Oznanila župnije Škofljica, 29.12.2019

Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda na Škofljici

 

PRAVI  DUHOVNI  DOM

 

Da bi dom postal duhovno središče, prek katerega deluje Bog, mora biti kraj ljubezni. Toda vedeti moramo, da tu ne gre za romantično, čutno ljubezen filmske industrije, temveč je ljubezen, ki nas spodbuja k dejanju in služenju. Kot že rečeno, je najpogostejša beseda za ljubezen v Novi zavezi agape. Pri agape ne gre za čustva, temveč za izbor in zavezo. Sv. Pismo opisuje  ljubezen  z besedami: preberemo /prvo pismo Korinčanom  13,4-7/. Takšna vrsta ljubezni nikoli ne mine. Opazimo lahko kako se ljubezen  osredotoča na ljubezen do drugih in nas spodbuja, da se nanje odzovemo. Pomislimo na razliko kjer družinski člani tekmujejo v izpopolnjevanju medsebojnih ptreb in domom, , kjer si le vsak  prizadeva izpolniti le svoje potrebe. Ko sta se Jezusova učenca nekoč znašla v težavah z judovskimi oblastmi, je bilo iz njunega vedenja mogoče prepoznati, »da sta se družila z Jezusom /Apd 4,13/. Podobno bodo tudi družinski člani, ki drugim izkazujejo ljubezen, ljudem okoli sebe pokazali, da se družijo z Jezusom.

Duhovna družina je tudi kraj odpuščanja. Odpuščanje večkrat iščemo kakor dajemo, Pogosto menimo, da so naše napake in krivde opravičljive, da so drugih veliko hujše. Jezus ima drugačen pogled. /Mt 7,3-5/. Svoje napake bi morali videti prej kot drugih. Tudi drugi odlomki sv. Pisma nam lahko pomagajo /Mt. 6, 14 – 15/. Kristjan, ki se zaveda svoje potrebe po odpuščanju, bo lažje odpustil drugim.

Kdor goji zamere, se bo prej ali slej hotel maščevati. Naš Bog nam je obljubil, da se naših grehov, ko nam jih je odpustil, ne bo več spominjal /Heb 10,17/.

Jezus se je razvijal duševno, telesno, družbeno in duhovno. Popolnoma razvit človek mora rasti v vseh štirih dimenzijah. Starši morajo otrokom pomagati rasti Bog je oster, do tistih, ki tega ne delajo in ne skrbijo za potrebe svoje družine. Apostol Pavel je zapisal: »Če kdo za domače ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od

Nevernika. Pogosto slišimo o očetih in materah, ki so zapustili  otroke.  Preden kdo stori kaj takega, bi se moral zavedati, da je v Božjih očeh celo nevernik vreden vek od takšnega človeka. Naj nam bo to v razmislek ob nedelji sv. družine. Kako naj starši spodbujajo otrokov napredek, ki je bil značilen za Jezusa. Katere so značilnosti duhovne družine?

SVETI  NA  SLOVENSKEM

Sv. Just  Tržaški  /+303/

 

Vsakega torej, kdor bo mene priznal…Kristjana Justa so prijeli okoli

Leta 303 v času cesarja Dioklecijana, ki je vladal /284 – 305/. Zapisana je tudi molitev, ki naj bi jo molili na večer pred mučenjem. Slovel je po svoji pravičnosti in spokornem življenju. Veliko je tudi delil drugim, tistim, ki niso imeli. Mestni sodnik Menacij ga je dal privesti pred sodišče v Trstu. Ob vstopu v dvorano se je pokrižal, vztrajal je pri svojem krščanskem prepričanju in sodniku celo izrekel prošnjo, da bi rad umrl mučeniške smrti. Po neuspešnem zaslišanju so ga prevedli na obalo saj ga je sodnik obsodil  na smrt z utopitvijo. Na roke in noge so mu privezeli8 svinčene uteži in ga na odprtem morju vrgli v morje. Na poti je spodbujal k veri in molil molitev k Troedinemu Bogu. Ponoči je morje njegovo truplo naplavilo na obalo. Po »videnju » je tržaški duhovnik Sebastjan njegovo truplo blizu pokopal, kjer ga je našel. Pozneje so njegove ostanke prenesli v Marijino cerkev, nato pa v današnjo stolnico sv. Justa v Trstu. Kip sv. Justa krasi zunanjo steno tržaške stolnice.. Češčenje tega svetnika se je kmalu začelo v tržaški in koperski škofiji.

Ob izkopavanju v stolnici so našli starokrščansko baziliko iz 5 st., našli so tudi relikvije, ob njih pa nobenega zapisa komu naj bi te relikvije pripadale. Češčenje sv. Justa omenja darovnica kralja Berengerja iz leta 919. A je resna preiskava pokazala, da so iz 14 st.. Avtor legende je imel pred očmi Jezusove besede: »Vsakega torej kdor bo mene priznal pred ljudmi, ga bom tudi jaz priznal pred svojim nebeškim Očetom, ki je v nebesih, kdo pa bo mene zatajil, ga bom tudi jaz zatajil pred očetom v nebesih.« (Mt. 10,32 – 33).

Za ta prvi petek ne bom prišel k bolnim bratom in sestram. Obiskal jih bom v mesecu februarju 7.2. 2020.

 

TKA – obiščejo vas tudi jutri  30.12. 2019 – dopoldne in popoldne.

 

V mesecu januarju čistijo cerkev iz Lanišča – dogovor bo v veliko pomoč!

 

Verski tisk lahko naročite in plačete v župnijski pisarni. Priporočam.

 

Oddane sv. maše

Tokrat sem nekaj maš oddal patru Karlu Gržanu. Maše bo daroval v bližnji prihodnosti. Prosim za razumevanje. Škofje nas prosijo, da jih oddamo na škofijo ali duhovnikom, ki kar večkrat darujejo sv. daritev brez mašnega namena.

Maša ob zaključku civilnega leta 2019

Leto, ki smo ga preživeli je bilo v veselje in v nabiranje dobrih del. Trudili smo se, doletele so nas tudi manjše ali večje preizkušnje. V svojih srcih smo ohranili upanje na boljše čase. Za to pa se bomo trudili tudi v prihodnjem letu. Za to leto pa bomo Bogu izrekli zahvalo z sv. mašo v torek 31. decembra ob 9 uri. Vabljeni k maši.

Ob devetdnevnici

Vsem, ki ste sodelovali se zahvaljujem, pevcem, otrokom in tudi vsem skupinam, ki ste z svojo prisotnostjo pričali za vero. Pripomnim – lahko bi otroci večkrat prišli k devtdnevnici in želim naj bi pevci peli skupaj z otroci na sedežih.

Zahvale

Zahvaljujem se vsem jasličarjem iz Gorenjega Blata. Vaše sodelovanje je bilo učinkovito in veselo. Še naprej se povezujte v prijateljsko skupnost. Zahvala tudi mnogim pevcem vseh treh zborov in pevovodjem, ministrantom in pritrkovalcem. Prazniki so lepi, ko radi sodelujemo in delamo drug za drugega.