Oznanila župnije Škofljica, 6.10.2019

 

JE NEKAJ NAROBE?

V naši Cerkvi nekaj ni v redu!. Človek, ki je na samem vrhu naše zemeljske ustanove, pogosto govori o sebi kot grešniku in hodi k spovedi. Fotografije klečečega papeža v spovednici so obkrožile svet, toda iskra, ki bi sprožila posnemanje, ni preskočila Nasprotno pa moramo ugotoviti: zakrament spovedi je v krizi. Tisti, ki otroke pripravljajo na njegov prejem, ga sami vse manj prakticirajo. Za neplavalce iz vode pravzaprav skrbijo reševalci iz vode, ki ne znajo plavati.

Duhovnik iz področja pastorale v Nemčiji pripoveduje sledeče: »V naši župnijski cerkvi smo poskušali sledeče to ponazoriti s posebno akcijo — spoved. Vse stranske vhode srno zaprli in usmerili ljudi h glavnim vratom. Ob vstopu v cerkev so najprej zagledali ponjavo, ki smo jo napeli med stebra pod korom, in na njej je z velikimi črkami pisalo »Vhod samo za grešnike«.. Razprava, ki se je razvnela ob tem, je segala od »Najraje bi se takoj obrnil in odšel domov« do »Končno prostor zame«. Kdor je prišel k maši, je ob izhodu iz cerkve na zadnji strani ponjave zagledal napis »Izhod za svetnike.« Mnogi so izrazili voljo ali ne bi bilo bolje napis odstraniti, saj je škofova vizitacija bila ravno v postnem času. Napis smo ohranili in škofu je bilo prav. Nekdo je napis fotografiral in fotografijo poslal dnevniku : Novi Zuericher Zeittung. Slika je vzbudila veliko zanimanje. Uporabili so samo prednji del napisa, zadnjo stran razumejo le kristjani in da le njih prepriča.

Cerkev je znotraj tako visoka zato, da se lahko pred Bogom vzravna tudi največji človek, pa čeprav je v božjo hišo vstopil še tako sklonjen. Če gre lahko ta sklonjeni človek v svet vsaj malo razbremenjen in bolj vzravnan potem je bilo srečanje z Bogom dobro. Kot že rečeno: Nobena cerkev ni prenizka, da ne bi mogel človek vzravnano stati pred Bogom.

Misel po maši 7.10. — 13.10. 2019

7.10. — »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek« — je zapisal evangelist Matej.

8.10.- O Jezusu je zapisal Marko »Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnoge stvari.«

9.10. — Nikogar ni izključeval iz svoje dobrote in je dejal: »Kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.«

10.10. — V priliki o izgubljenem sinu Jezus govori: »V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«

11.10. — Na očitek, da se druži z grešniki je Jezus odgovoril: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«

12.10. — Tudi evangelist Marko je pokazal na božje usmiljenje: »Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«

13.10.- Teologija apostola Janeza je globoka in on zapiše: »Nisem prišel, da bi svet sodil, namreč Jezus – ampak, da bi ga rešil.«

SVETI NA SLOVENSKEM
Sv. Modest + 763
Karantanski knez Hotimir je prosil škofa v Salzburgu naj obišče njegove rojake, da bi jih potrdil v veri. Sam ni mogel, zato je poslal škofa Modesta. S seboj je vzel več duhovnikov in diakonov. Škof je ostal tu vse svoje življenje. Ta zapis je ohranjen iz 9. stoletja — je edini zgodovinski podatek o Modestu. S svojim botrom, ki je bil Lupa, je vse do smrti ohranjal stike. V zahvalo, za vero je vsako leto salzburški cerkvi pošiljal darove, ki so sčasoma prerasli v obvezno dajatev. Novi škof Modest /skromen ali blag/ se je naselil pri Gospe Sveti, nasproti Krnskemu gradu. Ustanavljal je verska središča in od tu vodil poučevanje. Modest je bil odličen pastoralni delavec. V tem času ni bilo iz poganske strani nobenega upora. Po njegovi smrti sta se pojavila dva, ki pa jih je knez Hotimir z modrostjo uspel zaustaviti, ko je prišlo do tretjega upora pa so ga Bavarci zatrli. Karantanci pa so ostali zvesti veri Jezusa Kristusa. Naprej je krščanstvo živelo v miru po zaslugi modrih in vernih mož in žena.

Sv. Modest je umrl pri Gospe Sveti in je najbrž tudi tam pokopan. Grob je umetniško urejen, kakor se spodobi za velikega apostola Slovencev. Slovenci ga že stoletja radi obiskujemo, saj je on prvi, ki je na slovenskih tleh pridobil svetništvo. Sv. Modesta prikazujejo z cerkvijo v levi roki. Ko so gradili novo cerkev na Zlatem polju pri Kranju so jo posvetili sv. Modestu.

Romanje Karitas — Škofljica 19.10. 2019

V soboto 19. oktobra 2019 se bomo ob 8. uri odpeljali v Radovljico, kjer si bomo po maši v župnijski cerkvi sv. Petra z vodstvom ogledali še mestni in čebelarski muzej ter čudovito mestno jedro. Sledilo bo kosilo in ogled lectarskega muzeja. Pot nas bo nato vodila v Kropo z vodenim ogledom kraja, kovaškega muzeja in vigenc. Prijavite se gospodu župniku ali tajnici Mariji Kraškovic na tel. 031 391 069 v najkrajšem možnem času zaradi rezervacije terminov. Vabljeni.

Katehumenat — Grosuplje Vse, ki bi radi prejeli vse tri zakramente /krst, birmo, spoved in sv. RT se prijavite v župniji Grosuplje.

Zahvala za darove — v nedeljo ste pri maši darovali za semenišče in bogoslovce v Ljubljani. Vsem darovalcem se zahvaljujem v imenu vodstva semenišča in v imenu sedanjih bogoslovcev. Bog povrni!

Molitev v oktobru — rožni venec Bog nam podarja čas. Ta čas uporabljamo za delo in za življenje. Ta čas pa nam je darovan, da se tudi Bogu zahvaljujemo za velike dobrine, ki nam prihajajo iz božjih rok. Zato je naša misel čez dan in ob koncu dela usmerjena tudi k Bogu. To storimo v molitvi — v premišljevanju, v nabožni pesmi, v občudovanju božjega stvarstva, v ljubezni do bližnjega, pri sv. maši, spovedi, pokori in postu…Naj ne bo naše življenje samo tekma s tem svetom, kajti naše srce je nemirno dokler ne počije v Bogu je misel sv. Avguština — cerkvenega učitelja. Vsak večer v krogu družine nekaj storite v ta namen — slavite Boga!

Čaščenje sv. RT v soboto 12.10. 2019 Kakšno veselje in srečo je doživel cestninar Zahej, ko se je pri njem ustavil Jezus Kristus. S kakšnim veseljem se je podal z drevesa in se mu ponižno približal. V svoji hiši je napravil gostijo — praznik in sklenil, da se poboljša. Povrnil je vsem svojim oguljefanim in to četverno. In Jezus mu pravi: »Danes je tej hiši prišlo zveličanje.« Letos obhajamo 33 leto posvečenja naše cerkve in Jezus nas stalno vabi naj pridemo k njemu in se z njim srečamo.

Spored češčenja

8. -9. ura Gumnišče, Zalog, Drenik, Gorenje Blato, Glinek

ob 9. bo sv. maša

10. — 11. ura Klanec; Primičeva, Ob potoku, Malnarjeva, Pod hrasti

11. — 11.3o otroci od 1. do 4. razreda

11.3o — 12. ure od 5. do 9. razreda

od 12. — 14. se prekine

od 14. — 15. od križišča proti Ljubljani — vse ulice

15. — 16. ure celotna soseska Lanišče

16. — 17. ure razne skupine v župniji.

Ob 17. uri bo sv. maša, ki jo bo vodil pater iz Stične.

Čez dan bo tudi prilika za sv. spoved. Vzemimo si čas za Jezusa in ga počastimo v imenu celotne naše škofije. Župnija praznuje žegnanjsko nedeljo Vabljeni k praznovanju posvetitve naše župnijske cerkve. Zavest, da med nami prebiva Jezus Kristus, ki je naš Odrešenik, se borno z veseljem udeležili. Skupaj bomo obhajali sv. daritev ob 8. in ob 10. uri. Po maši se bomo zadržali v skupnem praznovanju pred cerkvijo. Želimo, da bomo skupaj zapeli kakšno pesem. Gospodinje naprošam za pecivo za praznično nedeljo. Hvala!