Oznanila župnije Škofljica, 1.3.2020

 

VESELJE  DO  ŽIVLJENJA

Priznam /pisec knjige –Manfred Liitz//: pri religiji zdravja sem ateist. Prvič se mi zdi ta religija zdi neumna, drugič naporna, tretjič draga, četrtič življenjsko nevarna in nasploh jo imam za gnusno sekto. Ustvarja utvaro napačnega raja in tako ustvarja novo obliko verske slepote.

Predvsem pa verjamem, da hudo napada veselje do življenja.

Vas smem nekaj vprašati? Ste v tem trenutku zdravi? No, zdi se, ds ušesa, oči in možgani do določene mere so, saj sicer tega sedaj ne bi mogli poslušati, spremljati in dojemati. Vendar pa ne morete zagotovo vedeti ali ste v tem trenutku zares zdravi. V naši sicer zelo raznoliki družbi, se prav neverjetno enotno strinjamo o nečem: nad vsemi vsakodnevnimi prepiri in spori naravnost kraljevsko vlada naslednji stavek: najvišja dobrina je zdravje.

Vendar pa je tovrstna trditev svojevrsten paradoks. Tako v zahodnjaški kov vzhodnjaški filozofski tradiciji ni nikomur prišel na misel absurd, da bi tako krhko stanje, kot je zdravje označili za najvišjo dobrino. Razni religiozni geniji, so se v zgodovini odlikovali po marsičem, po zdravju pa nikakor ne. Še celo znani filozof Emanuel Kant je bil mnenja, da je najvišja dobrina sreča ali pa Bog.

Vse kar je filozofija včasih iskala onstran vidnega sveta v presežnem – transcendentnem , danes ljudje iščejo v tem svetu. Človek brez vsakršnih predsodkov domneva, da ga zveličanje, smisel in odrešitev ne čakajo več v onostranskih svetovih, ampak tukaj in sedaj na tem svetu. Je zdrav preprosto biti normalen? Je zdravje statistično  povprečje. Nek slavni psihiater je pred dobrimi stotimi leti izjavil: »Normalna inteligenca je rahla slaboumnost.« Če kritično spremljamo vsakodnevna  medijska poročila imamo občutek, da se ni motil. Po razlagi svetovno zdravstvene organizacije je zdravje opredeljeno kot stanje popolnega telesnega, psihološkega in socialnega  blagostanja. Raziskovalci so ugotovili tudi , da je število obolelih povezano s številom opravljenih preiskav. Če smo nekoliko sarkastični bi torej dejali, da iz tega izhaja, da je zdrav samo tisti, pri komer še niso opravili dovolj preiskav. Starejši izkušen zdravnik je izjavil, da meni, da je zdrav tisti, ki do določene mere srečno živi s svojimi boleznimi. Nadalje se kot kriterij za zdravje navaja tudi sreča in strast do življenja. »Kultu zdravja« so podlegli celo nekateri verniki, ki pobožno molijo, a ne za to, da bi zares prišli v nebesa, da bi vanje prišli čim kasneje in po možnosti čim bolj zdravi. Izkaže se, da so marsikatere današnje diete, ki jih predpisujejo nekateri zdravniki, mnogo strožje od postnih zapovedi, ki so jih recimo zahtevala benediktinska pravila v srednjem veku. Vse skupaj postane še bolj zanimivo, če pomislimo na razne samostanske pivovarne, likerje in podobne izdelke, ki škodujejo jetrom pa natančno premišljene postne jedi, kulinarične mojstrovine brez mesa, ki predstavljajo pomemben  prispevek katoliških dežel k evropski prehranjevalni kulturi  in do česar je prišlo ravno zaradi odpovedovanja mesu med krščanskim postom. Domiselni kuharji in kuharice tistega časa so se zelo izkazali , saj so npr. Salzburški žličniki, čokolada in cesarski praženec le nekateri od okusnih izumov katoličanov, ki so se postili in se jih ni branil niti sv. Anton Padovanski, kot je napisal njegov kronist.

Katolištvo imamo tako »na sumu«, da se bistveno bolj veseli življenja, kot običajno mislimo,

Smrt je hudič  religije zdravja. Vsi »verniki« se na vse pretege trudijo, da bi jo premagali, a jo do sedaj kakšen pomembnejši uspeh izostal, če že ne upamo priznati, da ga sploh ni.

Kolikor je nam znano, so zagotovo umrli tudi ljudje, ki so bili, ko so preminili, dokaj zdravi.

                                                         Sivo in Nada Marinčič

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronovirusa COVID-19

 

Slovenska škofovska konferenca je pripravila navodila za preprečevanje širjenja virusa Covid  -19. V navodilu so zapisana nekatera določila, ki veljajo za verske obrede, sestanke in druga združevanja vernikov. Posebej je izpostavljeno to, da naj se bogoslužja  udeležujejo zdravi ljudje.

1/ za vse katoličane veljajo  splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani  inštituta za zdravje /https://www.nijz.si/

2/ Izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

3/ Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust.

4/ V primeru, da zbolimo imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma.

5/ Upoštevamo pravila higiene kašlja.

6/ Redno si umivamo roke z milom in vodo.

7/ V primeru, da voda in milo nista dostopna, uporabimo namensko razkužilo za roke. Alkohola naj bo najmanj v razkužilu 60%. To je samo za zunanjo uporabo. Ne sme se uporabljati razkužila za površine.

8/Pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

  a/ kropilniki morajo biti brez blagoslovljene vode – križ, poklek

  b/opusti se med mašo podajanje rok – pozdrav miru

  c/verniki spoštljivo sprejemajo obhajilo samo na roke

9/Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

10/ Romanja , slovesnosti in vse druge oblike združevanja do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju splošnih navodil Inštituta za zdravje, Ministrstva za zdravje. V primeru intenzivnejšega pojava bo SŠK podala dodatne ukrepe in navodila..

Duhovnike prosimo, da navodila  natisnejo in objavijo v župnijskih listih. Vsi lahko pomagamo pri teh ukrepih, če bomo upoštevali navodila. Preventivni ukrepi  se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica.

Zakonska skupina ima srečanje v petek ob 20 uri. Srečanje bo potekalo v duhu adventnega časa – molitev, premišljevanje, tema Najin odnos do alkohola- pogovor in prošnje ali zahvala našemu dobremu nebeškemu Očetu, ki nam je dal tako dobro grozdje, iz katerega lahko napravimo dobro pijačo. Vabljeni tudi pari, ki se želite zakonskega pogovora.

 

Čiščenje cerkve v mesecu marcu – Najprej sem dolžan zahvalo prostovoljnim sodelavcem meseca februarja. Hvala za očiščeno cerkev, z okrašeno in za zalite rože. Vaše delo bodo nadaljevali prostovoljci iz – Šmarska /med AC in progo/,Rabska, Ul. 16 maja, Laniška, Ul br. Kastelic, Bučarjeva. Dogovorite se!

V petek bom obiskal bolne brate in sestre!

Mesečna molitev – sreda 4.3. 2020

V srcu nosimo veliko lepih želja. Za mnoge stvari se obračamo na svojega nebeškega Očeta. Vsak dan se obračamo nanj. . Vsako prvo sredo pa se zberemo k skupni molitvi in prosimo tudi za  posebne namene – tokrat bomo molili za katoličane na Kitajskem – da bi živeli vero v polnem občestvu  z vesoljno Cerkvijo, naj bi v vernih rasla zavest, da Boga slavimo in hvalimo, da bi postni čas preživljali v duhu molitve in posta, da bi starši duhovno skrbeli za rast svojih otrok, za sodelavce naše župnije. Vabljeni ob 18.3o – zvečer.

Križev pot – molitev  spokornosti

Trpljenje nedolžnega pred nas postavlja večna vprašanja: Zakaj? Čemu bolečine? Kakšen smisel ima vse to. Odgovor lahko najdemo  le v srečanju z Jezusom. Če dovolimo, da nas povede v skrivnost svojega križa. V skrivnost odpovedi in ljubezni.

Križev pot bomo moli vsak petek pred sv. mašo. To je ob 18. uri. Pridružimo se tej molitvi za svoje zveličanje in za zveličanje naših bližnjih. Starši pripeljite seboj tudi svoje veroučence. Se zavedamo, da je Jezus umrl za nas na križu, da bi nas odrešil. Tudi sami moramo sodelovati za svoje odrešenje. Križev pot bomo molili tudi ob nedeljah ob 18. uri. Spored je sledeč:

 

1.3. – Škofljica – komisija za družino

8.3. – Lanišče   – komisija za oznanjevanje

15.3. – Gumnišče – komisija za liturgijo

22.3. – križev pot izven naše župnije

29.3. – Škofljica – komisija za mladino

5.4.  –  Gumnišče – komisija za prireditve

Nauči nas  vdano sprejemati vsakodnevne križe. Naj se zavedamo, da je tebi vse znano, da hodiš z nami in nam boš vedno dajal dovolj moči.