Temeljni kamen naše župnijske cerkve

TEMELJNI KAMEN

 

Temeljni kamen za cerkev sv. Cirila in Metoda, zavetnikov Evrope, na Škofljici, polagamo v nedeljo, 21. aprila, 1985 ob 16. uri, ko vesoljna Cerkev slavi Metodovo leto ob 1100-letnici njegove smrti. Katoliško Cerkev vodi Kristusov namestnik, prvi slovanski papež, Janez Pavel II., ljubljansko nadškofijo pa nadškof in slovenski metropolit dr. Alojzij Šuštar, ki tudi predseduje današnjemu slavju.

Družbo, v kateri živimo, ta čas predstavlja predsednik predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije Veselin Djuranović, ožjo domovino Slovenijo pa predsednik predsedstva SR Slovenije, France Popit. Potrebo po novi cerkvi smo čutili že pred mnogimi leti, posebno pa še po ustanovitvi samostojne župnije na Škofljici, 4. novembra 1976, saj nova župnija ni imela svoje župnijske cerkve. Začasno sta prevzeli to vlogo šmarski podružnici sv. Uršule v Lanišču in sv. Duha na Gumnišču.

Zbiranje potrebnih soglasij in dovoljenj je vodil župnik Peter Kvaternik. Po dolgotrajnih usklajevanjih različnih stališč in mnenj, pri čemer je uspešno sodelovala tudi občinska komisija za odnose z verskimi skupnostmi, je bilo s strani pristojnega občinskega organa, dne 18. maja 1984, izdano gradbeno dovoljenje. Načrte za novo župnijsko središče je zasnoval dipl. ing. arh. France Kvaternik. Gradbena dela je prevzelo Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, nadzor nad deli pa dipl. ing. gr. Matjaž Karlovšek.