Oznanila župnije Škofljica, 28.10.2019

 

IZZIV   SMRTI  –  TEČI,  TODA  KAM?

 

 

Moderne kulture so od bibličnega oznanila ohranile samo to: »usmerjenost v prihodnost«. Istočasno pa razglašajo za neobstoječ in celo ta škodljiv cilj, h kateremu je treba teči, nagrado, kakor jo pojmuje apostol Pavel. Temu cilju in tej nagradi so pripisale druge vsebine , vse zaprte v zgodovino. Nekdo je dejal: »Fraze razumnikov in politikov so razvidne na prvi pogled: vse imajo glagole v prihodnjem času.«

Samohotno hrepenenje človeka po prihodnosti je bilo popolnoma preusmerjeno v kolektivno prihodnost: v tisočletni rajh, v kraljestvo uresničenega komunizma, v družbo neomejenega porabništva in blaginje. Nasprotno pa so bila odrinjena vprašanja o osebni prihodnosti; ta so prekleli, jih obtožili individualizma in odtujenosti.

Prav v teh letih pa je prišlo do obračuna. Moderne napovedi o kolektivni  prihodnosti so se izkazale kot to kar so: naivne in zavajalne utopije, miti, pravljice za otroke, ki so se po vrhu imeli za odrasle, druge pa so razglašali za otročje.

Tako je ostal samo nagon, ki nas žene naprej. Toda kam naprej? H kateri prihodnosti, če se je tista kolektivna, ki so jo slikali preroki, izkazala zgolj za krajino, naslikano na steno? In če prihodnost slehernika končuje smrt in njena stena, na katero nobeden tistih slikarjev na zna ničesar naslikati?

Molimo za uspeh obnove misijona – vsak večer samo stavek

 

28.10. V očenašu vsak dan molimo: »Odpusti nam naše dolge!« Vsi smo grešniki, naj to priznamo ali ne.

29.10. –Z veseljem boste zajemali vodi  iz studencev odrešenja – govori Izaija.

30.10. – Sv. Pavel imenuje  nebeškega Očeta »Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe

31.10. Bog naroča preroku Izaiju – »Tolažite, tolažite moje ljudstvo, da je njena tlaka dokončana in njena krivda poravnana.«

1.11. – Jezus je učil – »Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.«

2.11. –  Jezus je ob mrtvem Lazarju rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdo vame veruje, bo živel tudi če umrje.«

3.11. – On  je naša sprava. Bog nas je po Kristusu spravil s seboj.

Radi in pobožno vsak večer preberemo samo stavek za tisti večer. To naredimo tudi po vsaki sveti maši v skupnosti cerkve.. Če je le mogoče se pogovorimo na kratko o stavku,.

Ta teden sodelujejo:  Nada, Imre, Rok, Stane, Matevž, Katarina, Darko, Alojz M.

Postanimo PRO – PRIJATELJI RADIA OGNJIŠČA in ga podprimo z darom2,5€ na mesec, oziroma 30€na leto. Darovi so za njih pomemben vir preživetja, saj predstavljajo skoraj  50% prihodkov, brez katerih radio Ognjišče ne bi mogel biti to kar je. Pokličite na 01/ 512 – 11- 26.

 

Priprava na krst – v torek ob 18.3o  v zakristiji

Otroka bomo vsak dan klicali z njegovim imenom. Njegovo ime bo beseda, ki jo bomo od rojstva do njegove smrti nad njim največkrat izgovorili. Zato naj bo ime lepo, prijetno /ne samo nam ampak tudi nekoč otroku/, naj ima neki pomen in nalogo. Ta pomen in nalogo moramo poznati že, ko dajemo ime. Če damo npr. ime Peter ali Andreja ali David, je tukaj jasno poslanstvo teh mož, ki so se čutili od Boga poklicane. In tako vsi možje in žene, k so kot svetniki napisani na krščanskem koledarju. Lepo vabljeni.

Oktobrske  – novembrske počitnice

Otroci in mladi bodo imeli teden dni počitnic /žura, zabave, uživanja, zapravljanje časa – ali pa nasprotno vključeni v vse mogoče dejavnosti, da bodo tudi v tem času polno zaposleni. Kaj bo prinesel ta teden počitnic. Kakšen bo njihov izplen. Bo šlo to v dobro otroka, družine, skupnosti. Otroci so v tem času prepuščeni na milost in nemilost raznim propagatorjem. Kaj jim bomo svetovali – dragi starši. S čim in kako naj uporabijo prosti čas?

Ustvarjalne delavnice za 8. in 9. razred

Delavnice bodo potekale 28 in 29. 10.2019 od 8 do 15 ure. Za udeležence bo pripravljeno tudi brezplačno kosilo. Delavnice bodo potekala v Zavodu sv. Stanislav v Šentvidu nad Ljubljano – klasična gimnazija. Vrata zavoda so vedno odprta za skupine ali pa tudi za posameznika. Več in formacij in prijava je na strani www.stanislav.si.

Srečanje članov ŽPS naše dekanije bo v nedeljo 3.11. ob 15 uri v Šentvidu pri Stični. Na srečanju bosta sodelovala gospa in gospod Sitar – zakonca.  Po možnosti se člani zberemo pred cerkvijo ob 14.3o. Vaja dela mojstra!

 

Novembra čistijo cerkev – Gumnišče – Dogovorite se med seboj za delo.

 

Novembrska pisma še vedno lahko oddaste v nabiralnik v zakristiji. Hvala.

Akcija Stiska

Nadškof Stanislav je to akcijo pospremil z besedami – Pred vami je položnica Karitas za akcijo Stiska. Ne gre za velik znesek, gre za majhna znamenja dobrote in sočutja do pomoči potrebnih s katerim dokazujemo, da je temeljna vrednota še vedno človek. Biti človek človeku je nedvomno največja zmaga, ki jo moramo doživeti v času,

 ko še vedno mislimo, da je denar sveta vladar. Vaš dar, ki ga boste namenili za akcijo Stiska bo porabljen za nakup hrane in pomoč pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. Hvala vsem dobrotnikom. Geslo matere Terezije: »Ljudje potrebujejo predvsem vaše roke, da jim služijo in vaša srca, da jih ljubijo.«

Zaključek oktobrske pobožnost – v četrtek

Vsem, ki ste si večkrat ali pa tudi samo enkrat vzeli čas za molitev rožnega venca v mesecu oktobru se zahvaljujem. To je zemeljska hvaležnost. Iz božjih rok pa pričakujte tudi  sam božji dar. S to molitvijo želimo opozarjati tudi na redno molitev po naših domovih. Gotovo ne bomo molili celega rožnega venca, vsaka krščanska družina pa naj moli vsaj nekaj vsak večer. To je naloga najprej očeta in matere potem pa tudi otrok, da ne opuščajo skupne molitve. Brez molitve in prošenj k Bogu tudi blagoslova ni ne nad delom, ne nad domom, ne nad zdravjem… »Kdor trka se mu odpre.«

Praznik Vseh svetih

Na sam praznik nas preveva veliko veselje, kajti brez mejno število umrlih so že dosegli večni cilj – slavo v Bogu. Ob tem se spomnimo na slavo tudi naših bratov in sester. Praznik je dan hrepenenja po večni sreči, večnem življenju in ljubezni z Bogom. Dopoldne bo maša ob 9 uri.  Ta dan bo druga maša ob 14 uri in po maši se bomo podali na božjo njivo, kjer se bomo v duhu srečali z našimi rajnimi brati in sestrami. Zemeljsko življenje se v drugačni obliki nadaljuje v večnosti. Zato molimo drug za drugega. K molitvi se bomo zbrali zvečer v kapeli ob 17.15. Pridi in prosi  za svojega bližnjega, ki ga je Bog poklical s tega sveta.