Oznanila župnije Škofljica, 20.10.2019

 

ZA  ČLOVEKA TRD  OREH

 

Cerkev je že na 2. vatikanskem cerkvenem zboru opozarjala na prenovitev zakramenta božjega usmiljenja. To pomeni, da je že na boljši poti, gre k prenovi. Pravzaprav postajajo spovednice v naših cerkvah odveč in zaprašene. Celo nekateri duhovniki neradi spovedujejo in mladi ljudje se vse bolj odmikajo od prakse spovedovanja.

To je dejstvo, ki ga ne moremo zanikati. Vendar moramo zaupati sv. Duhu, ki vodi Cerkev. Potrebna je bila kriza. Res pa je tudi, naj bo rešitev krize kakšna koli, človek se bo vedno težko spreobrnil, kesal in spremenil. Skratka, biti moramo optimisti, polni vere, vendar ne naivni.

Kriza je hči svojega časa. Na to vplivajo različni dejavniki. Človek hiti naprej in si vedno bolj zakriva božjo prisotnost. Leta po vesolju in sploh ne opazi, da ga podpira božja moč. Močno se zanaša nase, hkrati pa je v svoji naivnosti čisto otroški. Leta nad oblaki, si umišlja, da lahko obvlada svet, pozablja pa, da ga nosi »reaktivno letalo« božje moči.

Sodobnemu človeku se čedalje bolj upira vera, ki bi bila nekakšno psihološko  zatočišče. Čedalje bolj se mu upira vera, ki bi bila formalistična, legalistična z magijo podprta vera. Od tod lahko pričakujemo tudi nove sadove zakramenta božjega usmiljenja.  Praksa posameznega  vernika pa je večkrat deležna hudih obtožb in očitnega nasprotovanja:

  • do sedaj je spoved vzpodbujala zelo individualistično versko obnašanje
  • vezana je bila preveč na sam greh
  • ni bilo jasno določeno kaj je spoved in kaj je duhovno vodstvo

Če je imel zakrament odpuščanja različne oblike, pomeni, da ima lahko še vedno »novo zgodovino, novo prihodnost, ki pa je ne moremo docela predvideti – neprepoznavna prihodnost kot je trenutno neprepoznavna njegova preteklost.

Misel po maši –  obnova misijona 2019

21.10. – Jezus je v čolnu spal in so ga zbudili s prošnjo: »Gospod, reši nas! Izgubljeni smo!« Tedaj je vstal in zapretil vetrovom in jezeru in nastala je globoka tišina /Mt 8,25/.

22.10. – Desni razbojnik je prosil umirajočega Jezusa: »Jezus spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Dobi odgovor – še danes boš z menoj v raju /Lk 23,42/.

23.10. – Jezus nam postavlja za zgled  cestninarja in njegovo molitev: Bog bodi milostljiv meni grešniku /Lk 18, 13/.

24.10. – Zelo jasne so besede apostola Janeza: »Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas. Če pa svoje grehe priznavamo nam bo Bog odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. /1Jan 1,8/.

25.10. –  Prejmite sv. Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni – je Janez zapisal Jezusove besede velikonočnega zakramenta.

26.10. – Starček Simeon  je v templju napovedal: »Glej ta je postavljen  v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo /Lk 2,34/.

27.10. – Že prerok Izaija je napovedal: »Gospod je naložil nanj krivdo nas vseh« /Iz 53,6/.

 Hvala sodelavcem!

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Sv. Maksim Emonski    + 390

 

Sveti Maksim škof v Emoni, zavetnik te stolnice in mesta, po vladanju velik, po kreposti stanovitnosti večji, po svetosti največji. Praznuje se 29 maja. T kamniti napis je bil postavljen leta 1911 pod kipom sv. Maksima Emonskega. O njem poroča legenda iz 16 st.. Ta pripoved pa pripoveduje o drugem mučencu z istim imenom Maksim ki je živel v Efezu okrog 250 leta. O Maksimu iz Emone pa zvemo, da je bil na sinodi v  Ogleju 381n in v Milanu 390, kje so škofje ponovno obsodili arianizem. Maksim ni umrl mučeniške smrti, saj je cesar Teodozij leta 380 razglasil za državno vero, 391 pa je prepovedal vsakršno pogansko bogoslužje. Da je umrl v sluhu svetosti lahko sklepamo iz zaključkov sinode v Ogleju. Kar osem škofov, ki so bili v Ogleju na sinodi je Cerkev razglasila za svetnike. K temu lahko dodamo tudi to – razgibano duhovno življenje Bogu posvečenih  oseb obeh spolov v rimski Emoni. O tem vzornem življenju piše tudi naš rojak sv. Hieronim. V koledar bogoslužja je bil Maksim Emonski sprejet leta 1687. Tudi po legendi so hoteli izpričati  vero tega velikega moža – opozoriti na pomen zvestobe Kristusu zlasti takrat ko je na preizkušnji  pravovernost nauka vere, ki jo je potrebno braniti, če je nuja tudi za ceno svojega življenja. Prav to dvoja pa je izpričano pri prvem škofu v Emoni – Ljubljani. Priporočajmo se mu.

Odpustki za rajne

Za grehe, ki so glede na krivdo že odpuščeni, je mogoče dobiti odpuščanje časnih kazni. To se imenuje odpustek, ki ga vernikom posreduje Cerkev kot oskrbnica odrešenja. Verniki jih morejo kot prošnjo vedno nakloniti tudi rajn im. Zase opa so sposobni  prijeti odpustek le, če so v stanju milosti.

Delni odpustek prejme kristjan, ki pobožno uporablja  nabožne predmete, ki v delu dvigne svojega duha k Bogu, je usmiljen do svojih bratov in sester, ko se radovoljno odpove dovoljeni reči, ki jo ima rad. Popolni odpustek je mogoče prejeti le enkrat na dan. Izpolniti je treba tri pogoje /spove, obhajilo in molitev po papeževem namenu. Potrebna je izključitev vsake navezanosti na greh, sicer je odpustek le delen. Po papeževem namenu lahko molimo oče naš. V teh dneh radi pomagajmo rajnim z odpustki. Potrudimo se za možnosti, ki nam jih daje Cerkev.

Molitev za rajne

Poznamo telesno in duhovno delo usmiljenja. Pri verouku smo se učili, da je dobro delo mrliče pokopavati in za žive in mrtve Boga prositi. Lepo je ko se spominjamo svojih rajnih staršev, moža, žene, otrok, umrlih v prometnih nesrečah, sosedov, učiteljev, sodelavcev v tovarni in še in še bi lahko naštevali. Na to nas spominja tudi večerni ave – zvon, ko najprej molimo angel Gospodov ob koncu pa dodamo tudi molitev za naše brate in sestre, ki so se poslovili in odšli iz naše srede. S tem pokažemo ljubezen do njih, ne samo s tem, da gremo na grob in prižgemo toliko in toliko sveč in prinesemo cvetje. Molitev gre čez minljivo in doseže naše ljubljene brate in sestre. V teh dneh pa boste lahko darovali tudi za maše, ki jih bomo darovali čez leto za naše rajne.  Na list, ki ga boste prejeli v pismu boste zapisali ime in priimek za koga naj molimo in darujemo sv. mašo. V ta namen pa tudi sami pridite k sv. maši. Povezani smo z našimi rajnimi. Maše so vedno zapisane v Našem glasu.

Uro bomo iz sobote na nedeljo pomaknili za eno uro nazaj!

 

Maša na dan Vseh svetnikov bo ob 9. uri in ob 14. uri. Pridi!

Sv. Uršula  – devica in mučenka

V ponedeljek  je god sv. Urške – zavetnice in priprošnjica soseske v Lanišču. Viri poročajo, da prvotno ta cerkev ni bila njej postavljena v čast, temveč drugim sveti. Komu – ne vemo točno. So bolj ugibanja. Naši predniki so se ji priporočali v vojnih stiskah in molili k njej za srečno zadnjo uro, pri boleznih otrok in za duše v vicah. Na Slovenskem sta posvečeni njej v čast dve župnijski cerkvi in deset podružnic. Ohranjenih je tudi več ljudskih pesmi. Gotovo pa so na vse to češčenje imele vpliv tudi  redovnice uršulinke. Ustanovile so mnogo zavodov za dekleta in jih tudi mnogo izobrazile versko in splošno kulturno. Če je na svete Uršule dan lepo, bo lepa jesen in si bo tudi lenuh lahko pripravi dovolj stelje , pravijo ponekod. V celjski okolici pa velja da sv. Uršula zemljo zaklene.  Sv. maša bo v ponedeljek ob 18 uri v Lanišču in v nedeljo 27.10. 2019 ob 10 uri. Lepo vabljeni k praznovanju.

Krščevanje v mesecu novembru

Ko starši nekoga izberejo za botra, s tem dejansko izkažejo priznanje (čast) dotični osebi. S to izbiro nekomu zaupajo svojega otroka – novokrščenca v varstvo in prijateljsko povezanost. S tem boter sprejme dolžnost skrbeti za krščenčevo duhovno življenje vse do smrti. Boter je namreč pri krstu priča in porok vere in predstavlja Cerkev, kateri sam pripada kot živi član. Starši prijavite otroke, da se razlije na njih božja ljubezen.

Spoved za  Vse svetnike  25.10. ob 18 uri

Jezus nikoli ne odpušča množici vedno le posameznikom. Ne najdemo odlomka o množicah. Vedno je osebno dejanje Boga, ki se obrne k posamezniku. Pridi in napravi račun z Bogom.