Oznanila župnije Škofljica, 17.11.2019

 

V  PREMISLEK

 

Zakrament odpuščanja je slovesno liturgično dogajanje. Znova bi mu bilo treba vrniti ta vidik slovesnega liturgičnega dejanja, ker poudarja božji praznik ob vrnitvi sina. Ta zakrament poudarja tudi cerkveno razsežnost, odgovornost vseh in odgovornost do vseh.

*

Krst je prvi korak sprave. Je prehod iz teme v svetlobo. Vendar je hoja v svetlobi naporna, človek pa je zelo šibak. Nenehno ga mami v temo.

*

Da pokažemo  slovesnost in resnost pri obhajanju zakramenta sprave, je potrebno, da se na prejem tega zakramenta vestno pripravimo.

*

Pokora je spreobrnjenje. Torej ne gre za neznatno dejanje. Če postane dejanje iz navade, se kaj zlahka zreducira na komedijo.

                                                        *

Mehanično ponavljanje nekega zakramenta učinkuje tako, kot, da bi tolkli v prazno. Železo je na nakovalu a udarci padajo na nakovalo in ne na železo.

                                                    *

Vsakdo mora izprašati svojo vest in storiti tisto, kar mu bolj pomaga, da bi prišel do pravega spreobrnjenja

                                                      *

Bog je hotel, da bi prišlo njegovo odpuščanje po odpuščanju  bratov. Preveč smo namreč pripravljeni spodriniti brate.

Molitev za obnovo misijona – 2019

Jezus odpušča grešniku in uči, da je odpuščanje največje božje veselje. »Prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetim pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja /Lk 15,7/. »Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba«. /Lk 15,32/.

Odpuščanje je božje praznovanje!

18.11. – Jezusova pot skozi življenje je bila zaradi naših grehov zaznamovana s križem. Starček Simeon je v templju napovedal: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje.«

19.11. – Jezus je naše življenje. To življenje hoče podeljevati nam, saj pravi: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir.

20.11. – Bog nas je po Kristusu spravil seboj. Po njem smo zdaj dosegli spravo. On je naša sprava (Rim 5,11).

21.11. – Kristus je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov. On je Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta.

22.11. – »Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega, morda bi se kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.«

Ta teden sodelujejo: Nada, Darja, Urška, Stane, Darja in Imre

Hvala za molitev in trud, ki ste ga izkazali  v pripravi na obnovo misijona.

Kako čudovito je božje usmiljenje, nam v tolažbo in rešitev.

 

Teden zaporov 17.11. – 23.11. 2019

Pred nami je teden zaporov, ki se vsako leto obhaja v okviru katoliške cerkve in drugih krščanskih cerkva. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin in vseh, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna  zaporov je: »Kaj je zate svoboda, si ti svoboden?« V zaporu so mnogi ljudje, ki jim je težko verovati, da ima Bog sploh kakšen interes za njih. Ne zmorejo upati v prihodnost. Z skupno molitvijo za vse jim pomagamo, da bi odkrili, da je tudi Bog njihova ljubezen in da je vsaka oseba Bogu dragocena. Da bi lahko odkrili kaj zanj pomeni odrešenje in svoboda.

Lepo povabljeni k maši in molitvi po domovih c ta namen.

Sakralni abonma

Sakralni abonma poteka že deveto leto enkrat mesečno v uršulinski cerkvi sv. Trojice v Ljubljani. Tudi letos so pripravili 8 koncertov, na katerih bodo sodelovali različni zbori. Koncerti so v skladu z liturgičnim časom leta. Koncerti bodo posvečeni Marijinim pesmim, molitvena edinost kristjanov, dva bosta udi postna. Vstopnine ni za koncert, s tem pa želimo, da bi bili koncerti dostopni vsem, ki imajo radi glasbo in se preko nje srečujejo z Bogom. Božja ljubezen se razodeva tudi preko umetniških del.

Spored je obešen na stenčasu v avli. Ljubitelji sakralne glasbe si ga oglejte, morda boste našli kaj zase!!

Molitve in maše za rajne

Velikokrat smo že slišali pri verouku ali pri nagovorih, da nas naša molitev povezuje z živimi in našimi rajnimi. Pa smo o tem prepričani?. Pred očmi imamo življenje naših dragih, vse kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Naša molitev zanje je živa, občutena , toda počasi usiha. Morda se jih še spominjamo ob obletnicah. Pri nekaterih družinah je navada, da se zberejo na obletnico smrti ali pogreba k sveti maši, se udeležijo maše in tudi na grobu nekaj skupaj molijo. Ne opuščajmo teh dobrih in lepih navad iz preteklosti, nam veliko pomagajo za telesno in duševno zdravje. Letos vsak dan molimo lepo molitev za naše rajne priporočene v molitev ob desetki rožnega venca. Za rajne bomo darovali tudi sv. maše – 15 sv. maša in 12 za nove duh in red. poklice. Vabljeni k maši!!

Vabilo na sejo ŽPS

Kristjani, ki ne služijo svoji župnijski družini so v najboljšem primeru učenci prvega razreda.. Služenje seže dlje od zgolj nudenja pomoči. Kristusovo poslanstvo se mora nadaljevati. Da bi ustvarili živo okolje , ki naše člane spodbuja k rasti, morajo ti služiti. Da bi okolje postalo bolj energično, ki se mu zunanji ne morejo upreti, moramo notranje ljudi spraviti iz cerkve. Streže se obiskovalcem, gostom in tistim, ki pridejo na novo. Vsak član cerkve se mora pridružiti skupini. Naš cilj je preprost; vsak član sodelavec. Vsak posameznik v svojem služenju le počasi raste. Kako Jezusu odgovarjam na povabilo: »Hodi za menoj.« _  v družini, med prijatelji na delovnem mestu. Vabljeni na sejo, ki bo v četrtek 21.11. ob 20 uri v pevski sobi.

Češčenje sv. Rešnjega telesa – vera premika gore, ni pa vere brez molite. Tisti, ki ste ob času misijona molili za vse dobro, ste doživeli lepo izkušnjo. K molitvi vabim tudi ob obnovi misijona v petek in v soboto ob 17.3o v kapeli.

Zajtrk za žene in večer za može

To dogajanje bo v soboto dopoldne ob 9 uri in zvečer ob 20 uri. To so pogovorna srečanja, ki poskušajo reševati vprašanja verskega življenja pa tudi občutje družbenega utripa. Najavite se za lažje sodelovanje in srečanje.