Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in z vsem mišljenjem in vso močjo. — Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« /Mt12,29/

Bralci misli po maši prvi teden

Torek — Imre Jerebic, sreda Alojzij Goršič, četrtek Darja Gregorič, na Gumnišču Stane Kočar, petek Matevž Strgar, sobota Jože Tominc, nedelja ob 8. uri Stane Kočar, ob 10 uri Katarina Jakše. Po možnosti se držimo razporeda.

Čiščenje cerkve – mesec oktober Vsem, ki se v mesecu septembru darovali svoj čas za lepoto božjega svetišča in okolice se zahvaljujem. Ko lepšamo božje svetišče, kažemo tudi svoj odnos do svetega. Kaj nam pomeni cerkev z veliko in malo začetnico. Temu veličastnemu ljudstvu po krstu pripadamo tudi mi. To so tudi naše korenine. V mesecu oktobru vabim k sodelovanju vasi Zalog in Glinek. Dogovorite se za sodelovanje — za delo.

Vabilo na dekanijsko srečanje mladih — Škofljica Spoštovani mladi prijatelji! Prisrčno vas vabimo, da se nam pridružite na jesenskem dekanijskem srečanju, ki bo potekalo v petek 4.10. 2019 ob 18 uri. O božjem usmiljenju nam bo spregovoril g. župnik Martin Golob iz Srednje vasi v Bohinju. Po nagovoru pa bo sledil družabni del večera. Veseli nas, da se bomo srečali ter stkali nove vezi. Pridite in se nam pridružite. Naj se božje usmiljenje dotakne naših src.

Rožni venec v mesecu oktobru 2019 Vsak večer bomo milili pred sveto mašo. Za rožni venec potrebujemo pol ure. Zato se bomo vedno zbrali pol ure prej. K molitvi naprej vabim vse farane, vesel pa bom tudi mladih in otrok, da se nam pridružijo. Posebej vabim mlade, ki se pripravljajo na birmo in tudi njihove starše. Molitev nas bliža Bogu, nam daje moči, nas ozdravlja, nas rešuje, nam vliva upanje… Ali bomo vse te dobre stvari zavračali. Pokažimo ljubezen do Boga, do matere božje in do bližnjih. Tudi na naših domovih obnovimo molitev in naj se sliši »iz naših stanovanj«

V sredo vabljeni k mesečni molitvi po maši — za pomlad v vsej Cerkvi. Duh ohranja srce mlado. Pridruži se!